sa thải

VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, SAI PHẠM NGÀY MỘT PHỔ BIẾN?

VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, SAI PHẠM NGÀY MỘT PHỔ BIẾN?

HỎI: Hiện nay tôi đang làm công nhân tại một công ty hóa chất rất độc hại…

Vá gấu quần trong giờ nghỉ trưa, công nhân bị đuổi việc!

Vá gấu quần trong giờ nghỉ trưa, công nhân bị đuổi việc!

Chỉ vì vá cái gấu quần của con trong giờ nghỉ trưa mà một công nhân bị cho nghỉ việc. Nh…

Trung Quốc – Sa thải quan chức để nhân viên khiêng qua chỗ lội

Trung Quốc – Sa thải quan chức để nhân viên khiêng qua chỗ lội

Một quan chức tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đã bị sa thải sau khi bức ảnh chụp ông này…