CHÂN DUNG NHÀ HOẠT ĐỘNG CHO QUYỀN CÔNG NHÂN ĐƯỢC TRIỂN LÃM TẠI HOA KỲ

PTLDDV  .Mới đây, một cuộc triển lãm mang tên Trace- Dấu vết tại bảo tàng đương đại Hirshhorn gần tòa nhà Quốc Hội – Washington D.C đã trưng bày những tác phầm chân dung của những người hoạt động nhân quyền trên thế giới được ghép bằng tay với 1,2 triệu miếng lego bằng nhựa dưới bàn tay của nghệ sĩ Ngãi Vị Vị ( China) . Tác phẩm trưng bày gồm 176 bức chân dung của những người hoạt động nhân quyền trên 33 quốc gia trên thế giới. Trong đó Việt Nam được ông Ngãi Vị Vị đưa lên 16 bức chân dung bao gồm những nhà hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đòi hỏi quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, quyền nghiệp đoàn. Trong số 16 bức chân dung của những người tranh đấu tại Việt Nam có 3 bức chân dung của nhà hoạt động nghiệp đoàn thuộc thành viên Phong Trào lao Động Việt : Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương. Điều này đã đem đến cho Phong Trào lao Động Việt niềm vinh dự, khích lệ và động viên rất lớn. Ông Ngãi Vị Vị sinh năm 1957. Ông là một nghệ sĩ nhưng cũng là một nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc. Cuộc triễn lãm mang tên Trace sẽ được diễn ra từ ngày 28/6/2017 đến ngày 01/01/2018.

 

                                                               Minh Hạnh
Link  tham khảo  :
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.for-site.org%2Fproject%2Fai-weiwei-alcatraz-trace%2F%23United&h=ATNtDoICmz-G796BaIBDw9tdDYvLaNXbGILYkqjOZgktjxzZhkMre2Xh_VnuQI-8Br_FVbTPm4bhsNtYy0BdiK2lHOY1C-qgt4ERkjddOoAjHvMuyiTuCMoe1PWEYdpdeAEfKhS-sOUA
Bình luận

Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share:

Leave a Comment