Bạn đang làm việc ở mức độ độc hại nào?

DANH MỤC NGHỀ – CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC – ĐỘC HẠI – NGUY HIỂM & ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC – ĐỘC HẠI – NGUY HIỂM (Do Bộ LĐTBXH ban hành & đang có hiệu lực thi hành )

 

NGÀNH: KHAI KHOÁNG

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Khoan đá bằng búa máy cầm tay trong hầm lò. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu dưởng khí, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, ảnh hưởng bụi, ồn và rung vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Khai thác hầm lò. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu dưỡng khí, công việc thủ công, rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của bụi, ồn, CO2. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Sấy, nghiền, trộn, đóng gói vật liệu nổ. Công việc độc hại, nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, ồn, bụi và hoá chất độc (TNT,CL2, Licacmon…) QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Lái máy xúc dung tích gầu từ 8m3 trở lên. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi, ồn và rung vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

 

Điều kiện lao động loại V

1 Khoan khai thác đá bằng búa máy cầm tay. Làm việc trên các sườn núi đá, công việc nặng nhọc, nguy hiểm ảnh hưởng của bụi, ồn và rung rất lớn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Vận hành khoan xoay cầu, khoan búa ép hơi. Làm ngoài trời, nguy hiểm, tiếp xúc TX với ồn cao, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Sửa chữa cơ điện trong hầm lò. Nơi làm việc chật hẹp, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của ồn, bụi than. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Vận hành trạm quạt khí nén, điện diezel, trạm xạc ắc quy trong hầm lò. Nơi làm việc hoặc chật hẹp, nguy hiểm,thiếu dưỡng khí, chịu tác động của ồn, bụi và nóng. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Thợ sắt, thợ thác nước trong hầm lò. Công việc thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của bụi, ồn và CO2. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

6 Lái, phụ lái đầu máy xe lửa chở than. Công  việc nguy hiểm, chịu tác động của ồn, rung và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

7 Vận tải than trong hầm lò. Công việc thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của ồn, bụi và nóng. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

8 Đo khí, đo gió, trực cửa gió, trắc địa. KCS trong hầm lò. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, ảnh hưởng của ồn, nóng ,bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

9 Chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò. Giải quyết nhiều công việc phức tạp, nơi làm việc nóng, bụi và nguy hiểm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

10 Thủ kho mìn trong hầm lò. Công việc độc hại, nguy hiểm ảnh hưởng của ồn, nóng và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

11 Lấy mẫu, hoá nghiệm phân tích than. Thường xuyên tiếp xúc với nóng, bụi, CO và các hoá chất độc khác. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

12 Làm và sửa chữa đường mỏ. Công việc thủ công nặng nhọc, chịu tác động của nóng, bụi và ồn. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

13 Vận hành máy khoan Super, khoan sông đơ, khoan đập cáp trên các mỏ lộ thiên. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của bụi, ồn và rung lớn. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

14 Bắn mìn lộ thiên. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của ồn, bụi và khí NO2. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

15 Khai thác đá thủ công.

(Công nhân sản xuất đá thủ công)

Công việc thủ công nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của nóng, bụi và ồn, dễ mắc bệnh nghề nghiệp. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

16 Lái, phụ xe, áp tải xe chở vật liệu nổ. Công việc độc hại, nguy hiểm chịu tác động của ồn và rung. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

17 Thuyền viên, kỹ thuật

viên, thợ máy tàu vận tải thuỷ chở vật liệu nổ.

Công việc độc hại, nguy hiểm chịu tác động của sóng nước, ồn và rung. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

18 Bảo quản bốc xếp vật liệu nổ. Công việc thủ công nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của bụi, khí độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

19 Thử nổ. Làm  ngoài trời nguy hiểm, chịu tác động của ồn, bụi và NO2. -nt-
20 Lái máy gạt, ủi có công suất từ 180CV trở lên. Tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của bụi, ồn cao,rung mạnh -nt-
21 Rèn búa máy từ 1 tấn trở lên. Chịu tác động của nhiệt độ cao, rung động lớn và tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

22 Chỉ đạo sản xuất trực tiếp trong hầm lò (quản đốc, phó quản đốc, đội trưởng lò, lò trưởng). Giải quyết nhiều công việc phức tạp; nơi làm việc chật hẹp, thiếu dưỡng khí, chịu tác động của bụi, ồn, khí CO­2. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

23 Quấn ống giấy bao gói vật liệu nổ Chịu tác động của nóng, hoá chất độ trong suốt ca làm việc -nt-

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vận hành bơm tuyển quặng sắt trong hầm. Làm việc dưới hầm sâu, lầy lội chật hẹp, thiếu ánh sáng, ảnh hưởng của tiếng ồn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Vận hành máy sàn quay to tuyển quặng sắt. Làm việc trên sàn cao, chụi tác động của tiếng ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Vận hành máy nghiền to tuyển quặng sắt. Làm việc dưới hầm sâu, chật hẹp, lầy lội, thiếu ánh sáng, ảnh hưởng của ồn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Vận hành băng tải tuyển quặng sắt hầm ngầm. Công việc nặng nhọc, ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Vận hành máy sàng rung tuyển quặng sắt. ảnh hưởng của tiếng ồn và rất rung. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Vận hành máy nghiền bi tuyển quặng. Làm việc trong điều kiện lầy lội ẩm ướt, tiếng ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH
7 Vận hành máy nghiền vừa tuyển quặng. Thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn cao. Làm việc trên sàn, đi lại liên tục. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Vận hành súng bắn nước tuyển quặng. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, ẩm ướt, tiếng ồn cao, QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

9 Sửa chữa cơ điện trên các mỏ lộ thiên. Tư thế lao động gò bó, chịu tác động của ồn, dầu mỡ và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

10 Vận hành máy bơm nước dưới moong. Chịu tác động của ồn, rung và nóng. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

11 Sàng tuyển thủ công, khai thác than thủ công ở mỏ lộ thiên. Công việc nặng nhọc, làm ngoài trời, chịu tác động của ồn, bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

12 Vận hành băng tải, máy nghiền, sàng than, đá; chọc máng than, chọc máng quang lật điện, tời gầm sàng. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn, rung và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

13 Bảo vệ, giao nhận, thủ kho, phụ kho xí nghiệp sản xuất vật liệu nổ. Nơi làm việc nguy hiểm, kém thông thoáng, chịu tác động của khí, bụi độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

14 Thí nghiệm vật liệu nổ. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất và bụi độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

15 Lái máy trục bốc dỡ vật liệu nổ. Chịu tác động của hoá chất và bụi độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

16 Sửa chữa cơ điện các thiết bị sản xuất vật liệu nổ. Tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của xăng, dầu, hoá chất và bụi độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

17 Vệ sinh công nghiệp xí nghiệp sản xuất vật liệu nổ. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của hoá chất và bụi độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

18 Trực tiếp chỉ đạo sản xuất và kiểm tra chất lượng vật liệu nổ. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất và bụi độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

19 Lái máy gạt, ủi công suất dưới 180CV. Chịu tác động của nóng, bụi , ồn và rung. QĐ 915/ LĐTBXH
20 Lái máy xúc dung tích gầu dưới 4m3. Chịu tác động của nóng, bụi , ồn và rung. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

21 Vận hành máy nghiền, sàng đá. Làm việc ngoài trời, chịu tác động của ồn, rung và bụi nồng độ rất cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

22 Lái xe vận tải chở than, đá… trong khu khai thác mỏ. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm,chịu tác động của rung, ồn và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

24 Vận hành cầu poóc-tích, máy bốc rót than nhà máy tuyển than. Làm việc trên cao, chịu tác động của nắng, nóng và bụi;  căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

25 Vận hành toa xe tự lật nhà máy sàng tyuển than. Làm việc ngoài trời, chịu tác động của nắng, nóng, bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

26 Sửa chữa cơ điện trong nhà máy sàng tuyển than. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó; tiếp xúc thường xuyên với dầu mỡ, bụi than, nhiệt độ cao, rung và tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

27 Thay mỡ, bơm dầu ở trục các thiết bị nhà máy sàng tuyển than. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với dầu, mỡ, ảnh hưởng của môi trường nóng, ồn, rung và bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

28 Bẩy xe, chèn xe trong ngầm nhà sàng tuyển than. Công việc nặng nhọc, nguy hiển, chịu tác động của môi trường nóng, ồn, rung và bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

29 Xúc dọn thủ công than và tập chất trên tàu, xà lan, băng truyền tải và trong nhà máy sàng tuyển than. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của môi trường nóng, ồn, rung và bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

30 Nhặt than, nhặt tạp chất trên băng chuyền nhà máy sàng tuyển than. Công việc đơn điệu; chịu tác động của môi trường nóng, ồn, rung và bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

31 Dỡ tải than (chọc than, đổ than, mở máng than…) trong nhà máy sàng tuyển than. Chịu tác động của môi trường nóng, ồn, rung và bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép; công việc có yếu tố nguy hiểm. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

32 Móc ngáo (móc cáp, móc xích) trong nhà máy sàng tuyển. Công việc nặng nhọc, đơn điệu; làm việc ngoài trời, chịu tác động của môi trường (nóng, lạnh, gió…) và bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

33 Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị khai thác than (khoan, xúc, gạt, ủi…) Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc với bụi bẩnvà dầu, mỡ. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

34 Chỉ đạo sản xuất trực tiếp khai thác than lộ thiên và trong nhà máy sàng tuyển (quản đốc, phó quản đốc, đội trưởng). Chịu tác động của môi trường nóng, ồn, rung và bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

 

NGÀNH: CƠ KHÍ – LUYỆN KIM

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Làm việc trên đỉnh lò cốc Làm việc trên đỉnh lò rất nóng, công việc nặng nhọc, nguy hiểm QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

 

 

Điều kiện lao động loại V

1 Lái xe chặn than cốc nóng Làm việc trên cao, rất nóng, nguy hiểm và ảnh hưởng của CO2, CO và bụi QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Sửa chữa nóng lò cốc Công việc thủ công, nặng nhọc, rất nóng, nguy hiểm, tiếp xúc với khí CO, bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Điều nhiệt độ lò cốc Làm việc gần lò luyện rất nóng, nguy hiểm, ảnh hưởng CO và bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Lái xe tổng cốc, đập cốc Tiếp xúc thường xuyên với nhiệt độ cao, ảnh hưởng khí CO, CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Lái xe rót than trên đỉnh lò cốc Làm việc trên đỉnh lò rất nóng, nguy hiểm, chịu tác động của CO, CO2 và bụi nồng độ rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Luyện Fero Công việc nặng nhọc, rất nóng, ảnh hưởng ồn, CO, CO2 và bụi nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Đúc thỏi thép Công việc nguy hiểm rất dễ bị cháy, bỏng, ảnh hưởng của nóng, ồn, CO, CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Phá, đầm tường, xây lò luyện thép Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, ảnh hưởng của bụi, ồn cao và rung lớn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

9 Sản xuất hồ cực điện Tiếp xúc thường xuyên với nóng , ồn, bụi nồng độ cao và các hoá chất  độc CO, CO2, Brai vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

10 Cán thép nóng Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, bụi và ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

11 Luyện thép lò điện, lò bằng (trên 1 tấn ) Công việc nặng nhọc,rất nóng, bụi, ồn cao, ảnh hưởng của CO, CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

12 Đúc nhôm, cán nhôm nóng Công việc nặng nhọc, nơi làm việc rất nóng và ồn vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

13 Nấu đúc phôi nhôm, đồng để cán dây điện. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng, hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

14 Nấu luyện  ăngtimon bằng lò phản xạ. Làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, tiếp xúc với As,SiO2,Sb. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

15 Nấu luyện thiếc có asen bằng lò phản xạ. Thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, As, CO, CO2, và Sb. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

16 Thiêu khử khí asen, lưu huỳnh trong quặng thiếc, quặng ăngtimon. Thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, As, CO, CO2, chì và Sb. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

17 Luyện quặng chì. Làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao tiếp xúc với As, CO, CO2, chì và Sb. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

18 Tuyển nổi quặng kim loại, mầu, thuỷ luyện kim loại (hoà tách, ngâm, chiết). Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc H2SO4, CuSO4, ZnSO4, Clo và Sb. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

19 Nấu luyện ZnO thành bột bằng lò phản xạ, lò quay. Thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, Pb, Co, ZnO. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

20 Vận hành, sửa chữa thiết bị thu bụi kim loại mầu trong buồng bụi tĩnh điện. Thường xuyên làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, tiếp xúc với hơi chì, ZnO. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

21 Nấu rót kim loại. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của nóng và hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

22 Nung, đúc liên tục phôi cán thép. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, ồn và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

23 Hàn điện trong hầm tầu, hầm xà lan. Nơi làm việc chật hẹp, ẩm ướt, bẩn và thiếu dưỡng khí, tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của CO, CO2, MnO2 và ồn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

24 Hàn trong nồi hơi, xitéc. Nơi làm việc chật chội, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí, tư thế làm việc gò bó, ảnh hưởng của khí hàn, tia hồ quang, CO, CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

25 Gõ rỉ trong hầm tầu, hầm xà lan. Nơi làm việc hẹp, ẩm ướt, bẩn, tư thế gò bó, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí, chịu tác động của bụi nồng độ cao và rất ồn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

26 Phun cát tẩy rỉ vỏ tầu. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, chịu tác dộng của ồn, rung lớn và bụi nồng độ rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

27 Tẩy bavia bằng hơi ép. Công việc nặng nhọc, chịu tác động liên tục của bụi, ồn rất cao và rung vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

28 Nấu hợp kim chì, thiếc đúc cút-xi-nê và các chi tiết đầu máy xe lửa. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của bức xạ nhiệt và hơi chì vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

29 Sơn chống rỉ trong hầm tầu, hầm xà lan. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí, tư thế gò bó, chịu tác động của CO2, tôluen và các hoá chất khác trong sơn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

30 Nung đá mài Công việc nặng nhọc, thủ công, rất nóng,chịu tác động của CO, CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

31 Luyện Corindon sản xuất đá mài. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nhiệt độ cao, bụi, ồn, và khí CO. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

32 Nấu hợp kim chì, thiếc đúc các chi tiết toa xe lửa. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của bức xạ nhiệt và hơi chì vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

32 Khai thác lộ thiên quặng kim loại màu, Crôm. Công việc thủ công, rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thiếu dưỡng khí, thường xuyên tiếp xúc với bụi độc QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

33 Vận hành máy nghiền, trộn quặng kim loại màu. Chịu tác động của tiếng ồn cao, bụi độc vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép nhiều lần. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

34 Tuyển trọng lượng quặng kim loại màu, Crôm. Công việc thủ công chịu tác động của Asen và các ô xýt kim loại. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

35 Vận hành cầu trục trong phân xưởng tuyển, luyện quặng và sản phẩm kim loại màu. Thường xuyên chịu tác động của nhiệt độ cao, bụi , hơi và khí độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

36 Đóng bao, bốc xếp quặng và sản phẩm kim loại màu. Công việc thủ công, rất nặng nhọc, nơi làm việc lầy lội, chịu tác động của hoá chất độc trong quặng. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

37 Chế biến thủ công quặng kim loại màu. Công việc thủ công, nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc như: Asen, chì… QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

38 Làm việc trên sàng đúc luyện gang, thép. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của nhiệt độ cao và bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

39 Làm việc trước lò luyện gang, thép, cốc. Công việc nặng nhọc rất nguy hiểm, chịu tác động của nóng, bụi, hơi và khí độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

40 Vận hành máy hút khí (thượng thăng) nhà máy luyện cốc. Thường xuyên chịu tác động của nhiệt độ cao, hơi khí độc và bụi vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép nhiều lần. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

41 Chưng cất dầu cốc và các sản phẩm sau cốc. Thường xuyên tiếp xúc nóng và hoá chất dễ gây bệnh da nghề nghiệp. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

42 Xử lý thải xỉ lò cao. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, rất nóng, bụi vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép nhiều lần. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

43 Nấu, sửa chữa lò nấu gang Quy bi lô. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nhiệt độ cao, bụi, CO và CO2. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

44 Sấy bàn khuôn, cầu nút. Công việc rất nặng nhọc, chịu tác động của nhiệt độ cao, hơi và khí độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Lái cầu trục nạp liệu luyện thép Fero. Làm việc trên cao, nóng, ồn, bụi hỗn hợp, bụi Mn và CO QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Nghiền, sàng, trộn vật liệu tường lò luyện thép. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với ồn và bụi nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Xây bàn khuôn đúc thép. Nơi làm việc nóng, ồn, bụi nồng độ rất cao, công việc thủ công nặng nhọc. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Lái máy cán thép . Thường xuyên tiếp xúc với nóng , ồn, CO và CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Vận hành máy nghiền sàng quặng. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của tiếng ồn cao và MnO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Lái cầu trục gian buồn cán thép. ảnh hưởng của nóng, ồn và rung lớn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Lái cầu trục gia công nguyên liệu luyện Fero. Thường xuyên tiếp xúc với bụi , rung và ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Cắt đậu rót thỏi thép nóng. Nơi làm việc chật chội, nóng, bụi và ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

9 Thải xỉ nóng lò luyện thép. Nơi làm việc rất bụi và nóng, ảnh hưởng của ồn, CO và CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

10 Kiểm tra kỷ thuật thép cán. Tiếp xúc thường xuyên với ồn, nóng, CO và CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

11 Phân loại thép phế để luyện thép. Nơi làm việc chật hẹp, bẩn, ảnh hưởng của ồn và bụi nồng độ rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

12 Vận hành điện lò luyện thép, Fero. ảnh hưởng của nóng, bụi, ồn, CO và CO2 . QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

13 Sấy thùng rót thép. Công việc thủ công nặng nhọc, nóng, ảnh hưởng của ồn, CO và CO2 . QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

14 Vận hành quạt khí than lò luyện cốc . Tiếp xúc thường xuyên với nóng, bụi, CO và ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

15 Cấp than mỡ vào băng tải ngầm luyện cốc. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của ồn và bụi nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

16 Vận hành băng tải than mỡ lò luyện cốc. Đi lại nhiều, tiếp xúc thường xuyên với ồn, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

17 Vận hành máy nghiền, trộn than mỡ luyện cốc. Công việc thủ công, nặng nhọc, ảnh hưởng của ồn, bụi nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

18 Vận hành băng tải than cốc. Tiếp xúc thường xuyên với nhiệt độ cao, ồn, CO và CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

19 Nhiệt luyện kim có dùng hoá chất . Công việc nặng nhọc, rất nóng, ảnh hưởng của bức xạ nhiệt CO, CO2, SO2và ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

20 Hàn điện trong thùng dài Công việc nặng nhọc, ảnh hưởngkhí CO2, Mn, hơi khí hàn và tia hồ quang. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

21 Hàn vỏ phương tiện thuỷ. Hàn ngoài trời, tư thế làm việc gò bó, ảnh hưởng của CO2, khí hàn, tia hồ quang. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

22 Gõ rỉ nồi hơi, đầu máy, toa xe bằng thủ công. Tư thế gò bó, chịu tác động của bụi nộng độ cao và ồn vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

23 Hàn thủ công vành bánh xe lửa. Chịu tác động của khí hàn, tia hồ quang và hơi chì. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

24 Gõ rỉ các phương tiện vận tải thuỷ. Làm ngoài trời, tư thế gò bó, chịu tác động của ồn cao và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

25 Đánh rỉ sắt bằng máy cầm tây. Chịu tác động của ồn cao, rung lớn và bụi nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

26 Lồng băng đa bánh xe lửa. Làm việc trong môi trường từ tính, nặng nhọc, độc hại, ồn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

27 Sơn vỏ phương tiện thuỷ. Làm ngoài trời, tư thế làm việc gò bó, ảnh hưởng của hoá chất độc trong sơn và toluen. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

