Thời gian làm việc một ngày

Hỏi: Công ty tôi kí hợp đồng lao động với công nhân là 8h làm việc một ngày, nhưng tổng thời gian làm một ngày là 9h. Chúng tôi không được trả thêm lương hay phụ cấp gì. Như vậy công ty tôi đang làm việc vi phạm pháp luật lao động đúng không?

Đáp: 

Bộ luật Lao động 2012 quy định về thời giờ làm việc tại điều 104 như sau:

Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần; người chủ sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần; Nhà nước khuyến khích chủ sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Thời giờ làm việc không quá 6 giờ trong 1 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ LĐTBXH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
Như vậy, công ty bạn  đã yêu cầu bạn phải làm 9 tiếng mông ngày nhưng chỉ trả lương 8h theo như kí kết trong hợp đồng lao động là không đúng. Thời gian thêm 60 phút đó phải được tính là tiền thêm giờ. Bạn cần nói chuyện với chủ sử dụng lao động để làm rõ vấn đề này.

Theo Luật sư PTLDV

Bình luận

Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share: