Daily Archives: Tháng Hai 1, 2017

“1 TIẾNG CHO CON” – BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM & QUYỀN NGƯỜI LAO ĐỘNG!

“1 TIẾNG CHO CON” – BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM & QUYỀN NGƯỜI LAO ĐỘNG!

Kiến nghị giữ điều khoản quy định thời gian nghỉ ngơi 60 phút hưởng nguyên lương của phụ nữ đang…