28 Sơn toa xe. Tiếp xúc thường xuyên với hoá chất độc trong sơn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

29 Gò nóng tôn dầy từ 4mm trở lên. Công việc nặng nhọc, nóng, ảnh hưởng của bức xạ nhiệt, CO2 và ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

30 Nguội sửa chữa đầu máy, toa xe lửa. Công việc nặng nhọc, tư thế gò bó, tiếp xúc với dầu mỡ, bụi và ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

31 Mạ kẽm. Chịu tác động của nhiều loại hơi khí độc như HCL, NH3, NH4OH, NH4CL, ZnO và chì. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

32 Khám, chữa toa xe lửa. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, tư thế gò bó, nơi làm việc bẩn, bụi và ồn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

33 Tiện vành bánh xe lửa. Công việc nặng nhọc, tư thế gò bó, ảnh hưởng của tiếng ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

34 Sản xuất và lắp ráp ghi. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của tiếng ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

35 Đột, dập nóng. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bức xạ nhiệt và ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

36 Rèn búa máy từ 350kg trở lên. Công việc nặng nhọc, nóng và ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

37 Sửa chữa máy tàu sông (ở âu, đà). Công việc nặng nhọc, nóng, ẩm ướt, thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

38 Vận hành điện lò luyện Corindon sản xuất đá mài. Nơi làm việc rất nóng, bụi và ồn ào. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

39 Đập, nghiền, sàng Corindon sản xuất đá mài. Công việc nặng nhọc, độc hại, chịu tác động của ồn cao và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

40 Trộn liệu ép đá mài, ép tấm kê bao nung nóng đá mài. Công việc nặng nhọc, ồn cao và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

41 Tiện đá mài. Công việc nặng nhọc, tư thế gò bó, chịu tác động của ồn và bụi nồng độ rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

42 Ngâm rửa, sấy hạt mài. Công việc thủ công, nặng nhọc, nơi làm việc ẩm ướt, chịu tác động của ồn, bụi và SO3. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

43 Hút sắt, sàng, phân loại hạt mài. Thường xuyên tiếp với ồn cao và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

44 Phá tảng Corindon, chuẩn bị lò luyện Corindon. Công việc thủ công, nặng nhọc, ảnh hưởng của ồn và bụi nồng độ rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

45 Sản xuất chất kết dính đá mài. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của ồn và bụi nồng độ rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

46 Mài đá mài bằng máy, bằng tay. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của bụi, ồn và rung vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

47 Thử tốc độ đá mài. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của ồn và bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

48 Rèn thủ công. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của nóng, bụi và khí CO. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

49 Sơn bằng phương pháp thủ công. Tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc trong sơn. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

50 Mạ kin loại xyanua. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với hơi chì. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

51 Sơn, sấy lõi tôn silíc. Tiếp xúc với nóng và dung môi pha sơn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

52 Hàn điện, hàn hơi. Tiếp xúc với nóng và không khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

53 Mài khô kim loại. Tiếp xúc với bụi đá, bụi kim loại, rung và ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

54 Bả ma tít và sơn xì thân máy. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi, dung môi pha sơn và hơi xăng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

55 Tiện ngang. Bụi, căng thẳng thị giác, tập trung chú ý cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

56 Đập gang bằng tay. Nặng nhọc, tiếp xúc với bụi gang. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

57 Pha trộn cát, đất sét để làm khuôn đúc. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nóng và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

58 Phá khuôn đúc bằng chầy hơi. Nặng nhọc, nóng, bụi, rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

59 Sàng cát bằng máy để làm khuôn đúc. Nặng nhọc, bụi, ồn, tư thế làm việc gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

60 ép nhựa bakêlít. Tiếp xúc với nóng, bụi và hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

61 Sấy khuôn, ruột khuôn đúc bằng lò than. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nóng, bụi, hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

62 Vận hành máy đột dập kim loại. Nóng, ồn, rung, căng thẳng thị giác. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

63 Lái cầu trục trong phân xưởng đúc cơ khí. Nóng, bụi, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

64 Tiện gang và cao su rulô xát gạo. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với bụi gang, bụi cao su. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

65 Kéo dây đồng và nhôm. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với tiếng ồn lớn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

66 Nung, ép định hình đồng, nhôm. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của tiếng ồn và hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

67 Tráng, sơn cách điện dây điện. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của tiếng ồn và hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

68 Tạo hạt nhựa PVC, PP, PE. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của tiếng ồn và hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

69 Bọc dây điện bằng nhựa PVC, PP, PE. Chịu tác động thường xuyên của nóng và hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

70 Nấu, đúc gang trong phân xưởng cơ khí. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm chịu tác động của nóng, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

71 Làm xạch vật đúc. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, ồn, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

72 Đúc áp lực kim loại (nhôm, đồng). Công việc nặng nhọc, chịu tác động của tiếng nóng, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

73 Hàn thiếc thùng thuốc trừ sâu. Tiếp xúc với nóng và hoá chất trừ sâu, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

74 Kéo, cuộn dây thép. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của tiếng nóng, ồn và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

75 Lấy mẫu, phân tích quặng và sản phẩm kim loại. Thường xuyên tiếp xúc nóng, bụi, As, CO, Mg. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

76 Bảo quản, xếp dỡ, đóng gói quặng và sản phẩm kim loại màu. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với As, Pb, SiO2, ZnO, Mg và Sb. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

77 Sửa chữa cơ, điện trong dây chuyền chế biến thiếc, ZnO, Sb, tuyển từ, tuyển nổi. Thường xuyên tiếp xúc với nóng, bụi và các loại hoá chất độc, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

78 Sấy, đóng bao quặng crôm. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nóng, crôm, SiO2. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

79 Khai thác thủ công quặng kim loại mầu. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, tiếp xúc với nóng, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

80 Nhúng dung dịch xilen kìm điện. Tiếp xúc với nóng, xilen, dầu thông và xăng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

81 ép gen kìm điện. Tiếp xúc với nóng, hơi, khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

82 Thủ kho, giao nhận quặng và các sản phẩm kim loại màu. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi dộc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

83 Bảo vệ bãi khai thác quặng, Crôm. Thường xuyên phải đi lại, chịu tác động của ồn và bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

84 Trực tiếp chỉ đạo sản xuất trong khai thác, tuyển, luyện kim loại màu và Crôm. Thường xuyên chịu tác động của ồn, bụi và hơi, khí độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

85 Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị khai thác, tuyển, luyện quặng kim loại màu. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của các yếu tố ồn và bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

86 Vệ sinh công nghiệp phân xưởng, nhà máy tuyển, luyện quặng kim loại màu. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của ồn, hơi khí độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

87 Vận hành quạt gió lò cao, lò cốc. Chịu tác động của nhiệt độ cao, bụi và khí độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

88 Vận hành xe hứng liệu luyện gang. Thường xuyên chịu tác động của bụi và khí độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

89 Đốt lò gió nóng. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nhiệt độ cao và bụi. QĐ190/

LĐTBXH

90 Sản xuất sỉ bông, xỉ hạt. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng và bụi và nồng độ rất cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

91 Thủ kho dầu cốc Chịu tác động của nóng, hơi và khí độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

92 Nạp liệu lò cao. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của bụi, CO và CO2. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

93 Coi nước lò cao. Phải đi lại nhiều, chịu tác động của nhiệt độ cao, CO và CO2. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

94 Vận hành băng truyền cấp liệu cốc và thiêu kết. Phải đi lại thường xuyên, nơi làm việc chật hẹp, chịu tác động của nhiệt độ cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

95 Điều chỉnh hệ thống nhiệt luyện cốc (Giao hoán). Chịu tác động của nhiệt đô cao, bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

96 Vận hành, sửa chữa đồng hồ lưu lượng. Tiếp xúc với nhiệt độ cao, bụi và thuỷ ngân. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

97 Phối liệu thiêu kết. Chịu tác động của và bụi nồng độ cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

98 Sửa chữa, bơm mỡ bảo dưỡng thiết bị luyện kim. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc nóng, bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

99 Vận hành máy, van hơi thiêu kết. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nhiệt độ cao, CO và CO2. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

100 Bơm nước dập lửa than cốc. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nóng và bụi nồng độ rất cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

101 Sấy, phân loại quặng. Công việc nặng nhọc, nóng, bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

102 Vận hành máy nghiền bùn để luyện, đúc gang thép. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc lầy lội, ẩm ướt chịu tác động của ồn, rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

103 Thao tác phễu thành phẩm thiêu kết. Chịu tác động của nóng, bụi nồng độ cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

104 Vận hành máy lọc bụi quặng thiêu kết. Chịu tác động của nóng và bụi nồng độ rất cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

105 Trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật luyện gang, thép, cán thép. Thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, bụi, CO và CO2. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

106 Làm việc trên sàn nguội, cắt bỏ sản phẩm thép cán. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

107 Sản xuất, sửa chữa khuôn kéo dây thép. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với bụi, nóng. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

108 Tu sửa đường ống khí than, khí nén, nước nhà máy luyện kim. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, thường xuyên chịu tác động của bụi , nóng. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

109 Vệ sinh công nghiệp nhà máy luyện kim. Công việc thủ công. nặng nhọc, chịu tác động của nóng, bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

110 Nghiền sàng Đôlômít và vôi. Chịu tác động của rung, ồn và bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

111 Xuống than và gom than. Công việc thủ công nặng nhọc, chịu tác động của bụi nồng độ rất cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

112 Thủ kho dầu cốc. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với hơi dầu cốc nóng và độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

113 Bảo quản kim khí. Công việc thủ công, nặng nhọc thường xuyên tiếp xúc với dầu, mỡ. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

114 Vận hành máy nghiền, sàng bột xây dựng. Chịu tác động của ồn, rung và bụi nồng độ rất cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

115 Vận hành máy mài, băm dũa. Tư thế lao động gò bó, chịu tác động của ồn, bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

116 Nhiệt luyện kim loại bằng lò tôi cao tần. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng và bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

117 Vận hành máy cắt phôi đũa, máy cán mũi và chuôi đũa. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn, rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

118 Nung kim loại bằng lò trung tần. Công việc nặng nhọc, thường xuyên chịu tác động của nhiệt độ cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

119 Đốt, vận hành lò ủ kim loại. Công việc nặng nhọc, thường xuyên chịu tác động của nhiệt độ cao, CO và CO2. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

120 Tẩy rửa, nhuộm đen kim loại Và các sản phẩm kim loại bằng hoá chất. Thường xuyên tiếp xúc với các loại axít, xút… QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

121 Mạ Niken, Crôm. Thường xuyên tiếp xúc với các hoá chất độc hại. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

122 Chà sáng, cạo rỉ, đánh bóng kim loại. Tư thế lao động gò bó, thường xuyên chịu tác động của bụi, ồn nồng độ cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

123 Vận hành máy đập, đũa, mài bi kim loại. Thường xuyên tiếp xúc với rung, ồn và hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

124 Vận hành máy quay, đánh bóng bi kim loại. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với bụi ồn. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

125 Cà đá mài bi. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi, ồn. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

126 Đúc chì để gắn đá mài bi. Thường xuyên tiếp xúc với nóng và hơi chì. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

127 Chọn bi kim loại (Đường kính dưới 1cm) bằng mắt. Công việc nặng nhọc, đơn điệu, rất căng thẳng thị giác, tư thế lao động gò bó. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

128 Hàn bằng phương pháp nung chảy. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng, bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

129 Hàn cao áp. Tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng và khí độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

130 Nguội sửa chữa xe cơ giới loại từ 10 tấn trở lên và các loại xe chạy bằng bánh xích. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

131 Vệ sinh công nghiệp nhà máy cơ khí. Công việc thủ công nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với bụi, hoá chất. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

132 Tiện, phay, bào, cưa phíp, bakelit. Chịu tác động của bụi gỗ phíp, bụi bakelit, Phenol nồng độ cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

133 Sơn tĩnh điện. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc, nơi làm việc nóng, thiếu không khí. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

134 Vận hành múa máy. Chịu tác động của nhiệt độ cao, rung động lớn và tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

135 Khoan, bào, tiện gang. Bụi, căng thẳng thị giác, tập trung chú ý cao. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

NGÀNH : HOÁ CHẤT

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Điều chế Supe lân. Làm việc trên sàn cao, tiếp xúc với hoá chất độc (HF, SO) nồng độ cao dễ bị nhiễm độc, nguy hiểm. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Hàn chì trong thùng tháp kín. Nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng và hơi chì nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Sản xuất hạt chất thuốc bảo vệ thực vật các loại. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với các loại hoá chất độc mạnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều  kiện lao động loại V

1 Sản xuất đóng bao Na2SiFe. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với khí độc(HF), ồn và nồng độ bụi rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Nghiền quặng Apatít, Pyrít; đóng bao bột Apatít. Thường xuyên tiếp xúc với bụi, ồn vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Vận hành lò, cấp quặng pyrít vào lò tầng sôi sản xuất axít H2SO4. Làm việc trên sàn cao cạnh lò, tiếp xúc trực tiếp với bụi, ồn và khí SO2 nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Vận hành bơm và đóng bình axít H2SO4. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc và ồn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Lọc bụi điện sản xuất axít H2SO4. Thường xuyên tiếp xúc với bụi, hoá chất độc và ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Sản xuất ắc quy: luyện chì tái sinh; nghiền bột chì, đúc chì; trộn trát cao chì; cắt mài, sấy tấm cực chì; hàn chùm cực, cầu tiếp; hoá thành tấm cực chì; lắp ráp ắc quy. Thường xuyên tiếp xúc với ồn, nóng và bụi chì nồng độ rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Nghiền bột Puzôlan. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của ồn cao và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Luyện đất đèn. Công việc thủ công, nặng nhọc, ảnh hưởng của nóng, ồn, CO2, CO và bụi có nồng độ rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

9 Luyện cao su. Công việc nặng nhọc, độc hại, tiếp xúc nhiệt độ cao, bụi, SO2, H2S. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

10 Vận hành lò khí hoá than trong công nghệ sản xuất phân đạm. Làm việc trên sàn cao, công việc nặng nhọc, độc hại, tiếp xúc CO vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

11 Sửa chữa hệ thống lò khí hoá than trong công nghệ sản xuất phân đạm. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc CO. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

12 Tổng hợp amôniắc(NH3) trong công nghệ sản xuất phân đạm. Độc hại, nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc NH3 nồng độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

13 Vận hành máy nén khí cao áp trong công nghệ sản xuất phân đạm. Công việc nguy hiểm, tiếp xúc ồn, NH3nồng độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

14 Vận hành bơm trung cao áp, amôniắc và phân giải urê. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, tiếp xúc với NH3. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

15 Cô đặc, tạo hạt và không chế tập trung urê. Tiếp xúc với các loại hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

16 Sản xuất axít salixilic, HNO3, H3PO4. Thường xuyên tiếp xúc với các loại hoá chất độc mạnh QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

17 Trung hoà supe lân. Thường xuyên tiếp xúc với bụi và hoá chất độc mạnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

18 Vận hành hệ thống tháp rửa khí nguyên liệu. Công việc độc hại, thường xuyên tiếp xúc với SO2, SO3, và H2SO4. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

19 Sấy hập thụ khí SO2 và SO3 trong sản xuất a xít H2SO4. Thường xuyên tiếp xúc với H2SO4, SO2, SO3. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

20 Vận hành thiết bị tiếp xúc trong công nghệ sản xuất a xít H2SO4. Tiếp xúc với SO2, SO3. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

21 Sản xuất oxýt sắt trong khu vực sản xuất supephotphat Tiếp xúc nóng, bụi Fe2O3 và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

22 Trích ly a xít H3PO4 từ supe lân. Tiếp xúc với bụi và các hoá chất chứa Flo. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

23 Vận hành tời nạp liệu lò cao sản xuất phân lân nung chảy. Độc hại, tiếp xúc CO, CO2 và H2S. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

24 Ra liệu lò cao sản xuất phân lân nung chảy. Tiếp xúc với CO, fluor và nhiệt độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

25 Vận hành hệ thống tháp hấp thụ khí thải lò cao sản xuất phân lân nung chảy, Tiếp xúc khí độc HF, SiF4, sữa vôi, xỉ lò. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

26 Vận hành lò đốt gió nóng (CO) trong công nghệ sản xuất phân lân nung chảy. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc khí độc CO, nhiệt độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

27 Sản xuất phụ gia thuốc trừ sâu. Chịu tác động của bụi độc, SiO và các ôxýt kim loại. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

28 Hoá lỏng, đóng bình Clo; sản xuất a xít HCL tinh khiết. Tiếp xúc với Clo, a xít HCL rất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

29 Xử lý Clo thừa. Độc hại, tiếp xúc với khí Clo rất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

30 Nghiền, sàng, sấy, xử lý nguyên liệu thuốc bọc que hàn. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nóng, bụi SiO2, Silic và chất độc mạnh Na2SiF­6 QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

31 Cân phối liệu, trộn khô thuốc bọc que hàn. Tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

32 Sấy, nghiền, đóng bao quặng mangan. Tiếp xúc với nóng, ồn và bụi mangan nồng độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

33 Vận hành băng tải xích và băng tải cao su dưới hầm nhà máy tuyển apatít. Làm việc dưới hầm sâu, ẩm ướt, thiếu ánh sáng, thiếu không khí, chịu tác động của ồn, bụi nồng độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

34 Vận hành máy sàng GHIT trong nhà máy tuyển quặng apatít. Làm việc dưới hầm, ẩm ướt, chịu tác động của ồn, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

35 Vận hành máy đậm hàm, đập búa dưới hầm nhà máy tuyển quặng apatít. Làm việc dưới hầm, ẩm ướt, chịu tác động của ồn, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

36 Vận hành máy bơm bùn dưới hầm sâu. Làm việc dưới hầm sâu, thiếu ánh sáng, lầy lội, ẩm ướt, công việc rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

37 Hàn chì trong công nghệ sản xuất hoá chất. Tiếp xúc hơi chì nồng độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

38 Sửa chữa lò thùng tháp trong công nghệ sản xuất hoá chất. Nơi làm việc chật hẹp, công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nhiệt độ cao và hoá chất độc mạnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

39 Bốc xếp, vận chuyển than đen thủ công. Công việc thủ công, nặng nhọc, tiếp xúc với bụi than, (bụi hô hấp) nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

40 Sửa chữa, nạo vét cống ngầm trong mhà máy hoá chất. Công việc thủ công, rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với các chất phế thải và hoá chất độc hại. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

41 Sản xuất hợp chất crôm. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc mạnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

42 Vận hành trạm bơm nước thải ( thải nhiễm dầu, thải bẩn); trạm bơm nước tuần hoàn và xử lý nước thải. Thường xuyên làm việc ở độ sau từ -10m đến -20 m; tiếp xúc với tiếng ồn, chất thải độc hại, vi sinh vật gây bệnh. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

43 Sửa chữa, vận hành các thiết bị hoá (xử lý nước, khử muối, trưởng kíp vận hành). Thường xuyên tiếp xúc với các hoá chất độc hại, tiếng ồn và bụi. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

44 Sản xuất CO2 lỏng, rắn. Thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn, hoá chất (CO2 lỏng, rắn, nồng độ cao; thuốc tím; khí H2S) và máy nén khí CO2 áp suất cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

45 Thu hồi, lọc dầu, tái sinh dầu bôi trơn. Công việc thủ công; làm việc trong môi trường hoá chất độc hại và tiếng ồn cao; chịu tác động trực tiếp của hơi dầu nóng và hơi nước. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

46 Thải xỉ nóng lò hơi nhiệt. Công việc thủ công, nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với nguồn nhiệt lớn, bụi xỉ than và hơi khí độc. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

47 Thủ kho bình (chai) chịu áp lực (O2, N2, CO2lỏng, NH3 lỏng. Thường xuyên tiếp xúc với các bình chứa khí có áp suất cao, dễ cháy nỗ, nguy hiểm; chịu ảnh hưởng của hơi hoá chất độc hại. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

