Người lao động có quyền lợi gì trong thời gian thử việc

Câu hỏi: Tôi mới được nhận làm công nhân cho một công ty trong khu công nghiệp. Họ yêu cầu tôi thử việc trong 3 tháng và chỉ trả 70% lương. Cho hỏi, họ làm như vậy có đúng luật lao động không? ( Bạn Hùng, Bắc Ninh)

Trả lời: 

Theo quy định của Luật Lao động 2012, từ điều 26 đến điều 29:

Về quyền lợi

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Về thời gian thử việc

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Về tiền lương trong thời gian thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Như vậy, theo thông tin của bạn, bạn được nhận làm công nhân cho một nhà máy. Bạn không nói rõ trình độ công việc bạn được nhận. Chúng tôi giả sử rằng công việc của bạn không cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. Thời gian thử việc sẽ không quá 30 ngày, thậm chí không quá 6 ngày làm việc. Và tiền lương thử việc là 85% so với mức lương chính thức.

Vì vậy bạn cần trao đổi lại với bộ phận nhân sự để thỏa thuận lại quyền lợi của mình, vì họ đã yêu cầu thử việc quá thời gian và trả lương thấp hơn so với quy định.

Thân ái

Luật sư chuyên trách của phong trào Lao động Việt.

Bình luận

Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share:

Leave a Comment