Quỹ Lương Tâm bắt đầu hỗ trợ thân nhân nhà hoạt động Nguyễn Hoàng Quốc Hùng.

PTLĐV  – Phong Trào Lao Động Việt được thông báo tin mừng : Quỹ Lương Tâm sẽ hỗ trợ giúp cho một thành viên của phong trào Lao Động Việt là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng có điều kiện gia đình thăm nuôi hằng tháng cho đến ngày mãn tù.

Phong Trào Lao Động Việt xin chân thành cảm ơn Quỹ Lương Tâm.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính mắt và cận cảnh

Quỹ Lương Tâm

Thông báo số 03/2017: Quỹ Lương Tâm bắt đầu hỗ trợ thân nhân nhà hoạt động Nguyễn Hoàng Quốc Hùng.

Với mục tiêu hướng đến “không gia đình nào bị bỏ mặc khi người thân của họ bị giam cầm vì đấu tranh cho quyền con người ở Việt Nam”, Quỹ quyết định hỗ trợ cho trường hợp nhà hoạt động Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Anh đã bị cầm tù từ năm 2010 đến nay vì những hoạt động tranh đấu cho quyền lợi của công nhân.

Trong hồ sơ này, có 01 thân nhân phù hợp với tiêu chí của Quỹ về Người Hưởng Lợi là bố của người hoạt động, đã quá tuổi lao động (trên 60 tuổi) và sống phụ thuộc vào người hoạt động.

Hồ sơ đã được Hội đồng Xét duyệt thông qua với số phiếu 5/5. Theo đó, Quỹ sẽ bắt đầu gửi hỗ trợ hàng tháng đến gia đình từ tháng 7/2017, dự kiến cho đến khi Hùng được tự do, nếu tình hình tài chính của Quỹ khả quan.

  Minh Hạnh 

Bình luận

Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share:

Leave a Comment