48 Nhặt than thủ công tại bãi xỉ thải của lò khí hoá than. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công nặng nhọc; chịu tác động của nóng, bụi xỉ than và hỗn hợp hơi nước, khí CO, H2S. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

49 Khai thác, vận chuyển than bùn. Làm việc ngoài trời trên các hồ lắng than bùn, công việc thủ công, nặng nhọc; chịu tác động trực tiếp của nhiệt độ cao, hơi ẩm, bụi xỉ than và hỗn hợp hơi nước, khí CO, CO2, NH3, H2S. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

50 Vận hành hệ thống thu hồi nhiệt từ khí hoá than. Thường xuyên làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao, tiếng ồn lớn; tiếp xúc với thiết bị có áp suất cao, phát sinh hơi khí độc CO, CO2, NH3, H2S. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Nghiền vôi và than để luyện đất đèn; đóng thùng đất đèn. Công việc thủ công, nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Vận hành lò hơi. Công việc nặng nhọc, bụi, ồn và nóng. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Vận hành lò sấy quặng apatít, pyrít. Công việc nặng nhọc, bụi, ồn và nóng. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Vận hành băng tải quặng pyrít, apatít, lưu huỳnh , than và các sản phẩm axít. Thường xuyên tiếp xúc ồn, bụi quặng nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Lái cẩu trục chuyển quặng apatít, pyrít. ảnh hưởng của ồn, bụi quặng nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Nghiền phụ gia để sản xuất phân NPK. Công việc nặng nhọc, bụi và ồn vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Sấy, vê viên, đóng bao phân NPK. Tiếp xúc thường xuyên với nóng, bụi và NH3. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Đóng bao, khâu bao và bốc vác Supe lân. Công việc thủ công, nặng nhọc ảnh hưởng của bụi, SO3, HF. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

9 Cán mang mỏng PVC, PP.PE. Tiếp xúc với hơi xăng, nóng và các chất nhựa độc. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

10 ép suất, thành hình các sản phẩm cao su. Công việc nặng nhọc, nóng, bụi, ồn và hơi xăng dầu. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

11 Cán tráng, cán hình vải cao su. ảnh hưởng của ồn, xăng và SO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

12 Xử lý tanh trong sản xuất lốp các loại. Thường xuyên tiếp xúc với bụi, xăng và chất độc mạnh như Sylen. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

13 Vận hành điện lò luyện đất đèn. Thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn, bụi nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

14 Phân loại tấm cực chì sản xuất ắc quy. Công việc thủ công, ảnh hưởng của ồn và bụi chì. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

15 Sàng, sấy hoá chất, phối liệu cao su. Tiếp xúc nhiệt độ cao, bụi, hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

16 Chế tạo cao su tái sinh. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với bụi than và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

17 Lưu hoá các sản phẩm cao su. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với các loại hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

18 Chế tạo băng tải công nghiệp. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với dung môi hữu cơ (benzen) và hoá chấ độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

19 ép suất thành hình săm lốp ô tô, máy bay, máy kéo. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nhiệt độ cao, các hoá chất và dung môi hữu cơ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

20 Tổng hợp nhựa ankýt sản xuất sơn. Tiếp xúc với phênol, benzen, xilen. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

21 Nấu cán kẽm trong công nghệ sản xuất pin. Tiếp xúc với nhiệt độ cao, bụi kẽm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

22 Vận hành lò nung cọc than trong công nghệ sản xuất pin. Tiếp xúc với nhiệt độ cao, dung môi hữu cơ và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

23 Trộn bột cực dương trong công ngệ sản xuất pin. Tiếp xúc với hoá chất điện giải và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

24 Trộn bột ép cọc than trong công nghệ sản xuất pin. Tiếp xúc với nhiệt độ cao và bụi than. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

25 Sản xuất khí C2H2 và muội axêtylen. Công việc nguy hiểm, tiếp xúc với độc và bụi than. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

26 Vận hành bơm cô đặc trong công nghệ tuyển quặng apatít. Môi trường ẩm ướt, tiếp xúc với axít và muối axít. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

27 Vận hành bơm cấp axít và thùng tiếp xúc trong nghệ tuyển quặng apatít. Tiếp xúc với các axít mạnh nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

28 Tái sinh dung dịch đồng. Tiếp xúc với axít vô cơ mạnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

29 Sản xuất amôn bicátbônát. Tiếp xúc với axít mạnh (HCL) và Cl2. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

30 Vận hành tháp rửa bằng dung dịch đồng, kiềm trong công nghệ sản xuất phân đạm. Tiếp xúc với các chất xút và dung dịch các muối hữu cơ ăn mòn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

31 Đóng bình nguyên liệu, thành phẩm khí và lỏng trong công nghiệp hoá chất. Làm việc trong môi trường nhiều hoá chất độc: C2H2, NH3, CO2. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

32 Đóng bao, bốc xếp urê.  Công việc nặng nhọc, tiếp xúc bụi, NH3. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

33 Sản xuất than hoạt tính. Thường xuyên tiếp xúc với khí NH3. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

34 Sản xuất Bari cabonát (BaCO3). Nặng nhọc, tiếp xúc với bụi, H2SO4. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

35 Sản xuất các muối sunfít. Tiếp xúc với axít H2SO4 đậm đặc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

36 Sản xuất tripoly. Tiếp xúc với bụi, axít H3PO4. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

37 Sản xuất nước lọc dùng trong công nghiệp sản xuất hoá chất. Nơi làm việc ẩm ướt, tiếp xúc với Clo và zaven. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

38 Vận hành cầu trục, máy vớt bán thành phẩm phân lân nung chảy. Nơi làm việc ẩm ướt, tiếp xúc với bụi và hoá chất độc mạnh (HF). QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

39 Nạp liệu lò cao sản xuất phân lân nung chảy. Tiếp xúc bụi than đá, khí CO, H2S, CO2ở nhiệt độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

40 Vận hành băng tải bán thành phẩm phân lân nung chảy. Phải đi lại nhiều, tiếp xúc với ồn, bụi nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

41 Vận hành quạt gió cao áp, lò cao sản xuất phân lân nung chảy. Chịu tác động của ồn, rung và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

42 Kiểm tra lò cao sản xuất phân lân nung chảy. Làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, tiếp xúc CO, Fluor, HF. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

43 Vận hành cầu trục nạp liệu máy sấy. Tiếp xúc nhiệt cao và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

44 Vận hành máy sấy thùng

sản xuất phân lân.

Làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

45 Vận hành máy nghiền thành phẩm phân lân. Tiếp xúc với bụi, ồn QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

46 Vận hành lò đốt cấp nhiệt cho máy sấy. Tiếp xúc với nóng, bụi và khí CO. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

47 Vận hành băng tải thành phẩm phân lân. Tiếp xúc với bụi, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

48 Vận hành máy đóng bao phân lân. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi nồng độ rất cao và ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

49 Bốc xếp, vận chuyển bao phân lân. Công việc thủ công, rất nặng nhọc, chịu tác động của bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

50 Vận hành máy đập quặng nguyên liệu sản xuất phân lân. Công việc nặng nhọc, chịu tác động bụi và ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

51 Vận hành băng tải trong dây chuyền sản xuất phân lân. Thường xuyên tiếp xúc với bụi và ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

52 Vận hành thiết bị sàng tuyển nguyên liệu khô, ướt trong công  nghệ sản xuất hoá chất. Nơi làm việc ẩm ướt, tiếp xúc bụi, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

53 Sàng tuyển, vận chuyển than trong công nghệ sản xuất phân bón hoá học. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

54 Vận chuyển bụi lò cao trong công nghệ sản xuất phân lân nóng chảy. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với bụi và hơi khí độc của khói lò hơi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

55 ép  bánh quặng aptít mịn, than cám trong công nghệ sản xuất phân lân. Lao động ngoài trời, công việc nặng nhọc, tiếp xúc với bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

56 Điện phân dung dịch NaCL sản xuất NaOH. Làm việc trong môi trường có Clo và dung dịch bảo hoà. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

57 Cô đặc xút NaoH. Tiếp xúc với xút ăn da. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

58 Sửa chữa thùng điện giải trong công nghệ sản xuất NaOH. Tiếp xúc với chất độc mạnh như: NaOH, axít. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

59 Sản xuất phèn. Tiếp xúc với bụi, axít H2SO4, khí SO2và SO3. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

60 Trộn ướt, ép bánh thuốc bọc que hàn. Tiếp xúc với bụi MnO2, SiO2. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

61 Sấy que hàn bằng lò điện. Tiếp xúc với nhiệt độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

62 Gia công làm sạch bề mặt lõi que hàn điện. Thường xuyên tiếp xúc với bụi sắt và axít. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

63 Nghiền, cán, khuấy, trộn, pha mầu; đóng hộp sơn. Tiếp xúc với phênol, xylen, benzen, ô xýt crôm, sắt kẽm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

65 Nấu si, sáp trong công nghệ sản xuất pin. Làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, dễ cháy, độc hại. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

66 Tuyển chọn Mangan theo phương pháp trọng lượng trong công nghệ sản xuất pin. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với bụi Mangan. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

67 Vận hành máy dập, sàng quặng Mangan. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với bụi, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

68 Cắt vải, dán ống, lốp máy bay, máy kéo ô tô, mô tô. Tiếp xúc với xăng dung môi hữu cơ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

69 Chế tạo ống cao su chịu áp lực. Nặng nhọc, tiếp xúc với các hoá chất xúc tác, lưu huỳnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

70 Đục khuôn mẫu lốp các loại. Chịu tác động của tiếng ồn và bụi kim loại QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

71 Sản xuất bột CaCO3. Tiếp xúc với bụi SiO2, sữa vôi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

72 Vận hành băng tải xích, băng tải cao su trong tuyển quặng aptít. Chịu tác động của rung, ồn và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

73 Vận hành máy sàng ướt tuyển quặng apatít. Nơi làm việc ẩm ướt, chịu tác động của ồn và rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

74 Vận hành máy nghiền phân cấp tuyển quặng apatít. Làm việc trong môi trường ẩm ướt, ồn, rung và bụi QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

75 Vận hành thiết bị tiếp thuốc tuyển quặng apatít. Tiếp xúc thường xuyên với hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

76 Pha chế thuốc tuyển nổi quặng apatít. Tiếp xúc thường xuyên với hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

77 Vận hành hệ thống máy lọc thành phẩm quặng apatít. Tiếp xúc dung môi hữu cơ và axít. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

78 Vận hành hệ thống máy sấy. Chịu tác động của bụi, ồn, nhiệt độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

79 Sản xuất ống PVC các loại. Tiếp xúc với nóng, bụi hơi và khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

80 Vận hành máy dệt bao PP, PE các loại. Đứng suốt ca làm việc, chịu tác động của ồn, rung và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

81 Vận hành nồi hơi trong công nghệ sản xuất hoá chất. Tiếp xúc với bụi, khói từ các loại nguyên liệu, các loại dầu nhớt và nhiệt độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

82 Vận hành máy nén khí trong công nghệ sản xuất hoá chất. Chịu tác động của ồn, rung và hoá chất. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

83 Sửa chữa cơ, điện trong dây chuyền sản xuất hoá chất. Làm việc trong môi trường có hoá chất độc, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

84 Bọc lót chống ăn mòn trong dây chuyền sản xuất hoá chất. Tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

85 Sửa chữa hệ thống, thiết bị đo lường trong công nghệ sản xuất hoá chất. Làm việc trong môi trường hoá chất độc hại, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

86 Vận hành bơm các dung dịch axít, bazơ trong công nghệ sản xuất hoá chất. Thường xuyên tiếp xúc axít và bazơ độc hại. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

87 Vệ sinh công nghiệp trong các nhà máy sản xuất hoá chất. Làm việc trong môi trường hoá chất độc, công viẹc thủ công nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

88 Chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong dây chuyền sản xuất hoá chất. Xử lý nhiều công việc phức tạp, chịu tác động của ồn, bụi và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

89 Sản xuất các hoá chất tinh khiết. Công việc thủ công, nặng nhọc, làm việc trong môi trường môi trường hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

90 Vận hành máy tuyển nổi quặng nguyên liệu. Chịu tác động của ồn và rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

91 Vận hành máy cấp thuốc tuyển. Tiếp xúc với dung môi hữu cơ và axít. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

92 Sản xuất xà phòng kem, xà phòng bột. Thường xuyên chịu tác động của hoá chất, bụi độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

93 Lấy mẫu, phân tích chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trong dây chuyền sản xuất hoá chất và các sản phẩm hoá chất… Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc, ồn và bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

94

 

 

Vận hành, sửa chữa đồng hồ đo áp lực trong dây chuyền sản xuất hoá chất. Thường xuyên phải đi lại, tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của bụi và hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

95 Sửa chữa ắc quy. Công việc thủ công, thường xuyên tiếp xúc với chì và axít. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

96 Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm ắc quy. Công việc thủ công, thường xuyên tiếp xúc với hơi, bụi chì và axít. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

97 Nạp điện ắc quy trong dây chuyền sản xuất ắc quy. Công việc thủ công, tiếp xúc với hơi, bụi chì và axít. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

98 Bốc xếp, vận chuyển hoá chất và các sản phẩm hoá chất trong công nghệ sản xuất hoá chất. Công việc thủ công, nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với các loại hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

 

NGÀNH : VẬN TẢI

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Sĩ quan máy, thợ máy, thợ điện tàu viễn dương, tàu ven biển vận tải hàng hoá, xăng, dầu… Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, chịu tác động nóng, rung và ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Lái xe vận tải chuyên dùng, có trọng tải từ 60 tấn trở lên. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm chịu tác động của ồn, rung và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Bốc xếp thủ công dưới các hầm tàu vận tải biển. Công việc rất nặng nhọc, nơi làm việc rất chật hẹp, thiếu dưỡng khí, tư thế làm việc gò bó. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

Điều kiện lao động loại V

1 Sĩ quan , thuyền viên, kỹ thuật viên, thợ máy các tầu công trình. Thường xuyên ăn ở sinh hoạt trên sông, biển, công việc nặng nhọc, chịu tác động của sóng và tiếng ồn lớn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Lái đầu máy xe lửa. Thường xuyên lưu động theo tàu , luôn căng thẳng thần kinh, ảnh hưởng của tiếng ồn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Lái xe vận tải, có trọng tải 20 tấn trở lên. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, ảnh hưởng của bụi, rung và ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Lái máy xúc dung tích gầu từ 4m­3 trở lên. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của bụi, ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Sĩ quan boong, sĩ quan điện, vô tuyến điện, thuỷ thủ, cấp dưỡng, phục vụ, bác sĩ, quản trị trưởng trên tàu viễn dương, tàu ven biển vận tải hàng hoá, xăng dầu. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của sóng gió, ồn và rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Lái xe ô tô chở khách từ 80 ghế trở lên. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của ồn và rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Máy trưởng, thợ máy phà tự hành, ca nô lai dắt phà và tàu sông có công suất từ 90CV trở lên. Nơi làm việc chật hẹp, chịu tác động của ồn, rung, nóng, thường xuyên tiếp xúc với xăng, dầu, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Sản xuất vỏ tàu và các sản phẩm từ Composic. Tiếp xúc với các hoá chất độc như: butanol, axetol, bông thuỷ tinh. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

9 Làm việc trên dốc nổi. Thường xuyên làm việc trên hầm chật hẹp, thiếu dưỡng khí, chịu tác động của nóng và tiếng ồn cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

10 Lặn kiểm tra tàu, vệ sinh lòng bến, đặt goong phục vụ hạ thủy. Công việc thủ công, rất nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Điều độ viên trực tiếp chỉ huy chạy tàu tại các trung tâm (Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh). Luôn giải quyết những việc phức tạp, căng thẳng thần kinh. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Tuần đường, tuần cầu (đường sắt). Đi lại nhiều, tập trung quan sát để kiểm tra đường, lưu động ngoài trời. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Cấp than đầu máy hơi nước (tàu hoả). Công việc nặng nhọc, nóng, bụi và ồn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Lái ô tô ray, xe goòng. Thường xuyên lưu động, ảnh hưởng của tiếng ồn và bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Vận hành máy tàu sông. Thường xuyên lưu động trên sông, ảnh hưởng nóng, ồn, luôn tiếp xúc với dầu mỡ. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Trưởng đồn móc nối đầu máy toa xe ở các ga lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh). Làm ngoài trời, đi lại nhiều, ảnh hưởng của tiếng ồn, bụi QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Nhân viên nấu ăn, phục vụ ăn uống trên tàu Bắc- Nam. Lưu động theo tàu, công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, nóng, ồn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Sỹ quan, thuyền viên các tàu vận tải sông có công suất 90CV trở lên. Thường xuyên lưu động trên sông, công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của sóng gió, ồn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

9 Cấp dưỡng tàu công trình. ăn, ở sinh hoạt trên sông, biển như các thuyền viên; nơi làm việc chật hẹp, công việc nặng nhọc. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

10 Trưởng tàu khách, trưởng tàu hàng. Thường xuyên lưu động theo tàu, chịu tác động của ồn, rung và bụi, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

11 áp tải, bảo vệ, giao nhận hàng hoá, hành lý, thiết bị theo tàu. Lưu động theo tàu, chịu tác động của ồn, rung và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

12 Trực ban, điều độ, chạy tàu ở các ga. Đi lại nhiều, giải quyết nhiều công việc phức tạp, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

13 Trưởng đồn, móc nối, dẫn máy ở các ga lập tàu. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, đi lại nhiều, chịu tác động của ồn và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

14 Quay ghi đường sắt ở các ga lập tàu. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công nặng nhọc, chịu tác động của ồn và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

15 Gác chắn đường ngang cấp I, gác chắn cầu chung. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn, bụi than và bụi hỗn hợp (khi tàu chạy qua). QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

16 Tuần hầm đường sắt. Đi lại nhiều trong hầm tối, tập trung quan sát để kiểm tra đường. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

17 Vệ sinh sân ga, vệ sinh toa xe ở các ga xe lửa. Làm việc ngoài trời, ảnh hưởng của ồn và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

18 Lắp đặt và đại tu thiết bị thông tin tín hiệu đường sắt. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

19 Sàng và cấp cát đầu máy xe lửa. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của bụi nồng độ rất cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

20 Vận hành bể luộc rửa phụ tùng đầu máy toa xe. Công việc nặng nhọc, luôn tiếp xúc với dầu mỡ và các hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

21 Phụ cẩu, móc cáp. Làm việc ngoài trời công việc nặng nhọc, nguy hiểm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

22 Phục vụ ăn, uống cho công nhân duy tu và đại tu đường sắt. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, đi lại nhiều, chịu tác động của nóng, bụi QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

23 Thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ phà, canô lai dắt phà. Chịu tác động của sóng, gió, ồn, rung, thường xuyên tiếp xúc với xăng, dầu. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

24 Điều khiển máy bánh hơi khi công nền, mặt đường. Làm việc nặng nhọc, ảnh hưởng của nóng, bụi và rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

25 Lái xe vận tải từ 7 tấn đến dưới 20 tấn. Nặng nhọc, căng thẳng thần kinh tâm lý, ồn, rung, nguy hiểm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

26 Lái xe ô tô khách từ 40 ghế đến dưới 80 ghế. Lưu động, nguy hiểm, căng thẳng thần kinh, chịu tác động của ồn và rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

 

NGÀNH : XÂY DỰNG GIAO THÔNG

& KHO TÀNG BẾN BÃI

 

Điều kiện lao dộng loại VI

1 Ngâm tẩm, bảo quản tà vẹt phòng mục bán tự động. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại do phải tiếp xúc trực tiếp với hoá chất độc mạnh (phenol) có nồng độ rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Thợ lặn công trình. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của áp suất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Quản lý và khai thác đèn biển trên quần đảo Trường Sa. Thường xuyên chịu tác động của sóng, gió, ồn và khí hậu khắc nghiệt. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại V

