Daily Archives: Tháng Bảy 20, 2017

TIẾNG KÊU CỨU LAO ĐỘNG NỮ VN TẠI Ả RẬP XÊ ÚT

TIẾNG KÊU CỨU LAO ĐỘNG NỮ VN TẠI Ả RẬP XÊ ÚT

PTLĐV  –  Tiếng kêu cứu của chị Võ Thị Mỹ Chi bị công ty môi giới xuất khẩu lao động…