1 Làm mới, đại tu đường sắt.(Đặt đường sắt, mộc cầu, nề cầu) Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Vận hành máy chèn đường sắt. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của tiếng ồn, rung lớn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Bốc xếp thủ công ở các cảng. Công việc thủ công, làm việc ngoài trời và rất nặng nhọc. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Bốc xếp thủ công ở các ga, kho, bến bãi. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công rất nặng nhọc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Kích kéo lắp dầm thép trên cao. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của rung và ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Đổ bê tông, xây mố, trụ cầu. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của rung và ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Gia công cọc, ván thép; lắp nâng hạ dầm cao. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của rung và ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Phun cát tẩy rỉ. Làm việc ngoài trời, công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của rung, ồn, bụi nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Vận hành máy đóng cọc xây dựng công trình. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với dầu mỡ, ồn, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

10 Lái cẩu nổi thi công cầu và lao lắp dầm cầu. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của tiếng ồn cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

11 Tán đinh ri vê kết cấu thép. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của ồn, rung, nóng, khí CO và CO2. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

12 Khoan nhồi bê tông tạo cọc móng trụ cầu; vận hành máy tạo vữa Ben-tô-nít vào lỗ khoan cọc nhồi. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, luôn tiếp xúc với hoá chất và ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

13 Làm việc dưới móng trụ cầu trong vòng vây cọc, ván thép. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của tiếng ồn . QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

14 Pha chế sơn và phun sơn hầm cầu. Tiếp xúc hoá chất độc hại, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

15 Hàn đối đầu các dầm cầu thép. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, thường xuyên tiếp xúc với hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

16 Sử dụng máy quang tuyến X chụp mối hàn dầm cầu, mặt cầu thép. Làm việc ngoài trời, tư thế lao động gò bó, chịu tác động trực tiếp của tia rơn ghen. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

17 Đào đất, đá hạ giếng chìm bằng thủ công. Lao đông thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của ồn và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

18 Phá đá, phá trụ cầu, phá dầm cầu dưới nước. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

19 Vận hành máy trộn bê tông nhựa nóng (không có buồng điều khiển) Chịu tác động của nhiệt độ cao, ồn, rung mạnh, hơi khí độc và bụi nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

20 Cấp nhựa cho máy nấu nhựa bằng thủ công. Rất nặng nhọc, độc hại và nóng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

21 Nấu, tưới nhựa nóng vá láng mặt đường bằng thủ công. Nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với hơi, khí, bụi độc và bức xạ nhiệt. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

22 Xây dựng, lắp ráp, sửa chữa thiết bị, công trình hải đăng, đèn đảo. Công việc thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của sóng gió. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

23 Quản lý và khai thác đèn biển trên các đảo và cửa biển. Chịu tác động của sóng, gió và khí hậu khắc nghiệt. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

24 Gạt than, phân bón rời dưới hầm tàu biển, tàu sông, xà lan. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu dưỡng khí, công việc thủ công, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

25 Thợ lặn căn kê tàu Lao động nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

26 Sơn, cạo rỉ đấy tàu. Lao động nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, nơi làm việc thiếu dưỡng khí, hôi thối. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

27 Khảo sát, kiểm tra, thông báo luồng cửa sông, cửa biển. Thường xuyên làm việc ngoài trời, trên sông nước, môi trường hôi thối, bẩn thỉu. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

28 Thắp đèn ở các phao trên luồng hàng hải, cửa sông, vùng hồ, dọc theo các sông có vận tải thuỷ. Làm việc ngoài trời, nguy hiểm, chịu tác động của sóng gió, rung lắc, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

29 Thợ sắt, thợ hàn sắt trên các công trình xây dựng và sửa chữa cầu. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của bụi, ồn, rung, khí CO2, CO… QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu cầu, đường sắt. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công nặng nhọc, bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Vệ sinh sân ga, vệ sinh toa xe ở các ga (Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh). Làm việc ngoài trời, ảnh hưởng của ồn và bụi bẩn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Lái xe cần trục từ 20 tấn trở lên. Công việc nặng nhọc, nóng. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Lái máy ủi. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của ồn, rung và bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Trực trạm quản lý đường sông, ven biển, lòng hồ. Lưu động trên sông, công việc nặng nhọc. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Lái cẩu điện, cẩu diezen ở cảng. Chịu tác động của ồn, bụi và nóng. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Vận hành cẩu trục chân đế ở cảng. Tiếp xúc thường xuyên với bụi và ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Đúc bê tông dầm cầu dự ứng lực, cọc ống ly tâm. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn cao, nóng và bụi QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Hàn ống thép phục vụ cọc khoan nhồi. Làm việc ngoài trời, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của khí độc (khí hàn). QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

10 Làm ván khuôn cấu kiện dầm cầu, mố trụ cầu, làm sắt cầu, cẩu cáp. Lao động ngoài trời, nặng nhọc nguy hiểm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

11 Điều khiển máy dầm bê tông, cấu kiện bê tông. Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của tiếng ồn rung và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

12 Đúc đẩy bê tông dự ứng lực. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, ồn và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

13 Vận hành trạm trộn bê tông nhựa nóng tự động (có buồng điều khiển). Chịu tác động của ồn, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

14 Vận hành máy nấu nhựa, máy sấy đá, nồi hơi bảo ôn trạm trộn bê tông nhẹa nóng. Làm việc ngoài trời, chịu tác động của hơi khí độc và nhiều bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

15 Phục vụ trạm bê tông nhựa nóng (vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu, tháo bao bột đá vào băng chuyền, xúc và vận chuyển bột đá ở máy sấy thải ra, quét dọn dầu, than… quét dầu, phun dầu vào thùng xe chở bê tông nhựa nóng. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, tiếp xúc với hơi lhí độc, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

16 Sửa chữa cơ khí thiết bị tại trạm trộn bê tông nhựa nóng. Làm việc ngoài trời, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của hơi, khí, bụi độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

17 Lái các loại xe lu lăn đường. Nặng nhọc, ồn, rung, nóng và bụi nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

18 Điều khiển xe máy ép hơi thổi bụi mặt đường, xe phun nhựa nóng, máy trải thảm bê tông nhựa nóng. Làm việc ngoài trời, chịu tác động của ồn, rung, bụi, hơi khí độc và nóng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

19 Cuốc, xúc bùn, san mặt đường theo máy trải thảm bê tông nhựa nóng. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của nóng, hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

20 Sản xuất bê tông, nhựa đường, nhũ tương. Tiếp xúc thường xuyên với nóng, bụi đá, hơi khí độc (hyđrôcacbua axít và các chất phụ gia khác). QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

21 Duy tu, sửa chữa cầu, đường bộ Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

22 Nhân viên hoa tiêu. Làm việc trong buồng lái trên tàu biển, luôn đứng suốt hành trình dẫn tàu, tập trung quan sát cao, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

23 Đóng bao phốt phát, aparít, phân lân, urê,… ở các kho, bến, bãi, cảng sông, cảng biển, ga đường sắt. Công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

24 Trắc địa địa hình, địa chất khảo sát đường bộ, đường sông và đường biển. Công việc nặng nhọc, thường xuyên lưu động, chịu tác động của bụi, mưa nắng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

25 Sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, đường ống trong hầm tàu thuỷ. Nơi làm việc chật hẹp, công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

26 Hoả công dưới hầm tàu thuỷ, xà lan. ảnh hưởng nóng, ồn, thiếu dưỡng khí. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

27 Trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật đóng, sửa chữa tàu, thuyền ở các bến cảng. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

28 Sản xuất Matít để xảm vỏ tàu gỗ. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

NGÀNH: GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Soát vé, điều hành xe tại các trạm thu phí cầu, đường, bến phà. Chịu tác động của bụi, tiếng ồn, hơi xăng dầu, khí độc (CO, CO2…) và thời tiết thay đổi theo mùa QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

2 Dừng xe, hướng dẫn xe lên bàn cân tại các trạm kiểm tra tải trọng xe. Làm việc ngoài trời, chịu tác động của bụi, tiếng ồn, hơi xăng dầu, khí độc (CO, CO2…) QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

3 Sửa chữa cần cẩu, máy, thiết bị thi công tại các công trình giao thông. Làm việc ngoài trời, trên cao, chịu tác động của thời tiết thay đổi; tư thế làm việc gò bó, nguy hiểm. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

4 Nhân viên phục vụ (nấu ăn, phục vụ ăn uống, dọn dẹp, vệ sinh toa, giường nằm) trên các đoàn tàu hoả chở khách. Phải kiêm nhiệm nhiều việc, công việc vất vả, thường xuyên lưu động theo tàu suốt ngày đêm. Chịu tác động của bụi, ồn, rung và khí hậu thay đổi của các miền trong một thời gian ngắn. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

NGÀNH : ĐIỆN

 

Điều kiện lao động loại V

1 Vận hành lò nhà máy nhiệt điện. Nơi làm việc có nhiệt độ cao, rất bụi và nguy hiểm. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Sửa chữa, bảo ôn lò nhà máy nhiệt đIện. Công việc nặng nhọc, nóng, nồng độ bụi rất cao, thường xuyên tiếp xúc với bông thuỷ tinh dễ gây ngứa, dị ứng. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Vận hành băng tải than dưới nhà hầm, nhà máy nhiệt điện . Phải đi lại nhiều lần, tiêu hao năng lượng lớn, bẩn, nồng độ bụi rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Vận hành điện, vận hành máy trong hang hầm nhà máy thuỷ điện. Giải quyết công việc phức tạp, phải đi lại nhiều, nơi làm việc thông thoáng khí kém, ảnh hưởng của ồn, rung trong suốt ca làm việc. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Sửa chữa thiết bị thuỷ lực ,thiết bị chính máy, điện nhà máy điện Nơi làm việc chật hẹp, dầu mỡ, thiếu dưỡng khí; công việc nặng, tư thế gò bó, ảnh hưởng của ồn, rung. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Sửa chữa cấp thông tin, cáp lực trong hang hầm. Công việc nặng nhọc, luôn tiếp xúc với dầu mỡ, nơi làm việc thiếu dưỡng khí, ảnh hưởng của ồn, rung. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Cạo rỉ, sơn trong thùng kín trong hang hầm. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu dưỡng khí, tư thế gò bó, chụi tác động của các hoá chất trong sơn và CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Phun cát tẩy rỉ, sơn trong hang hầm. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của ồn, rung, bụi nồng độ cao và các hoá chất trong sơn , CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

9 Khoan phun bê tông trong hang hầm. Công việc nặng nhọc, tiêu hao năng lượng lớn, ảnh hưởng của bụi, ồn rất cao và rung vượt tiêu chẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

10 Kiểm tra kim loại bằng quang phổ và siêu âm trong các nhà máy điện. Chịu ảnh hưởng của chất phóng xạ; môi trường nóng, ồn, bụi, đôi khi làm việc ở nơi thiếu không khí. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

11 Vận hành bao hơi nhà máy nhiệt điện. Nơi làm việc có nhiệt độ cao, rất bụi và nguy hiểm. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

12 Sửa chữa thiết bị cơ khí thuỷ lực cửa nhận nước, cửa đập tràn. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm (làm việc ở độ cao trên 30 m); không gian làm việc chật hẹp, trơn, rất nguy hiểm. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

13 Sửa chữa máy bơm nước nhà máy thuỷ điện. Công việc nặng nhọc, không gian làm việc chật hẹp, trơn, ẩm ướt; chịu tác động của nóng, ồn, hơi xăng, dầu. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

14 Vận hành, sửa chữa cầu trục trong hầm máy phát điện. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn, dầu, mỡ và tiếng ồn cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

15 Vận hành, sửa chữa hệ thông gió trong hầm nhà máy thủy điện. Công việc nặng nhọc; tiếp xúc với bụi bẩn, dầu, mỡ và độ ồn cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

16 Quản lý, vận hành đường dây và trạm biến áp 500KV. Công việc nặng nhọc, thường xuyên lưu động đường dây qua các vùng địa hình, khí hậu phức tạp; tiếp xúc với điện từ trường cao, nguy hiểm. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

17 Công nhân sửa chữa đường dây cao thế đang mang điện. Công việc nguy hiểm, thường xuyên làm việc trên cao, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vận hành máy, vận hành điện trong nhà máy điện. Công việc phức tạp, đi lại nhiều, ảnh hưởng của ồn, nồng độ bụi rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Trưởng kíp vận hành kiểm nhiệt nhà máy nhiệt điện. Đi lại nhiều, ảnh hưởng của nóng, ồn và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Vận hành bơm tuần hoàn nhà máy nhiệt điện. Làm việc dưới hầm ẩm ướt, chịu tác động liên tục của tiếng ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Trưởng kíp vận hành than nhà máy nhiệt điện. ảnh hưởng của ồn và bụi nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Vận hành thiết bị phụ tuốc bin nhà máy điện. Tiếp xúc thường xuyên với rung và tiếng ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Vận hành máy nén khí áp lực từ 8kg/cm2 trở lên. ảnh hưởng của rung và ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Sửa chữa van hơi nhà máy nhiệt điện. Nơi làm việc chật hẹp, tư thế gò bò, ảnh hưởng của nóng và bụi nồng độ rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Thí nghiệm thiết bị điện, thí nghiệm điện cao áp. ảnh hưởng của điện từ trường cao, thường xuyên tiếp xúc với điện cao áp nên rất nguy hiểm đến tính mạng. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

9 Sửa chữa thiết bị tự động nhà máy điện. ảnh hưởng của bụi, rung và ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

10 Sửa chữa điện trong nhà máy điện. Tư thế làm việc gò bó, ảnh hưởng của ồn, rung và bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

11 Sửa chữa kiểm nhiệt nhà máy nhiệt điện. Tiếp xúc thường xuyên với nóng, rung và ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

12 Sửa chữa băng tải than. Nơi làm việc bẩn và rất bụi, tư thế làm việc gò bó. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

13 Vệ sinh công cộng nhà máy nhiệt điện. Công việc thủ công, ảnh hưởng của nóng, ồn và nồng độ bụi rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

14 Vận hành cửa nhận nước trạm bơm bờ trái, thiết bị đóng mở cánh phải đập tràn nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc ẩm ướt, trơn dầu mỡ, ảnh hưởng của ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

15 Sửa chữa, phóng nạp ắc quy trong hang hầm nhà máy điện. Nơi làm việc thiếu dưỡng khí, thường xuyên tiếp xúc với axít H2SO4, CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

16 Sửa chữa máy nén khí, thiết bị trạm biến thế. Nơi làm việc chật hẹp, trơn dầu mỡ, ảnhcủa ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

17 Thí nghiệm hoá nhà máy điện. Thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, các hoá chất độc, ồn và bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

18 Lọc dầu máy biến thế trong hang hầm. Nơi làm việc chật hẹp, thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, ảnh hưởng của ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

19 Sửa chữa cơ, điện phụ trong hang hầm nhà máy điện. Nơi làm việc kém thông thoáng, tư thế gò bó, ảnh hưởng của ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

20 Khoan phun bê tông bằng máy nén khí cầm tay. Công việc nặng nhọc, bẩn, chịu tác động của bụi, ồn và rung vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

21 Lái cầu trục 350 tấn trong hầm nhà máy thuỷ điện. Làm việc trên cao, ảnh hưởng của rung và ồn lớn QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

22 Vệ sinh công nghiệp trong hang hầm nhà máy thuỷ điện. Công việc thủ công, nơi làm việc thiếu dưỡng khí, ảnh hưởng của bụi, rung và ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

23 Công nhân vận hành trạm biến thế từ 110 KV trở lên. Căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của điện từ tường cao, ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

24 Công nhân địa chất quan trắc địa hình. Làm việc ngoài trời, đi bộ nhiều, tiêu hao năng lượng lớn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

25 Hiệu chỉnh lò hơi nhà máy nhiệt điện. Làm việc cạnh các thiết bị có nhiệt độ cao từ 1600C đến 5400C, chịu tác động của tiếng ồn và bụi QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

26 Vận hành máy nghiền than trong nhà máy nhiệt điện. Chịu tác động của nóng, tiếng ồn và bụi than có nồng độ cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

27 Vận hành băng tải, xúc và gom than trong nhà máy nhiệt điện. Công việc thủ công nặng nhọc, chịu tác động của nóng, ồn và bụi than có nồng độ cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

28 Vận hành máy bơm dầu đốt lò nhà máy nhiệt điện (Vận hành nhà dầu). Thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, tiếng ồn và nhiệt độ cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

29 Vận hành hệ thống thải xỉ nhà máy nhiệt điện (bơm thải xỉ, khử bụi, tống tưới…) Thường xuyên tiếp xúc với nóng, độ ồn cao và nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

30 Kiểm nhiệt (trực chính, trực phụ) trong nhà máy nhiệt điện. Thường xuyên tiếp xúc với nóng, rung, độ ồn cao và nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

31 Sửa chữa các thiết bị điện trong nhà máy điện. Tư thế lao động gò bó, ảnh hưởng của ồn, rung và bụi QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

32 Lái quang lật toa than. Thường xuyên làm việc ở môi trường nóng, bụi ồn vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

33 Móc nối toa xe than trong nhà máy nhiệt điện. Làm việc ngoài trời, chịu tác động của môi trường (nóng, lạnh, gió…) tiếng ồn và nồng độ bụi than cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

34 Công nhân xúc xỉ đuôi lò nhà máy nhiệt điện. Công việc nặng nhọc, đơn điệu; thường xuyên tiếp xúc với nóng, bụi. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

35 Vận hành tua bin khí. Chịu tác động của rung, nóng và tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

36 Hàn và mài cánh hướng nước, cánh tua bin nhà máy thuỷ lợi. Làm việc trong hầm sâu, thiếu dưỡng khí; tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn, nhiệt độ cao, hơi khí độc và bụi thép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

37 Quản lý, vận hành đường dây từ 110KV đến dưới 500KV. Thường xuyên lưu động theo đường dây, qua các vùng địa hình, khí hậu phức tạp; tiếp xúc với điện từ trường cao, ảnh hưởng đến sức khoẻ. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

38 Vệ sinh công nghiệp trạm biến áp 500 KVA. Công việc đơn điệu; tiếp xúc với bụi bẩn, điện từ trường cao ảnh hưởng đến sức khoẻ và nguy hiểm. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

39 Sản xuất hòm công tơ vật liệu Cômpsit. Tiếp xúc với nóng, hoá chất độc nồng độ cao gây khó thở, mệt mỏi. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

40 Sửa chữa, sấy máy biến áp có công suất từ 200KVA trở lên. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, môi trường có nhiệt độ cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

41 Vận hành máy bện cáp nhôm. ảnh hưởng trực tiếp của bụi nhôm và tiếng ồn cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

42 Vận hành máy đúc cột điện bê tông ly tâm. Chịu tác động của ồn, rung và bụi. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

43 Sản xuất vật liệu cách điện. Công việc nặng nhọc; tiếp xúc với nhiệt độ cao và hoá chất độc hại (Phenol, Formalin, Amoniac…) nồng độ cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

44 Nấu, trộn tẩm, ép nhựa Bakelit. Công việc thủ công, nặng nhọc; tiếp xúc với nhiệt độ cao và hoá chất độc vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép (Phenol, Formalin, Amoniac) QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

NGÀNH : THÔNG TIN LIÊN LẠC

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Xây lắp, sửa chữa, bảo dưỡng cột cao ăngten (từ 50m trở lên). Công việc nặng nhọc, khi làm việc trên cao rất nguy hiểm và khi sửa chữa, bảo dưỡng chịu tác động của điện từ trường cao tần và siêu cao tần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

 

Điều kiện lao động loại V

1 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thông tin vệ tinh (đài hoa sen). Thường xuyên tiếp xúc với điện từ trường siêu cao tần vượt tiêu chuẩn cho phép nên ảnh hưởng đến sức khoẻ. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Xây lắp, bảo dưỡng, sửa chữa cáp ngầm. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của mưa, nắng và bụi; khi sửa chữa, bảo dưỡng bẩn thỉu, hôi thối. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Giao thông viên vùng cao. Công việc vất vả, nặng nhọc, phải đi lại nhiều qua các vùng núi cao, nhiều dốc không kể mưa nắng. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị viba ở các trạm trên núi cao, rừng sâu. Giải quyết nhiều công việc phức tạp, khả năng ứng cứu không có, ảnh hưởng của điện từ trường. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị viba ở các trạm trên núi. Thường xuyên chịu tác động của điện từ trường và giải quyết  nhiều công việc phức tạp. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Giao thông viên trung du, miền núi và đồng bằng (đường thư dài từ 45km trở lên) Đi bộ và đạp xe, chịu tác động của mưa, nắng, gió; công việc nặng nhọc. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu, phát công suất từ 1KW trở lên Thường xuyên chịu tác động của điện từ trường vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thông tin vệ tinh(đài intelsat). Thường xuyên làm việc trong môi trường có điện từ trường vượt tiêu chuẩn nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Khai thác, phát hành báo chí tại trung tâm (Hà nội, TP Hồ Chí Minh) Chuyên làm về đêm, công việc nặng nhọc, tiếp xúc bụi và ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Khai thác, phát hành bưu chính. Công việc thủ công, nặng nhọc, ảnh hưởng của bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Bảo quản, cấp phát tem chơi, tem lưu trữ(sử dụng asen để bảo quản) Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc mạnh như asen và CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Đục tem bằng máy HKHA 5/68 (sản xuất tại Đức). Tư thế gò bó, chịu tác động của tiếng ồn cao vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

9 Khai thác điện thoại (điện thoại viên cấp I, cấp II). Thường xuyên tiếp xúc với màn hình, căng thẳng thần kinh, tâm lý. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

10 Khai thác phi thoại (điện thoại viên cấp I, cấp II). Thường xuyên tiếp xúc với màn hình, căng thẳng thần kinh, tâm lý. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

11 Điện toán (truyền dẫn số liệu, quản lý danh bạ điện thoại, xử lý phần mềm và lập trình). Thường xuyên tiếp xúc với màn hình, căng thẳng thần kinh, tâm lý. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

12 Sản xuất cống cáp nhựa thông tin. Thường xuyên tiếp xúc với nóng , hơi, khí và bụi độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

13 Chặt, uốn, hàn sắt làm cốt bê tông, các cấu kiện thông tin. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với ồn, bụi, ảnh hưởng của khí hàn, tia hồ quang. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

14 Trộn, đổ bê tông sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẳn các cấu kiện thông tin bằng phương pháp bán thủ công. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, rất nặng nhọc, tiếp xúc với ồn, bụi, thường xuyên lưu động theo các công trình. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

15 Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị truyền dẫn trên tuyến và mạng điện thoại nội hạt Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

16 Trực tiếp chỉ đạo xây dựng cột cao ăngten. Thường xuyên làm việc ngoài trời, chịu tác động của mưa, nắng bụi, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

17 Sửa chữa thiết bị đầu cuối thuê bao (điện thoại, Fax, máy nhắn tin). Nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

18 Tuần tra bảo vệ các tuyến cáp quang. Làm việc ngoài trời, thường xuyên phải đi tuần tra không kể ngày đêm, mưa, nắng. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

19 Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến cáp quang. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên làm việc ngoài trời không kể ngày đêm mưa nắng. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

20 Chuyên khảo sát, đo đạc và lắp đặt các công trình thông tin. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của điện từ trường. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

21 Vận hành khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng các tổng đài quốc tế, tổng đài có dung lượng từ 10.000 số trở lên, các đài, trạm thông tin vệ tinh mặt đất, các trung tâm công nghệ, kỹ thuật cao và cáp biển. Công việc đơn điệu, thường xuyên chịu tác động của điện từ trường. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

22 Hộ tống viên kiêm lái xe ô tô bưu chính có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên hoặc trên các đường thư thuộc mạng cấp II ở các tỉnh miền núi. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên chịu tác động của rung và xóc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

23 Hộ tống bưu chính trên phương tiện tàu hoả tuyến Bắc- Nam. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi, rung, xóc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

 

NGÀNH : PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Vận hành , bảo dưỡng máy phát hình, phát thanh FM có tổng công suất từ 40 KW trở lên hoặc có tổng công suất từ 20KW trở lên đặt ở núi cao trên 1000m. Thường xuyên làm việc trong môi trường điện từ trường cao tần và siêu cao tần vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, chịu tác động của tiếng ồn cao, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Vận hành, bảo dưỡng máy phát thanh có tổng công suất 1000KW trở lên. Công việc căng thẳng, thường xuyên tiếp xúc với điện từ trường cao tần và siêu cao tần vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần và tiếng ồn. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cột ăngten phát thanh, phát hình cao từ 100m trở lên. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, rất nặng nhọc và nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của điện từ trường QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

 

 

 

 

 

Điều kiện lao động loại V

 

1 Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cột ăngten, phát thanh, phát hình cao 30m đến dưới 100m. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, chiu tác động của điện từ trường QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy phát thanh MV,SW có tổng công suất 200KW đến dưới 1000KW Công việc căng thẳng, chịu tác động của điện từ trường vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần và tiếng ồn. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Vận hành, bảo dưỡng máy phát hình, máy phát thanh FM có tổng công suất từ 10 KW đến dưới 40KW. Công việc căng thẳng, thường xuyên tiếp xúc với điện từ trường cao tần và siêu cao tần vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy phát thanh MW, SW có tổng công suất từ 2KW đến dưới 200KW. Thường xuyên tiếp xúc với điện từ trường và tiếng ồn cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy phát hình, phát thanh FM có tổng công suất từ 500W đến dưới 10KW và thiết bị thông tin vệ tinh. Thường xuyên làm việc trong môi trường có điện từ trường vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều, chịu ảnh hưởng của tiếng ồn, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phát hình, phát thanh vi ba ở các trạm trên núi, biên giới, hải đảo, hầm sâu. Giải quyết nhiều công việc trong điều kiện phức tạp, thường xuyên chịu tác động của điện từ trường. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phát thanh, phát hình, vi ba. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của tiếng ồn và điện từ trường cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cột ăngten phát thanh, phát hình dưới 30m. Công việc thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của mưa, nắng, gió và điện từ trường. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

6 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình. Căng thẳng thần kinh, chịu tác động của tiếng ồn và điện từ trường. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

7 Quản lý kho băng tư liệu phát thanh, phát hình. Làm việc trong phòng kín, thiếu dưỡng khí, chịu tác động của hoá chất bảo vệ băng tư liệu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

8 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thiết bị trong trung tâm tin, điều hành và kiểm tra sóng phát thanh, phát hình. Công việc căng thẳng thị giác, thính giác, chịu tác động của ồn và điện từ trường. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

9 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điều hoà trung tâm có công suất từ 10.000 BTU trở lên. Thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn, hơi khí độc và dầu mỡ. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

10 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện cho đài phát thanh, phát hình và trung tâm sản xuất chương trình. Nơi làm việc không cố định, tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của tiếng ồn và điện từ trường. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

11 Bảo vệ đường dây phi-đơ, bãi ăng ten ở các đài phát sóng, phát thanh có tổng công suất từ 100KW trở lên. Làm việc ngoài trời, phải đi lại nhiều, chịu tác động của điện từ trường vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

12 Phát thanh viên đài phát thanh, phát hình. Công việc căng thẳng, làm việc trong phòng kín thiếu dưỡng khí, chịu tác động của ánh sáng có cường độ mạnh và điện từ trường. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

 

NGÀNH : SẢN XUẤT XI MĂNG

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Đóng bao xi măng bằng máy 4 vòi bán tự động. Công việc nặng nhọc, nóng, tư thế gò bó, chịu tác động của ồn, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

 

Điều kiện kao động loại V

1 Đóng bao xi măng bằng máy quay tròn tự động. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với nóng và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Vận hành máy đập hàm, máy đập búa. Tiếp xúc tiếng ồn cao và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Xúc clinkez gầm lò nung Công việc thủ công, rất nặng nhọc, nơi làm việc rất nóng, ồn, nồng độ bụi rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Quay van nóc lò. Làm việc trên sàn cao, rất nóng, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Vận hành lò nung luyện clinker (lò đứng) Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của nóng, bụi và hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Đóng bao xi măng thủ công. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc vói nóng, bụi nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Cào, rửa gầm máy nghiền bùn. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của tiếng ồn, thường xuyên ngâm mình dưới nước bẩn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Pha, bổ đá hộc. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, rất nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vận hành cần trục, cầu rải kho nguyên liệu. Tiếp xúc thường xuyên với ồn và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Vận hành băng cân định lượng clinkez . Đi lại nhiều, ảnh hưởng của ồn, nồng độ bụi rất cao QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Vận hành thiết bị lọc bụi điện, lọc bụi tay áo, vít tải bụi. Làm việc trên sàn cao, đi lại nhiều, ảnh hưởng của ồn, nồng độ bụi rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Pha khoáng máy nghiền bùn. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của bụi và ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Bôi trơn lò nung clinkez. Đi lại nhiều, tư thế gò bó, ảnh hưởng của nhiệt độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Vận hành lò nung clinkez tự động(có phòng đIều khiển trung tâm). Phải đi lại nhiều, ảnh hưởng của nhiệt độ cao và bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Vận hành van cửa tháo. Nơi làm việc chật hẹp, nóng và bụi rất cao, tư thế gò bó. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Đạp clinkez thủ công. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc rất nóng và bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

9 Vận hành băng tải xỉ, bunker xỉ, đất ,đá. Công việc nặng nhọc, đi lại nhiều, ảnh hưởng của ồn và bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

10 Ra, vào bi đạn. Công việc nặng nhọc, bụi và ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

11 Vận hành và chấm dầu máy nghiền bùn. Nơi làm việc bẩn, ẩm ướt, đi lại nhiều, chịu tác động của ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

12 Vận hành buồn đốt. Tiếp xúc với nóng, bụi nhiều và ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

13 Bơm buồng. Tiếp xúc với nóng, ồn cao và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

14 Vận hành máy nghiền nguyên liệu sản xuất xi măng. ảnh hưởng của nóng, bụi và ồn rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

15 Vận hành băng tải xích vận chuyển clinkez. Đi lại nhiều, tiếp xúc với ồn cao và nồng độ bụi rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

16 Vận hành gầu nâng. Đi lại nhiều, ảnh hưởng của bụi nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

17 Vận hành băng tải cao su vận chuyển clinkez. Tiếp xúc với ồn cao và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

18 Vận hành bơm fule. Tiếp xúc với ồn cao và bụi vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

19 Đốt lửa máy sấy nhà than. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, bụi và CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

20 Vệ sing công nghiệp đầu lò nung. Công việc thủ công nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của nóng, bụi nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

21 Vận chuyển xi măng bằng xe cầy. Lao động thủ công, nặng nhọc, nóng bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

22 Bốc dỡ xỉ than, thạch cao. Công việc thủ công, nặng nhọc, làm việc ngoài trời, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

23 Gia công nguyên liệu sản xuất xi măng lò đứng (đập, xay, nghiền đá bán thủ công). Công việc thủ công nặng nhọc, làm việc ngoài trời, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

24 Sửa chữa các thiết bị sản xuất xi măng trong các phân xưởng sản xuất chính. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, ồn, nóng, bụi nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

25 Vệ sinh công nghiệp trong các phân xưởng sản xuất chính. Công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, ồn, bụi nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

26 Vê viên clinker trong sản xuất xi măng lò đứng. Công việc thủ công nặng nhọc, môi trường làm việc nóng bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

27 Vận hành lò quay nung clinker. Làm việc trong môi trường nóng, bụi, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

28 Vận hành máy xúc clinker trong kho. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn và bụi nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

29 Vận hành các xyclon trao đổi nhiệt. Công việc thủ công, nặng nhọc nóng và bụi QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

30 Chọc xylo xi măng. Công việc thủ công, nặng nhọc, bụi, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

NGÀNH : SÀNH SỨ, THUỶ TINH,

 NHỰA TẠP PHẨM, GIẤY, GỔ…

 

Điều kiện lao động loại V

1 Pha trộn hoá chất làm mút xốp PU bằng thủ công và bán thủ công. Công việc nặng nhọc, độc hại, thường xuyên phải tiếp xúc với hoá chất độc gây thương tổn cho hệ thống thần kinh như: Tôluen, Tôluen diccoyanate, popylen gucol; NH3. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Vận hành máy nghiền đá thạch anh. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của bụi và ồn lớn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Mạ ruột phích . Công việc nặng nhọc, độc hại, phải đi lại nhiều, ảnh hưởng của nóng và chất độc (NH3) nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Thổi thuỷ tinh bằng miệng. Công việc nặng nhọc, độc hại, nóng. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vít đáy ruột phích. Công việc nặng nhọc, phải tiếp xúc với nhiệt độ cao, tiếng ồn lớn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Vận hành, sữa chữa lò tròn nung sứ. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng nóng, bụi và khí CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Chuyển, xếp bao ra vào lò tròn. Công việc thủ công, nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao và CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

 

 

4

Sản xuất loa trụ bóng đèn; cắt cổ bóng đèn; vít miệng bóng đèn; vít miệng ruột phích; cắt cổ và cắt đáy ruột phích;rút khí chân không bóng đèn, phích nước. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, gò bó, luôn phải tiếp xúc với nhiệt độ cao, CO2 và ồn trong suốt ca làm việc. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Nấu thuỷ tinh. Công việc nặng nhọc, rất nóng và bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Khều, cắt thuỷ tinh; giữ khuôn thổi bình, phích; chạy bình, phích và phụ kéo ống. Công việc thủ công, nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, CO­2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Vận hành lò sản xuất ga (khí than). Công việc thủ công, nặng nhọc, ảnh hưởng nóng, bụi, CO và CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Vận hành máy nghiền, xào thạch cao. Công việc thủ công, nặng nhọc, ảnh hưởng bụi và ồn. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

9 Sấy khuôn thach cao. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng nóng, bụi và CO2. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

10 Nung men. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nhiệt độ cao, bụi SiO2 và ăngtimoan. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

11 Phun hoa. Công việc đơn điệu, chịu tác động của các hoá chất trong sơn và bụi. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

12 Rửa trắng nhôm, khử dầu, tẩy bẩn sản phẩm nhôm bằng axít. Công việc thủ công, nặng nhọc và độc hại do phải tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

13 Nấu, tẩy rửa bột giấy bằng clo. Luôn tiếp xúc với hoá chất độc mạnh vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

14 Pha trộn, nghiền nguyên liệu thuỷ tinh. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc thường xuyên với bụi có hàm lượng SiO2 cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

 

NGÀNH : SẢN XUẤT GIẤY

 

Điều kiện lao động loại V

1 Vận hành, sửa chữa máy điện giải và kiểm nghiệm xút-clo. Công việc nặng nhọc, độc hại, thường xuyên tiếp xúc với bụi amiăng và hoá chất độc hại. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Vận hành lò hơi thu hồi (đốt bằng dịch đen). Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Xúc, vận chuyển, cấp vôi bột thủ công để điều chế dịch vôi. Công việc thủ công, nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với bụi vôi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vận chuyển nguyên liệu (tre, gỗ, nứa, bột thải) bằng thủ công. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của ồn, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Vận hành máy bóc vỏ gỗ, máy nạp, chặt, sàng nguyên liệu. Làm việc trên sàn cao, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi và ồn vượt tiêu chẩn cho phép nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Sản xuất bột giấy bằng phương pháp hoá nhiệt cơ. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của tiếng ồn, nóng, bụi và các chất hoá độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Vận hành máy xeo giấy. Đứng quan sát suốt ca làm việc, chịu tác động của tiếng ồn, nóng và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Cuộn lại, cắt giấy vệ sinh bán thủ công. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của tiếng ồn và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Vận hành máy tráng phấn giấy. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của nhiệt độ cao, hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Sản xuất keo tráng phấn giấy. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi, ồn và nhiều loại hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Sản xuất vôi. Thường xuyên chịu tác động của nóng, ồn và bụi nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Chưng bốc, xút hoá. Phải đi lại nhiều, chịu tác động của nóng, bụi vôi và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

10 Vệ sinh công nghiệp khu vực chưng bốc, xút lá. Công việc thủ công, nặng nhọc,  tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng, bụi và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

11 Đổ muối sunphát (Na2SO4) Vào lò thu hồi. Công việc thủ công, nặng nhọc,  tư thế lao động gò bó, tiếp xúc với hoá chất. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

12 Vận hành hệ thống xử lý nước thải, Nơi làm việc hôi thối, chịu tác động của ồn và các hoá chất (NaOH, H2SO4, H2S). QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

13 Vận hành máy mài lô Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

14 Sửa chữa, hàn ống nhựa PVC và derakene. Tư thế lao động gò bó, tiếp xúc với bụi bông thuỷ tinh và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

15 Vận hành máy thuỷ lực ép gỗ dán. Công việc nặng nhọc,  tư thế lao động gò bó, chịu tác động của  hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

16 Cắt cạnh gỗ dán. Công việc nặng nhọc,  tư thế lao động gò bó,chịu tác động của hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

17 Đánh bóng bề mặt gỗ dán. Công việc nặng nhọc,  tư thế lao động gò bó,chịu tác động của hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

18 Pha chế, tráng keo phenol. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc mạnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

19 Vận hành máy nghiền bột giấy. Chịu tác động của hoá chất, ồn và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

20 Điều chế phụ gia, hoá chất để phối chế sản xuất giấy. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

21 Trồng, chăm sóc và khai rừng (trong các lam trường nguyên liệu giấy). Làm việc ngoài trời; công việc thủ công, nặng nhọc; tiếp xúc với con trùng gây bệnh. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

NGÀNH : TRỒNG TRỌT, KHAI THÁC,

CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

 

Điều kiện lao động loại V

1 Sang chai, đóng gói lẻ thuốc bảo vệ thực vật. Tiếp xúc thường xuyên với nhiều loại hoá chất độc nguy hiểm như Wofatox, Bassa, Axeton, Ether… QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Vận chuyển, bốc vác hoá chất bảo vệ thực vật. Công việc thủ công, nặng nhọc, tiếp xúc với các hoá chất độc nguy hiểm như Wofatox, Bi58, Bassa, Axêton, Ether… QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Kiểm định thực vật và khử trùng. Nặng nhọc, độc hại, chịu tác động của các hoá chất độc PH3, BrCH3 QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Kiểm định dư lượng hoá chất trong lương thực, thực phẩm, rau, quả và chất lượng hoá chất bảo vệ thực vật. Thường xuyên tiếp xúc với các hoá chất độc nguy hiểm như: Asen, toluen, Axêton, ether, Bi58. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Giao nhận, sang mạn thuốc bảo vệ thực vật trên tàu biển, tàu sông và các bến cảng. ảnh hưởng của sóng nước và các hoá chất độc: Axetol, Ether, Wofatox,Bi58. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Thủ kho thuốc bảo vệ thực vật. Nơi làm việc kém thông thoáng, chịu ảnh hưởng của hoá chất độc: Wofatox, Bi58, Bassa, Axêton, Ether,… QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Vận hành máy sản xuất bao bì bằng chất dẻo (dán thủ công). Công việc nặng nhọc, chịu tác động của hơi nhựa độc, ồn trong suốt ca làm việc. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Thủ kho phân hoá học. Nơi làm việc chật hẹp, kém thông thoáng chịu tác động của CO2, NH3. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Bốc xếp, vận chuyển phân hoá học, Công việc thủ công, nặng nhọc, tiếp xúc với CO2, NH3. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Sơ chế thủ công phân lân vi sinh. Công việc thủ công, nặng nhọc, bẩn, ảnh hưởng của bụi.

 

QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

 

NGÀNH : CHĂN NUÔI, CHẾ BIẾN

GIA SÚC, GIA CẦM

 

Điều kiện lao động loại V

1 Cấp lông vũ vào máy Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với bụi có nhiều nấm và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Chăm sóc, vận động bò đực giống. Thường xuyên tiếp xúc với phân, rác và các vi khuẩn gây bệnh. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

2 Vận hành máy nghiền, trộn thức ăn gia súc. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của ồn, bụi nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

3 Chăn nuôi động vật thí nghiệm, xử lý bệnh phẩm , dụng cụ thí nghiệm. Thường xuyên tiếp xúc với nguồn lây bệnh và ảnh hưởng của HCL, NaOH, Formol. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

4 Nghiên cứu, chuẩn đoán, giải phẩu bệnh, xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh cho gia súc, gia cầm. Thường xuyên tiếp xúc với nguồn gây bệnh và các hoá chất độc như: Formol, CO2, Ether, Axít fênic. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

5 Kiểm nghiệm, sản xuất vacxine, thuốc thú y. Thường xuyên tiếp xúc với các vi khuẩn gây bệnh hiểm nghèo và các chất độc: Ether, Axetol, HCL. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

6 Nghiên cứu, thí nghiệm công nghệ gen và tế bào các loại cây trồng. Luôn tiếp xúc với các hoá chất mạnh gây đột biến tế bào như Cochandin, IAA. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

7 Sơ chế lông vũ, Công việc nặng nhọc , bẩn, tiếp xúc với nhiều bụi chứa vi khuẩn, nấm và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

8 Giết bổ lợn. Chuyên làm đêm, công việc nặng nhọc, nơi làm việc ẩm ướt. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

9 Nhặt phân loại, vận chuyển xương động vật. Công việc nặng nhọc, bẩn thỉu, hôi thối, tiếp xúc với nhiều vi khuẩn,nấm gây bệnh và khí H2S QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

10 Chế biến xương động vật. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc bẩn, hôi thối, tiếp xúc với bụi , ồn và H2S. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

11 Khuân vác, đập khuôn trong kho đông lạnh. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc rất lạnh, ồn cao và chuyên làm đêm. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

12 Đóng gói thịt trong buồng đông lạnh. Nơi làm việc rất lạnh, công việc nặng nhọc, đơn điệu ảnh hưởng tiếng ồn cao, chuyên làm đêm. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

13 Vận hành, sửa chữa máy lạnh và hệ thống cấp lạnh. Nơi làm việc chật hẹp, lạnh , ảnh hưởng của tiếng ồn cao và NH3. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

 

 

NGÀNH : DA GIÀY, MAY, DỆT

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vận hành cung bông và máy và máy chải cúi. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH
2 Vận hành dây chuyền sợi. Đứng và đi lại suốt ca làm việc, chịu tác động của nóng, bụi và ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Vệ sinh máy chải, dây truyền sợi, dệt, nhuộm. Công việc thủ công,  tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng, bụi, dầu mỡ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Đổ sợi cho máy sợi con, máy se. Phải đi lại nhiều, công việc đơn điệu, nhịp độ lao động cao, chịu tác động của ồn, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Vận hành máy hồ sợi dọc. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của nóng, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Vận hành máy dệt kiếm. Tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng, ồn và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Vận hành máy sấy văng, máy sấy cuộn vải. Công việc nặng nhọc,  tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng, ồn và các hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Vận hành máy đốt lông, nấu tẩy vải bằng NaOH, Cl2. Công việc nặng nhọc,  tư thế lao động gò bó, chịu tác động của hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Vận chuyển kiện bông, kiện vải, trục sợi, trục vải, hoá chất, thuốc nhuộm. Công việc thủ công rất nặng nhọc, chịu tác động của bụi, hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

10 Vận chuyển máy giặt, nhuộm liên hợp. Chịu tác động của nóng, ồn và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

11 Vận hành máy in hoa trên trục, trên lưới. Chịu tác động của nóng, ồn và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

12 Vận hành máy cào lông. Tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng, ồn và bụi nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

13 Nhuộm, hấp lên, sợi tổng hợp. Chịu tác động của nóng và các hoá chất tẩy, nhuộm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

14 Dệt lên thủ công. Công việc nặng nhọc, đơn điệu, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

15 Giặt, tẩy, mài quần bò. Chịu tác động của nóng, bụi và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH
16 May công nghiệp. Công việc đơn điệu, tư thế lao động gò bó, căng thẳng thị giác và mệt mỏi thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

17 Sửa chữa máy sợi, dệt, nhuộm tại phân xưởng Tư thế lao động gò bó, tiếp xúc với dầu mỡ, chịu tác động của nóng, ồn, bụi và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

18 Đúc chì chân kim. Tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nống và hơi chì. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

19 Mài ống côn giấy. Tư thế lao động gò bó, chịu tác động của ồn và bụi nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

20 Công nhân đo đếm vải (may công nghiệp)   QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

21 Công nhân trải vải.

(may công nghiệp)

  QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

22 Công nhân cắt phá, cắt gọt.

(may công nghiệp)

  QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

23 Công nhân đánh số.

(may công nghiệp)

  QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

24 Công nhân sơ chế MEX.

(may công nghiệp)

  QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

25 Công nhân ép MEX.

(may công nghiệp)

  QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

26 Công nhân đồng bộ bán thành phẩm (hoặc công nhân bóc bọn và phối kiện (may công nghiệp)   QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

27 Công nhân vận hành máy may.

(may công nghiệp)

  QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

28 Công nhân so, sửa bán thành phẩm.

(may công nghiệp)

  QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

29 Công nhân kiểm tra chất lượng(hoặc kiểm hoá, thu hoá).

(may công nghiệp)

  QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

30 Công nhân bảo toàn, sửa chữa máy may.

(may công nghiệp)

  QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

31 Công nhân là, gấp, đóng gói.

(may công nghiệp)

  QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

32 Công nhân đóng hòm.

(may công nghiệp)

  QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

33 Công nhân vệ sinh công ngiệp nơi sản xuất.(may công nghiệp)   QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

34 Công nhân đổi bán thành phẩm.

(may công nghiệp)

  QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

35 Tổ trưởng, chuyền trưởng(trong quá trình sản xuất khi lao động trong tổ thiếu các đồng chí tổ trưởng, chuyền trưởng là lao động bổ sung).   QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

36 Xì Formon vào da, sơn xì da. Làm việc trong buồng kín, tiếp xúc với hoá chất độc có nồng độ cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

37 Thuộc da bằng tanin và crôm. Công việc thủ công, nặng nhọc,  nơi làm việc bẩn thỉu, hôi thối có nhiều loại VI khuẩn, nấm gây bệnh và hoá chất độc (crôm). QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

38 Bảo quản, sơ chế, pha chặt da tươi. Công việc thủ công, nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp,ẩm ướt, bẩn thỉu, hôi thối, tỷ lệ nấm và vi khuẩn gây bệnh rất cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

39 Dán da bằng cồn làm gông, đai… Công việc thủ công, tiếp xúc với hoá chất độc, vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

40 Đứng máy kéo sợi con. Khi làm việc đi lại nhiều, ảnh hưởng của bụi, nóng và ồn cao QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

41 Đứng máy dệt thoi Đi lại nhiều, ảnh hưởng của bụi bông, nóng và ồn cao. QĐ 1453/ LĐTBXH

13/10/1995

 

NGÀNH: DỆT MAY

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vận hành, cấp nguyên liệu cho máy tách hạt, máy bán công. Tư thế lao động gò bó; chịu tác động của tiếng ồn và bụi bông vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

2 Đóng hạt thủ công. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi bông, nóng và ồn. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

3 Vận hành máy ép đóng kiện bông. Đứng và đi lại suốt ca làm việc; chịu tác động của bụi bông và tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

4 Bốc bông hồi lại trong dây chuyền sợi, dệt. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi bông, tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

5 Vận hành máy suốt, bốc suốt, bỏ suốt (tiếp suốt). Đứng và đi lại suốt ca làm việc, công việc đơn điệu, nhịp điệu lao động cao; chịu tác động của bụi bông, nóng và ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

6 Vận hành máy cửi, mắc sợi. Công việc đơn điệu, tập trung thị giác cao; chịu tác động của bụi bông, nóng và ồn. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

7 Xe sợi lên. Chịu tác động của bụi bông và tiếng ồn. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

8 Tỉa, sửa thảm lên. Công việc tỉ mỉ, tập trung thị giác cao; chịu tác động của bụi. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

9 Vận hnàh máy đảo sợi, xe con sợi. Đứng và đi lại nhiều; chịu tác động của bụi bông và tiếng ồn. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

10 Đổ sợi cho máy thô. Phải đi lại suốt ca làm việc, công việc đơn điệu, nhịp độ lao động cao, chịu tác động của bụi bông, nóng và tiếng ồn cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

11 Bốc sợi máy ống. Đứng và đi lại suốt ca làm việc, chịu tác động của bụi bông, nóng và ồn cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

12 Vận hành máy dệt khí, dệt nước. Đứng và đi lại nhiều; tư thế lao động gò bó; chịu tác động của bụi bông và nóng. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

13 Vận hành máy dệt kim tròn. Tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi bông và nóng. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

14 Nối gỡ, nối trục máy dệt. Đứng và đi lại suốt ca làm việc; chịu tác động của bụi bông, nóng và ồn cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

15 Vận hành máy mắc, máy hồ vải, sợi trong dây chuyền dệt. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi bông, nóng và ồn cao QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

16 Xâu go trong dây chuyền dệt. Công việc thủ công, đơn điệu, tập trung thị giác cao; chịu tác động của bụi bông và nóng. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

17 Châm dầu máy dệt, máy se, máy hồ. Công việc thủ công, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc với dầu, mỡ; chịu tác động của bụi bông, nóng, ồn. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

18 Nấu hồ trong dây chuyền dệt, nhuộm. Công việc nặng nhọc; chịu tác động của nóng, ồn, ẩm và hơi hoá chất. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

19 Vận hành máy phòng co vải (Sanfor) trong dây chuyền nhuộm. Chịu tác động của nhiệt độ cao và hơi hoá chất. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

20 Vận hành máy làm bóng vải trong dây chuyền nhuộm. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nhiệt độ, hoá chất thuốc nhuộm. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

21 Làm trục hoa lưới trong công đoạn nhuộm. Tư thế lao động gò bó, chịu tác động của hơi hoá chất và bụi. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

22 May khuyết, cúc (khuy nút) trong may công nghiệp. Công việc đơn điệu, căng thẳng thị giác và mệt mỏi thần kinh; chịu tác động của nóng và bụi. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

23 Vận hành máy thổi form trong dây chuyền may. Đứng và đi lại suốt ca làm việc, chịu tác động của hơi nóng, ẩm. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

24 Cắt vải trong công nghệ may. Đứng suốt ca làm việc, căng thẳng thị giác, mệt mỏi thần kinh, chịu tác động của hơi nóng và bụi bông. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

25 Vận chuyển vải, sợi trong kho nguyên liệu, kho sản phẩm và giữa các công đoạn của dây chuyền sợi, dệt, nhuộm may. Công việc thủ công nặng nhọc, đứng và đi lại suốt ca làm việc; chịu tác động của bụi bông, nóng và tiếng ồn cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

26 Kiểm gấp trong dây chuyền dệt may. Công việc đơn điệu, căng thẳng thị giác, đứng suốt ca làm việc, chịu tác động của nóng, bụi và mùi hoá chất. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

27 Đóng kiện trong dây chuyền dệt may. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi bông, nóng và ồn cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

28 Vệ sinh công nghiệp trong các nhà máy sợi, dệtt, nhuộm, may. Vệ sinh nền xưởng nhuộm, in hoa. Công việc thủ công, tư thế lao động gò bó, ảnh hưởng của tiếng ồn, nóng, bụi bông, dầu mỡ, hoá chất tẩy rửa và chất thải công nghiệp. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

29 Mài, bảo dưỡng suốt da (cao su); thay, tháo, dán dây da. Thường xuyên tiếp xúc với bụi cao su và dung môi, hoá chất độc. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

30 sửa chữa điện trong dây chuyền nhuộm. Tư thế lao động gò bó, làm việc trong môi trường ẩm ướt, nóng, tiếp xúc với NH3, hoá chất tẩy, nhuộm. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

31 Sửa chữa, chế tạo lược máy dệt. Chịu tác động của bụi rỉ, hơi nhựa đường nóng, keo và hoá chất. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

32 Thí nghiệm, phân tích hoá chất, thuốc nhuộm. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại, nhiệt độ, độ ẩm cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

NGÀNH: THƯƠNG MẠI

 

Điều kiện lao động loại V

1 Đo tính, bảo quản, giao nhận xăng, dầu trong hang hầm. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí, chịu tác động của xăng, dầu vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Vận hành máy bơm xăng, dầu trong hang hầm. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí, chịu tác động của tiếng ồn cao và hơi xăng, dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị và bể xăng dầu trong hang hầm. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí, tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của tiếng ồn, xăng và dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Tái sinh, pha chế dầu bằng phương pháp thủ công. Công việc nặng nhọc, độc hại, chịu tác động của xăng, dầu và các hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Sĩ quan, thuyền viên tàu chở xăng, dầu trên biển. Chịu tác động của sóng nước, ồn, rung và xăng, dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

6 Giao, nhận xăng, dầu trên biển. Chịu tác động của sóng gió, rung, ồn cao và hơi xăng, dầu vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

7 Xúc rửa, hàn , tẩy rỉ, sơn các bể xăng, dầu loại lớn. Làm việc trong thùng kín, tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của xăng, dầu, nóng, ồn, bụi và hoá chất trong sơn. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

8 Vận hành máy bơm xăng, dầu có áp lực từ 50kg/cm2 trở lên. Chịu tác động của ồn cao, rung và xăng, dầu nồng độ rất cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

9 Bơm, rót, đóng bình axít H2SO4, HCL. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của hóa chất độc mạnh, nguy hiểm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

10 Giám định dầu thô ngoài dàn khoan. Làm việc ở ngoài khơi, xa bờ, chịu tác động của sóng, gió, thời tiết khắc nghiệt, trèo cao, công việc nặng nhọc, nguy hiểm. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

 

 

 

 

Điều kiện lao động loại IV

 

1 Giao nhận, bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, nhựa đường, các sản phẩm hoá dầu tại cửa hàng, kho, trạm bến, bãi và trên sông Công việc độc hại, tiếp xúc thường xuyên với xăng, dầu và các sản phẩm hoá dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Sỹ quan, thuyền viên xà lan, tàu chở xăng, dầu trên sông. Thường xuyên lưu động, chịu tác động của tiếng ồn và xăng, dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Vận hành máy bơm xăng, dầu có áp lực dưới 50 kg/cm2. Chịu tác động của tiếng ồn và hơi xăng, dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Bảo vệ kho, đường ống xăng, dầu. Đi lại nhiều, chịu tác động của hơi xăng, dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Xúc rửa, hàn, nắn phuy xăng, dầu. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của trực tiếp của xăng, dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

6 Đo tính xăng, dầu trên các bể loại lớn. Chịu tác động của hơi xăng, dầu  vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, tư thế làm việc gò bó. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

7 Vệ sinh công nghiệp ở kho, bãi xăng, dầu. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động trực tiếp của xăng, dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

8 Pha chế xăng, dầu ở kho, bãi lớn. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của xăng, dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

9 Sản xuất thùng phuy, bồn, bể chứa xăng, dầu các loại. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của tiếng ồn cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

10 Lái, phụ xe vận tải xăng, dầu, nhựa đường và các sản phẩm hoá dầu. Công việc nguy hiểm, chịu tác động của tiếng ồn, rung, xăng và dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

11 Lái xe nâng hàng trong kho xăng, dầu và các sản phẩm hoá dầu. Chịu tác động của xăng, dầu và các sản phẩm hoá dầu trong suốt ca làm việc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

12 Hoá nghiệm xăng, dầu và các sản phẩm hoá dầu. Thường xuyên tiếp xúc với xăng, dầu và các hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

13 Duy tu, sửa chữa đường ống xăng, dầu Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với xăng, dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

14 Sửa chữa thiết bị ngành xăng dầu; sửa chữa ô tô, tàu, xà lan chở xăng, dầu và các sản phẩm dầu. Tư thế làm việc gò bó, luôn tiếp xúc với dầu mỡ, chịu tác động của tiếng ồn. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

15 Vận hành máy thông gió trong hang hầm. Chịu tác động của tiếng ồn, hơi xăng dầu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

16 Vận hành lò hơi chế dầu, lò bảo ôn nhựa đường. Chịu tác động của nóng, ồn, hơi dầu và dung môi hữu cơ. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

17 Bán buôn, bán lẻ xi măng. Công việc nặng nhọc, chịu tác động bụi xi măng vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

18 Thủ kho, bảo quản hoá chất độc. Làm việc trong kho kín, chịu tác động của nhiều loại hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

19 Bán hàng, đóng gói lẻ hoá chất độc Nơi làm việc chật hẹp, chịu tác động của các hoá chất độc hại. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

20 Lái xe vận tải chuyên dùng chở hoá chất. Chịu tác động của ồn, rung và hoá chất độc nguy hiểm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

21 Hoá nghiệm kiểm tra chất lượng hoá chất, Thường xuyên tiếp xúc với các hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

22 Giám định tàu thuỷ trước khi phá dỡ hoặc sửa chữa. Làm việc dưới hầm sâu (sâu 20-30m) trong điều kiện môi trường độc hại, thiếu dưỡng khí và nguy hiểm. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

23 Giám định các công trình xây dựng thiết bị toàn bộ. Công việc lưu động, ngoài trời, chịu ảnh hưởng của nắng, nóng, gió, bụi. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

24 Giám định hàng hoá xuất, nhập khẩu ở các kho, bãi, hầm chứa hàng. Công việc lưu động, ngoài trời, chịu ảnh hưởng của bụi bẩn lớn, nóng lạnh (kho lạnh). QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

25 Phân tích, kiểm nghiệm chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu trong phòng thí nghiệm. Phải thường xuyên tiếp xúc với hoá chất dộc hại. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

26 Khử trùng, xông hơi, chiếu xạ đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. Tiếp xúc trực tiếp với hoá chất để khử trùng như: phosphin (PH3), mêty bromide (CH3Br) CO2, DDVP. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

NGÀNH: NGÂN HÀNG

 

Điều kiện lao động loại V

1 Sản xuất lô in tiền. Chịu tác động của nhiệt độ cao và nhiều loại hoá chất độc bảng A, nguy hiểm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Sản xuất bản in tiền. Chịu tác động của a xít cromic, a xít sunfuric vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Vận hành máy in tiền, máy in sổ số cào. Chịu tác động của tiếng ồn cao và nhiều loại hoá chất độc mạnh vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Xử lỷ nước thải nhà máy in tiền. Chịu tác động của nhiều loại hoá chất độc mạnh như:axít sunfuric, axít cromic,feryxianua QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Thủ kho và phụ kho tiền Ngân hàng Trung ương (kho có diện tích từ 2000m2 trở lên). Công việc nặng nhọc, nơi làm việc kém thông thoáng(02 thấp hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều) chịu tác động của hoá chất chống mối, mọt và CO2). QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

6 Tiêu huỷ tiền rách nát. Nơi làm việc chật hẹp, công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn, bụi (tạp chất, nấm và vi khuẩn gây bệnh). QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

 

 

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vận hành máy cắt, máy đóng gói tiền. Nơi làm việc kém thông thoáng, chịu tác động của dư lượng hoá chất in tiền (dung môi, oxýt kim loại…)vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Kiểm chọn, đóng gói tiền mới in. Nơi làm việc kém thông thoáng, căng thẳng thị giác, chịu tác động trực tiếp của dư lượng hoá chất in tiền. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Thủ kho, bảo quản, giao nhận giấy in tiền và tiền mới in. Nơi làm việc chật chội, kém thông thoáng, ảnh hưởng của hoá chất bảo vệ trong giấy và dư lượng hoá chất ở tiền mới in. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

 

4 Vệ sinh công nghiệp nhà máy in tiền. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của dung môi, hoá chất in tiền vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Thủ kho, phụ kho ngân hàng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (diện tích kho dưới 2000m2). Nơi làm việc chật hẹp, kém thông thoáng(02 thấp hơn tiêu chuẩn cho phép) chịu tác động của hoá chất chống mối,mọt,

CO2

QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

6 Kiểm ngân, thủ quỹ ngân hàng. Công việc bận trộn, nhịp điệu cử động cao, căng thẳng thị giác, chịu tác động của bụi nồng độ cao(bụi tổng hợp, nấm, vi sinh có hại). QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

7 Phân kim, chế tác vàng, bạc. Tư thế lao động gò bó, căng thẳng thị giác, ảnh hưởng của nóng và các hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

8 Nung, chế tác đá quý. Tư thế làm việc gò bó, nhịp điệu cử động cao, căng thẳng thị giác, ảnh hưởng của bụi đá và hoá chất độc mạnh(HF). QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

9 Kiểm định, phân loại đá quý. Công việc tỉ mỉ, căng thẳng thị giác, chịu tác động của ánh sáng mạnh, tia cực tím và hoá chất độc mạnh(HF). QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

10 Vẽ mẫu giấy bạc. Tư thế làm việc gò bó, căng thẳng chú ý và mệt mỏi thần kinh tâm lý, công việc đòi hỏi nhiều động tác tỉ mỉ. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

 

 

NGÀNH : DỰ TRỮ QUỐC GIA

 

Điều kiện lao động loại V

 

1 Phun thuốc phòng và diệt con trùng trong các kho dự trữ. Tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của nhiều loại hoá chất độc mạnh (như Malathion, Sumithion, nhôm phốt phát…) QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

 

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Thủ kho, bảo quản lương thực dự trữ. Nơi làm việc chật hẹp, nóng, kém thông thoáng, tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của bụi và các hoá chất độc chống mối, mọt… QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Thủ kho, bảo quản xăm, lốp dự trữ. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, nơi làm việc kém thông thoáng, thiếu ánh sáng, ảnh hưởng của bụi (bột table). QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Thủ kho, bảo quản xe máy, thiết bị kim khí dự trữ. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, xăng… QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Thủ kho, bảo quản vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, nơi làm việc kém thông thoáng, thiếu ánh sáng, ảnh hưởng của bụi (bột tale), tiếp xúc với dầu mỡ, xăng… QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

NGÀNH : Y TẾ

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Trực tiếp khám, điều trị, phục vụ người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS. Công việc rất nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm cao bệnh không có khả năng cứu chữa, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Giải phẫu bệnh lý đại thể, liệm xác, ướp xác, khám nghiệm tử thi và vệ sinh nhà xác. Thường xuyên tiếp xúc với xác chết, các vi khuẩn có hại và các hoá chất độc, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

 

Điều kiện lao động loại V

1 Giải phẩu bệnh lý vi thể, chuyên trách kiểm nghiệm độc chất pháp y. Thường xuyên tiếp xúc với các phủ tạng nhiễm bệnh, hôi thối và các hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Đứng máy, phụ máy, chuyên sửa chữa, kiểm chuẩn máy X quang, máy chiếu xạ; sử dụng máy cobalt, kim radium và các chất phóng xạ khác để điều trị và chuẩn đoán bệnh Tiếp xúc với bức xạ ion hoá vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần và các nguồn lây nhiễm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Chuyên sửa chữa kiểm chuẩn máy hút đờm, mủ. Thường xuyên tiếp xúc với chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm, phục vụ bệnh nhân phong, tâm thần lao. Thường xuyên làm việc ở nơi có nguy cơ lây nhiễm lao, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Trực tiếp khám, điều trị, phục vụ bệnh nhân truyền nhiễm. Thường xuyên làm việc ở nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

6 Mổ, phụ mổ, gây mê hồi sức; chuyên cấp cứu, theo dõi hồi sức sau mổ. Công việc nặng nhọc, rất căng thẳng thần kinh tâm lý, làm việc không kể ngày đêm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

7 Trực tiếp khám, điều trị, phục phụ trẻ sơ sinh bệnh lý. Công việc nặng nhọc, bận rộn, căng thẳng trong suốt ca làm việc vì phải theo dõi liên tục hiện tượng bất thường của trẻ sơ sinh mắc bệnh hiểm nghèo. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

8 Trực tiếp khám, điều trị, phục vụ bệnh nhân ung thư, bỏng, xuất huyết não, liệt, chấn thương cột sống, sọ não, trẻ em bại não. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với mủ, phân, nước tiểu bẩn thiểu, hôi thối. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

9 Chuyên xét nghiệm bệnh tối nguy hiểm (dịch tả, dịch hạch, viêm gan, viêm não, HIV và các bệnh lạ nguy hiểm khác) Làm việc trong phòng kín, tiếp xúc với hoá chất độc, vi sinh vật gây bệnh tối nguy hiểm có nguy cơ lây nhiễm cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

10 Diệt chuột, con trùng và vi khuẩn gây bệnh. Thường xuyên tiếp xúc với ổ bệnh, dịch nguy hiểm và hoá chất độc mạnh QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

1 Điều trị, chăm sóc bệnh nhân cai nghiện. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý; tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

12 Vận hành xử lý hệ thống chất thải và nạo vét cống rãnh trong bệnh viện. Công việc thủ công, nặng nhọc; thường xuyên tiếp xúc với bẩn, hôi thối và nguồn lây nhiễm cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

13 Giặt quần áo bệnh nhân bằng tay. Công việc nặng nhọc, ẩm ướt; thường xuyên tiếp xúc với hoá chất tẩy rửa và các hoá chất có nguy cơ lây nhiễm  bệnh cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

14 Sản xuất bột thạch cao (đập đá, sắp đá vào lò, đốt lò, ra lò, xay, đóng hộp. Công việc thủ công nặng nhọc; chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao, bụi silíc, khí CO, CO2 vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Làm việc trong các cơ sở điều trị bệnh nhân phong lao, tâm thần. Thường xuyên làm việc trong môi trường lây nhiễm cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Trực tiếp khám, điều trị, phục vụ bệnh nhân da liễu, hoa liễu, viêm tắc mạch chi, trĩ, ngoại, tiết niệu, hậu môn nhân tạo. Thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân lở loét, hôi thối, nguy cơ lây nhiễm cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Đỡ đẻ, khám, điều trị các bệnhphụ khoa. Công việc nặng nhọc, giải quyết nhiều công việc phức tạp, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Rửa tráng phim X quang. Làm việc trong phòng kín, thiếu ánh sáng, căng thẳng thị giác, tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Xoa bóp, day bấm huyệt, vận động trị liệu, kéo nắn, xương, bó bột. Công việc nặng nhọc, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

6 Hộ lý làm việc tại các bệnh viện. Công việc thủ công, nặng nhọc, tiếp xúc với các chất thải của bệnh nhân và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

7 Rửa, sấy, hấp tiệt trùng, tiêu huỷ các dụng cụ, bệnh phẩm, chai lọ thí nghiệm, đựng thuốc; giặt quần áo bệnh nhân. Nơi làm việc ẩm ướt, thường xuyên tiếp xúc với các hoá chất và các chất thải bẩn thỉu, dễ lây nhiễm bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

8 Điều tra côn trùng y học (bọ chét, ve, mò, mạt, muổi truyền sốt rét, giun chỉ, sốt xuất huyết, viêm não); điều tra, giám sát và chống dịch. Công việc nguy hiểm, thường xuyên lưu động ở các vùng rừng, núi,, biên giới, hải đảo, nguy cơ nhiễm bệnh cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

9 Kiểm dịch nơi biên giới, hải cảng. Thường xuyên lưu động trên biển, các vùng biên giới, hải đảo, tiếp xúc với hoá chất độc và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

10 Nghiên cứu hoá chất diệt côn trùng truyền bệnh cho con người. Thường xuyên tiếp xúc với các hoá chất độc mạnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

11 Ngiên cứu, sản xuất các loại Vacxin và huyết thanh phòng, chữa bệnh. Làm việc trong phòng kín, kém thông thoáng, tiếp xúc với hoá chất độc và xúc vật bị nhiễm bệnh, dễ bị lây nhiễm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

12 Xét nghiệm vi sinh vật, sinh hoá, huyết học. Làm việc trong phòng kín, tiếp xúc với hoá chất độc và các vi sinh vật gây bệnh, dễ bị lây nhiễm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

13 Giữ giống, chủng vi sinh vật, ký sinh trùng. Thường xuyên tiếp xúc với mẫu máu, phân xúc vật bị nhiễm bệnh, khả năng lây nhiễm bệnh cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

14 Chạy thận nhân tạo và nội soi. Tư thế lao động gò bó, căng thẳng thị giác, tiếp xúc với bệnh phẩm bị bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

15 Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dược liệu. Công việc nặng nhọc, phải đi lại nhiều, thường xuyên lưu động các vùng rừng, núi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

16 Chuyên xông sấy dược liệu bằng phốt pho kẽm và lưu huỳnh. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc nồng độ cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

17 Nghiên cứu dược liệu, xét nghiệm dược lý, hoá thực vật, đông dược, dược động học trong điều trị bệnh. Thường xuyên tiếp xúc với dung môi hữu cơ, các hoá chất độc và các động vật bị nhiễm bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

18 Trực tiếp sao tẩm, tán, rầy, xay, nhào trộn dược liệu thủ công và bán thủ công tại các bệnh viện y học dân tộc. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, ồn và bụi dược liệu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

19 Sản xuất chất hấp thụ Silicazen, ống chuẩn độ (dung dịch mẹ) để phân tích sắc ký. Thường xuyên tiếp xúc với a xít đậm đặc(H2SO4, HCL, HNO3…)

rất độc và nguy hiểm.

QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

20 Lấy mẫu và phân tích các yếu tố độc hại về vệ sinh lao động, môi trường thuộc hệ vệ sinh phòng dịch. Chịu tác động của các yếu tố độc hại, nguy hiểm của môi trường lao động QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

21 Sản xuất chỉ phẫu thuật tự tiêu. Chịu tác động của nóng và các loại hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

22 Cán, ép, lưu hoá cao su để sản xuất dụng cụ y tế (Điều khiển máy nhúng và tạo hình trong sản xuất condom, găng cao su, thu gom, lột găng cao su, lưu hoá sản phẩm cao su). Thường xuyên tiếp xúc với nóng , ồn, bụi và hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

23 Thủ kho chuyên sang chai, đóng gói lẻ hoá chất, phục vụ y tế. Làm việc trong kho kín, thường xuyên tiếp xúc với các hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

24 Chuyên tiêu huỷ các bộ phận cắt, lọc của cơ thể. Thường xuyên tiếp xúc với các phủ tạng nhiễm bệnh, hôi thối, bẩn thỉu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

25 Chăn nuôi động vật thí nghiệm để phục vụ cho y học và sản xuất vacxin. Thường xuyên tiếp xúc với  chất thải của động vật và nguồn lây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

26 Sắc thuốc tập trung bằng phương pháp thủ công. Nơi làm việc chật hẹp, chịu tác động của nóng, CO và CO2. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

27 Xúc , rửa, thanh trùng dụng cụ, chai lọ dùng trong nghiên cứu, sản xuất, kiểm định các loại Vaccin, huyết thanh, chế phẩm sinh học. Nơi làm việc ẩm ướt, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất tẩy rửa (NaOH), các hoá chất độc khác và các nguồn lây nhiễm. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

28 Trực tiếp khám, điều trị, phục vụ bệnh nhân ở các khoa (phòng) khám bệnh, cấp cứu tổng hợp của bệnh nhân. Làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

29 Sửa chữa máy móc, thiết bị y tế tại buồng bệnh và trong phòng thí nghiệm. Công việc vất vả, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, hoá chất và môi trường làm việc có nguy cơ lây nhiễm cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

30 Pha trộn hoá chất với mủ cao su nước. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc, nóng, mùi vị khó chịu. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

31 Ly tâm cao su. ảnh hưởng hoá chất độc, mùi vị khó chịu. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

 

NGÀNH: DƯỢC

 

Điều kiện lao động loại V

 

1 Sản xuất cao thuốc phiện và các dẫn xuất từ cao thuốc phiện. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với thuốc phiện và các hoá chất độc, nóng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Sản xuất Ete. Công việc nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc với ete, thuỷ ngân, cồn, a xít, ảnh hưởng thần kinh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Sản xuất các sản phẩm hoá dược có sử dụng dung môi hữu cơ. Điều kiện làm việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của nóng, hoá chất độc mạnh, nguy hiểm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Sản xuất nguyên liệu kháng sinh. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với nóng, hoá chất độc, dễ gây dị ứng và gây kháng thuốc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Sản xuất artemisnin và các dẫn xuất. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với nóng, hoá chất độc mạnh, xăng, gây ảnh hưởng tới sắc tố da. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Chuyên bào chế sản xuất thuốc độc bảng A,B. Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của độc dược, dung môi hữu cơ, vô cơ, nóng, bụi, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Chuyên xay, rây, pha chế các loại thuốc: kháng sinh, hoóc môn, hướng tâm thần, gây nghiện, thuốc sốt rét. Thường xuyên tiếp xúc với chất độc gây kháng thuốc, dị ứng, ảnh hưởng thần kinh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Sản xuất các sản phẩm hoá dược ở các khâu sử dụng axít vô cơ mạnh, kiềm mạnh, cồn, tinh dầu thông. Cộng việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc, cồn tinh dầu thông và nóng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Nuôi và lấy nọc rắn độc. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu mùi hôi thối, tanh bẩn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Sản xuất cloral và cloramin. Chịu tác động của hoá chất độc như: Cl2, HCl, H2SO4. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Hoà tan, cô, vớt, vẩy, rửa, sấy, xay, rây, đóng gói hở các sản phẩm hoá dược. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của hơi nóng, bụi và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Chiết xuất, tinh chế các hoạt chất từ dược liệu. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của hoá chất độc, bụi, nóng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Chuyên nấu cao thảo mộc, cao động vật. Công việc nặng nhọc, thường xuyên chịu tác động của nóng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Băm, chặt, sao, tẩm, phơi, sấy, chải mốc dược liệu bằng thủ công. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, bụi nấm, mốc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Xay, rây, nhào trộn, pha chế các loại dược chất, tá dược; vận hành máy dập và bao viên thuốc. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi thuốc có nồng độ cao, nóng ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Pha chế, đóng thuốc dầu. Chịu tác động của hơi tinh dầu, ảnh hưởng đến niêm mạc, da, mắt. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

10 Pha chế, đóng, hàn thuốc tiêm bằng công nghệ chân không; đóng hàn kháng sinh ở dạng cột. Phải làm việc trong buồng kín, thiếu không khí, nóng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

11 Sản xuất các loại thuốc từ phủ tạng, thuốc subtilít. Công việc nặng nhọc, phải tiếp xúc với hoá chất độc, nóng, vi khuẩn gây bệnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

12 Vận hành máy cất nước bằng phương pháp nhiệt. Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của nhiệt độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

13 Chuyên ủ, kéo, rửa, vẩy ống tiêm bằng thủ công. Công việc nặng nhọc,  tư thế lao động gò bó, chịu ảnh hưởng của nóng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

14 Chiết xuất và sản xuất thử các sản phẩm hoá dược Chịu tác động của hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

15 Chuyên bốc vác thủ công nguyên liệu, dược liệu, dược phẩm. Công việc thủ công, nặng nhọc, tiếp xúc với bụi, hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

16 Trực tiếp kiểm nghiệm các sản phẩm hoá dược, dược phẩm, mỹ phẩm. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

17 Thủ kho kiêm bảo quản nguyên liệu, dược liệu độc A, B. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc hoá chất độc, nóng và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

18 Vệ sinh công nghiệp trong các xí nghiệp sản xuất dược và trang thiết bị y tế. Công việc thủ công, nặng nhọc,  tiếp xúc với hoá chất, chất thải công nghiệp. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

NGÀNH :  NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP

 

Điều kiện lao động loại V

1 Chặt  hạ gỗ bằng cơ giới. Lao động ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của rung, ồn và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Chặt hạ thủ công(gỗ,song ,mây, tre, nứa). Lao động ngoài trời, công việc thủ công, rất nặng nhọc và nguy hiểm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Cưa, xẻ gỗ tại cội bằng thủ công. Lao động ngoài trời, công việc thủ công, rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Lăn gom gỗ, bốc xếp gỗ thủ công. Lao động ngoài trời, công việc thủ công, rất nặng nhọc, nguy hiểm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Vận xuất gỗ bằng voi, trâu từ rừng ra mãi một. Lao động ngoài trời ở các địa hình đồi núi dốc, công việc nặng nhọc, nguy hiểm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

6 Đóng cốn, xuôi bè mảng trên sông, suối. Lao động ngoài trời trên sông, công việc thủ công, nặng nhọc và rất nguy hiểm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

7 Nấu keo phenol, urefoc. Chịu tác động của nóng và các hoá chất độc mạnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

8 Sản xuất thuốc chống mối, mọt. Lao động thủ công, tiếp xúc với hoá chất độc mạnh như DDT, Asen… QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

9 Ngâm tẩm gỗ phòng chống mối, mọt bằng hoá chất. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của các hoá chất độc mạnh như Asen, DDT,666, focmon… QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

10 Lái xe vận tải chuyên dùng, có trọng tải từ 10 tấn trở lên chở gỗ từ mãi I sang mãi II. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của ồn, rung và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

11 Khai thác nhựa thông. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, rất nặng nhọc, nguy hiểm. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

12 Điều tra quy hoạch rừng ở vùng núi cao, rừng sâu và hải đảo. Chuyên đi lưu động trên các địa hình hiểm trở, công việc nặng nhọc, nguy hiểm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

13 Phun thuốc bảo vệ thực vật Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, độc hại, tiếp xúc với hoá chất bảo vệ thực vật vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

14 Khai thác mủ cao su. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, ảnh hưởng của hoá chất trừ sâu. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

15 Chế biến mủ cao su Nơi làm việc ẩm ướt, công việc thủ công, rất nặng nhọc, chịu tác động của tiếng ồn lớn và các hoá chất độc như NH3, axít axêtic, axít focmic. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

16 Chăm sóc ngựa đực giống. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc với phân, rác và các vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

17 Khoan tay thăm dò khai thác nước ngầm. Công việc thủ công nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, nơi làm việc lầy lội bẩn thỉu. Đi làm lưu động tại các vùng rừng núi, hải đảo. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

18 Khảo sát đo địa vật lý thăm dò khai thác nước ngầm. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, luôn lưu động ở vùng núi cao, rừng sâu, hải đảo. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

19 Công nhân xây lát đá thuỷ lợi (kể cả làm rồng đá) Công việc ngoài trời, lao động thủ công, nặng nhọc; tư thế lao động gò bó, nguy hiểm; ảnh hưởng của bụi vôi, xi măng, cát… QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

20 Trực tiếp kiểm tra, giám định cà phê và nông sản xuất nhập khẩu tại các vùng núi sâu, xa và trên tàu biển. Công việc lưu động, liên tục căng thẳng, ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt và thay đổi thất thường của vùng; môi trường lao động; nóng, bụi, ồn và liên tục phải hít ngửi vi sinh vật nấm mốc, gây bệnh. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

21 Thử ném, cảm quan chất lượng, cà phê và hàng hoá nông sản xuất khẩu từ 400 cốc/ngày trở lên. Cường độ thử ném cao, ảnh hưởng trực tiếp hàm lượng caphein cao và các tạp chất lẫn trong cà phê như nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

22 Kiểm dịch thực vật và khử trùng hành hoá nông, lâm sản xuất nhập khẩu trên tàu biển, xà lan, trong Xilo. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm do trèo cao, mang vác nặng trong điều kiện có sóng, gió biển; ảnh hưởng trực tiếp các loại hoá chất để khử trùng: PH3, CH3Br; làm việc ngoài trời hoặc trong hầm tàu, nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

23 Làm việc trong hầm men bia lạnh. Nhiệt độ thấp, ẩm; chịu ảnh hưởng của khí amoniac (NH3) và cácbonic (CO2). QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

24 Phun cát tẩy gỉ để mạ kẽm. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng bụi, rung, ồn trong suốt ca làm việc. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Lái máy nông nghiệp. Tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của ồn, rung và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Khai hoang , làm đất, trồng, chăm sóc cây rừng và cây công nghiệp. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi và các vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Tuần tra và bảo vệ sản phẩm nông , lâm nghiệp chưa thu hoạch. Làm việc ngoài trời, phải đi lại trong suốt ca làm việc, không kể ngày đêm và thời tiết, tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Thu hoạch sản phẩm nông, lâm nghiệp. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Chế biến chè xanh và chè đen. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn, bụi và nóng. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

6 Cân, trộn và đóng chè vào thùng. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn, bụi và nóng. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

7 Sản xuất hương liệu chè. Chịu tác động của nóng, bụi, khí CO, CO2 và các hoá chất gây kích thích niêm mạc mắt, tai, mũi và họng. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

8 Cấp nguyên liệu vào máy xay xát bằng thủ công. Lao động thủ công, nặng nhọc chịu tác động của ồn, bụi nồng độ rất cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

9 Vận chuyển, bốc xếp thóc gạo, bột mì trong nhà máy. Lao động thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của bụi và ồn. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

10 Sàng tạp chất của nguyên liệu xay xát. Chịu tác động của ồn, rung và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

11 ủ lúa mì. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của ồn và khí CO2. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

12 Nghiền bột mì. Chịu tác động của ồn, rung và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

13 Xay xát và đánh bóng gạo xuất khẩu. Chịu tác động của ồn cao, bụi, căng thẳng chú ý và mệt mỏi thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

14 Sàng, phân loại, tách màu hạt gạo. Chịu tác động của rung, bụi và ồn cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

15 Sản xuất đường Glucoza. Nơi làm việc ẩm ướt, chịu tác động của nóng, bụi, ồn cao và các chất hoá học. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

16 Rửa thùng đựng đường. Lao động thủ công ngoài trời, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc với hoá chất tẩy dầu mỡ. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

17 Vận chuyển, bốc vác và cào mía. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, tiếp xúc với bụi, bẩn. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

18 Vận hành máy cẩu tháp trong nhà máy đường. Làm việc trên cao, nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của ồn. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

19 Vận hành hệ thống xé tơi và ép mía. Chịu tác động của nóng và ồn cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

20 Bơm, cân nước mía, mật chè và gia nhiệt, trung hoà, bốc hơi. Nơi làm việc chật hẹp, ẩm ướt, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của ồn và nhiệt độ cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

21 Vận hành hệ thống nấu đường, trợ tinh và hội dung. Chịu tác động của ồn, nhiệt độ cao, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

22 Lọc ép, lọc túi và ly tâm đường mía. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của ồn và nóng. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

23 Đốt xung lưu huỳnh. Nơi làm việc chật hẹp, chịu tác động của hơi khí độc và nóng. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

24 Vận hành lò hơi và tuốc bin máy phát điện trong nhà máy đường. Chịu tác động của nhiệt độ cao, ồn, bụi và khí CO2. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

25 Nuôi và chăm sóc lợn. Lao động thủ công, nặng nhọc, nơi làm việc ẩm ướt, hôi thối, tiếp xúc vói nấm và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

26 Chăm sóc, theo dõi sinh lý, sinh sản và thụ tinh nhân tạo cho ngựa giống. Công việc nặng nhọc, căng thẳng thần kinh tâm lý, thường xuyên tiếp xúc với chất thải của động vật và vi sinh vật gây bệnh QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

27 ấm trứng, chọn giống mái gia cầm. Nơi làm việc chật hẹp, ngột ngạt, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng bụi, tiếp xúc với nấm và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

28 Chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh chuồng trại giống gia cầm. Làm việc trong môi trường bụi, bẩn, hôi thối, công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nhiều loại nấm và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

29 Điều tra quy hoạch rừng. Làm việc ngoài trời, thường xuyên đi lại ở nơi địa hình phức tạp, nhiều đèo, dốc, tiếp xúc với con trùng và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

30 Điều tra, thu hái quả, cành giống lâm nghiệp. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

31 Kiểm lâm viên trực tiếp quản lý và bảo vệ rừng. Lao động ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, giải quyết nhiều công việc phức tạp, tiếp xúc với côn trùng và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

32 Phòng chống cháy rừng. Lao động thủ công, nặng nhọc, khi chữa cháy rất nguy hiểm, tiếp xúc với nóng, CO2. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

33 Vận xuất gỗ bằng cáp, tời (cơ giới) ra bãi I. Lao động ngoài trời, công việc nặng nhọc, có phần nguy hiểm, tiếp xúc với côn trùng và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

34 Sản xuất ván dăm, ván sợi gỗ. Công việc nặng nhọc, độc hại, chịu tác động của ồn, bụi nóng và các hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

35 Sấy, luộc, bảo quản gỗ thủ công. Lao động thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của nhiệt độ cao. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

36        Sản xuất cốt ép bán thủ công. Lao động thủ công, nặng nhọc, tiếp xúc với nóng, khí độc (formaldehyt, phenol). QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

37 Khai thác cách kiến. Lao động ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc côn trùng và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

38 Chế biến nhựa thông cách kiến. Chịu tác động của nhiệt độ cao và hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

39 Mộc máy. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

40 Nuôi rừng trong vườn quốc gia. Lao động ngoài trời, công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với chất thải của động vật và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

41 Sản xuất thuốc vi sinh diệt trừ sâu bệnh. Chịu tác động của ồn, bụi hoá chất độc và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

42 Lái xe vận tải chuyên dùng trọng tải dưới 10T chở gỗ từ bãi I ra bãi II. Công việc nguy hiểm, chịu tác động của ồn, rung và bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

43 Sử dụng, bảo quản thuốc chống mối. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

44 Sơ chế cà phê (phơi, xát tươi, xát khô, sàng phân loại, đánh bóng, đóng bao hạt. Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng bụi, nóng, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

45 Rang, xay cà phê. Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng nóng, bụi cà phê (kích thích thần kinh). QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

46 Tiêu hoà vôi trong công trình cácbonnát hoá (trong sản xuất đường mía). Lao động thủ công, nặng nhọc tiếp xúc với bụi vôi và vôi sữa (ăn mòn da tay). QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

47 Sản xuất bột canh thủ công. Công việc nặng nhọc,, chịu ảnh hưởng nóng, CO, muối, tiêu, hành, tỏi (kích thích niêm mạc đường hô hấp). QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

48 Vệ sinh công nghiệp trong các xí nghiệp chế biến. Lao động thủ công, nặng nhọc, tiếp xúc với các chất phế thải. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

49 Sản xuất nhân giống, chiếu kính, bảo quản trứng giống tằm trong nhà làm việc. Làm việc trong môi trường lạnh, thường xuyên tiếp xúc với bụi phấn ngài, formon, axít HCl. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

50 Nuôi tằm. Lao động thủ công, tiếp xúc với phân tằm formon, Bi58, CaC12 (trừ bệnh cho tằm). QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

51 Ươm tơ. Thường xuyên tiếp xúc với hơi nóng, độ ẩm cao, mụi hôi của nhộng tằm, tay tiếp xúc với nước có protein phân huỷ gây dị ứng, căng thẳng thị giác. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

52 Làm mềm tơ, lụa. ảnh hưởng bụi, hoá chất độc, căng thẳng thị giác. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

53 In hoa, tẩy chuội, nhuộm, hoàn tất lụa. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với nóng, hoá chất nhuộm, NaOH, dầu (làm mềm tơ). QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

54 Chế biến phế liệu tơ tằm. Lao động thủ công, thường xuyên tiếp xúc với bụi phế liệu, hoá chất tẩy, mùi hôi của protein phân huỷ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

55 Vệ sinh công nghiệp trong các nhà máy ươm tơ, dệt lụa, in nhuộm. Lao động thủ công, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất, các chất thải công nghiệp. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

56 Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. Làm việc trong môi trường độc hại, thường xuyên tiếp xúc hoá chất độc nguy hiểm như: asen, toluen, aceton, Bi58, este. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

57 Điều tra, phát hiện dự tính, dự báo bảo vệ thực vật. Làm việc ngoài đồng ruộng, tiếp xúc với các loại hoá chất trừ sau và côn trùng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

58 Kiểm nghiệm, phân loại, bảo quản hạt giống trong phòng kín. Chịu ảnh hưởng của nóng ẩm, hoá chất HCl, H2SO4, đithiocacbonat kẽm, cacbary vectroon. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

59 Vận hành máy sàng phân loại hạt điều. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của bụi và tiếng ồn cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

60 Vận hành máy chao dầu hạt điều. Lao động nặng nhọc, tiếp xúc thường xuyên nóng và dầu. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

61 Tách hạt điều thủ công. Lao động thủ công, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

62 Xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh tại các nhà máy biến mủ cao su. Làm việc ngoài trời, lặn, ngâm mình dưới nước bẩn, tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

63 Vận hành máy in túi PP, PE. Thường xuyên tiếp xúc với dung môi hữu cơ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

64 Thanh tra chuyên ngành thuốc bảo vệ thực vật. Công việc thường xuyên phải đi lưu động, tiếp xúc với các hoá chất độc nguy hiểm như: Wofatox, Bi58, Bassa, Axeton, Ether. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

65 Vận hành máy khoan thăm dò, khai thác nước ngầm (kể cả lái xe). Luôn phải lưu động tại vùng rừng núi, hải đảo thiếu nước ngọt, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp ồn rung lớn, tư thế lao động gò bó nơi làm việc bẩn thỉu. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

66 Xây lắp đường ống nước, bể nước trên vùng cao. Lao động nặng nhọc, nguy hiểm và luôn phải đi lưu động vùng rừng núi, hải đảo. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

67 Chăn nuôi dê, thỏ. Lao động thủ công, nơi làm việc ẩm ướt, hôi thối, luôn phải tiếp xúc với nấm và vi sinh vật gây bệnh. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

68 Phân tích, kiểm nghiệm chất lượng cà phê và hàng hoá nông sản xuất nhậo khẩu trong phòng thí nghiệm. Thường xuyên tiếp xúc với các loại chất độc hại và các chất dung môi hữu cơ như hecxan, toluen, ête, etylic, ête petrol… để phân tích các độc tố (nấm mốc gây ung thư); xác dịnh các loại sâu mọt, côn trùng. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

69 Kiểm dịch thực vật và khử trùng hàng hoá nông, lâm sản xuất nhập khẩu tại các kho tàng bến bãi,container, trên ô tô. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng trực tiếp của các loại hoá chất dể khử trùng như: phosphin (PH3), mêty bromide (CH3Br) CO2, DDVP. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

70 Luyện, cán cao su để làm lớp ô tô, các loại xe nông nghiệp. Công việc nguy hiểm; thường xuyên tiếp xúc với hoá chất nồng độ cao, nóng, bụi. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

NGÀNH : THUỶ LỢI

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Lặn, khảo sát các công trình thủy lợi. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của áp suất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Sĩ quan máy, thợ máy tàu công trình. Công việc rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng, ồn cao và rung mạnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Vận hành máy cạp lốp dung tích gầu từ 16m3trở lên. Công việc rất nặng nhọc, chịu tác động của bụi, ồn cao và rung mạnh, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại V

1 Vận hành, sửa chữa máy bơm điện tại các trạm bơm có từ 5 máy trở lên với tổng công suất từ 100.000 m3/h. Đi lại liên tục, chịu tác động của tiếng ồn cao, rung, kéo dài, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Vận hành máy xáng, cạp. Làm việc ngoài trời, trên sông nước, công việc nặng nhọc, tiếp xúc bụi, ồn, rung và dầu mỡ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Vận hành máy cạp xích có công suất trên 220 Cv. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu ảnh hưởng của nóng, ồn, rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Lắp cáp cấu kiện trên cao. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Điều tra, khảo sát quy hoạch các công trình thủy lợi Thường xuyên lưu động ở vùng sâu, xa xôi hẻo lánh, công việc nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Khoan xử lý thân và nền móng công trình thủy lợi. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của ồn, rung và bụi nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Nổ mìn khai thác, phá đá nền móng công trình. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của bụi, ồn và khí NO2. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

8 Thuỷ thủ, thuyền viên, kỹ thuật viên, thợ điện, thợ máy tàu công trình thuỷ lợi. Thường xuyên lưu động, công việc rất nặng nhọc, chịu tác động của nóng, ồn cao và rung. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Thuỷ thủ, thuyền viên, thợ máy tàu lái dắt. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của sóng nước, ồn và rung. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Vận hành và sửa chữa máy bơm điện công suất từ 4000m3/h trở lên. Nơi làm việc ẩm ướt, chịu tác động của nóng, rung ồn và thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Khoan, phụt vữa gia cố đê, kè, cống. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn, rung và hoá chất chống mối. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Xây dựng thủ công các công trình thuỷ lợi ( mộc, nề, sắt…) Công việc thủ công, nặng nhọc, ảnh hưởng của ồn , bụi. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Nạo vét sông, kênh, mương thủ công. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc với nhiều loại nấm, vi sinh vật gây bệnh. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

6 Lái xe, máy thi công ở các công trình thủy lợi. Chịu tác động của rung, ồn, bụi, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Sửa chữa xe, máy thi công ở các công trình xây dựng. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc với dầu mỡ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Đóng, mở cửa cống tại cầu công tác ở các đập thủy lợi. Làm việc trên cao, trong mọi thời tiết, công việc nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Thí nghiệm, xử lý đất, bê tông ngoài hiện trường tại các công trình xây dựng thuỷ lợi. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công nặng nhọc, tiếp xúc với hoá chất, ồn, rung và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

10 Kiểm tra đê điều. Làm việc ngoài trời, thường xuyên phải đi lại, không kể ngày đêm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

NGÀNH: CƠ YẾU

 

Điều kiện lao động loại V

1 Nấu lô, nấu sơn tổng hợp, keo quét, gắn phủ các loại tài liệu mật mã. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của nóng và các hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Mã dịch mật mã. Làm việc trong buồng kín, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí, chịu tác động của điện từ trường, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

2 Nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm máy mật mã và sản xuất khoá mật mã. Làm việc trong phòng kín, tiếp xúc với hoá chất bảo vệ mật mã, chịu tác động của điện từ trường , căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

3 Sản xuất mạch in của máy mật mã. Chịu tác động của bụi, ồn và các hoá chất độc như: axít HCL, Xianua, Amôniắc… QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

4 Nấu đúc, tẩy rửa chữ chì, chữa nhựa. Thường xuyên tiếp xúc với nóng, hơi, bụi chì, xăng và hoá chất độc. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

5 Vận hành máy in Typo, ốpsét in các loại tài liệu mật mã. Chịu tác động của ồn, bụi và hoá chất bảo vệ tài liệu mật mã. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

6 Đóng xén thủ công các tài liệu mật mã. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của ồn, bụi giấy và hoá chất bảo vệ tài liệu mật mã. QĐ 915/ LĐTBXH

30/7/1996

 

NGÀNH: ĐỊA CHẤT

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Đào hào, giếng, lò địa chất trong vùng mỏ phóng xạ. Lao động ngoài trời, công việc thủ công, rất nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, thường xuyên chịu tác động của phóng xạ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Địa vật lý hàng không. Công việc rất nguy hiểm, chịu tác động của tiếng ồn cao, rung mạnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Khoan tay, khoan máy trong vùng mỏ phóng xạ. Làm việc ngoài trời, nơi làm việc lầy lội, công việc nặng nhọc, chiu tác động thường xuyên của phóng xạ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại V

1 Đo Carôta lỗ khoan. Công việc rất nguy hiểm, vì phải tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở cường độ rất lớn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Lộ trình lập biểu đồ địa chất, địa chất thuỷ văn, địa vật lý, quan trắc địa chất thuỷ văn, tìm kiếm khoáng sản vùng phóng xạ hoặc núi cao, biên giới, hải đảo. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, phải đi lại nhiều ở vùng núi cao nhiều dốc, chịu tác động của phóng xạ QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Khảo sát, lấy mẫu quặng, mẫu phóng xạ trong các công trình(hào, lò, giếng) Làm việc ở vùng núi cao, nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của phóng xạ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Khảo sát địa vật lý vùng phóng xạ. Làm việc ngoài trời ở vùng núi cao, đi lại nhiều, chịu tác động của phóng xạ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Đào hào, giếng, lò địa chất. Công việc thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm, nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Gia công, phân tích mẫu quặng phóng xạ. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc mạnh, và phóng xạ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Lấy mẫu, đãi mẫu trọng sa. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, phải đi lại nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Phân tích mẫu địa chất bằng phương pháp Rơghen, nhiễu xạ, phương pháp khối phổ đồng vị phóng xạ và phương pháp microzon hiển vi điện tử quét. Thường xuyên chịu tác động của phóng xạ và điện từ trường vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Phân tích mẫu địa chất bằng quang phổ plasma (ICP). Thường xuyên tiếp xúc với điện từ trường và các axít mạnh như: HF, HCL, H2SO4, HNO3. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

10 Trắc địa địa hình, trắc địa công trình địa chất vùng núi cao, biên giới, hải đảo. Làm việc ngoài trời ở các vùng địa hình khó khăn, phức tạp, công việc nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

11 Khảo sát địa chất, trắc địa, địa vật lý, địa chất thuỷ văn trên biển. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của sóng gió, ồn và rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

12 Khoan tay địa chất. Công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, nơi làm việc lầy lội, bẩn thỉu, khi khoan dưới sông, biển phải ngâm nước suốt ca làm việc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Múc, đổ nước thí nghiệm trong công tác nghiên cứu địa chất thủy văn. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Bơm, hút nước thí nghiệm lỗ khoan địa chất thủy văn. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Phân tích mẫu địa chất bằng phương pháp hoá, lý nhiệt và cơ học Chịu tác động của ồn, bụi, nóng và các hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Gia công, tyuển khoáng mẫu địa chất. Chịu tác động của ồn và bụi khoáng chất. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Phân tích mẫu địa chất phương pháp quang phổ hồ quang. Chịu tác động của nóng, điện từ trường và hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Phân tích mẫu vàng, bạc bằng phương pháp nung luyện. Chịu tác động của nhiệt độ cao và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Lái xe khoan địa chất. Công việc nguy hiểm, chịu tác động của ồn, rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Vận hành máy khoan địa chất. Làm việc ngoài trời, công việc  nặng nhọc, nơi làm việc lầy lội, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

NGÀNH : XÂY DỰNG (xây lắp)

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Vận hành máy khoan trong hầm. Làm việc trong hầm kín, thiếu dưỡng khí, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, thường xuyên chịu tác động của ồn, rung và bụi đá. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Nổ mìn trong hầm. Công việc nặng nhọc, rất nguy hiểm, chịu tác động của ồn, bụi và NO2. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại V

1 Vận hành các loại xe, máy thi công, xây lắp trong hầm. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên chịu tác động của tiếng ồn, rung, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Vận hành, lắp ráp, sửa chữa các loại máy, thiết bị phục vụ thi công, xây lắp trong hầm. Công việc nguy hiểm, làm việc trong môi trường ồn, bụi nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Chuyên xây lắp thủ công trong hầm. Công việc thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm, chịu ảnh hưởng của ồn và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Xây lắp, sửa chữa lớn đường dây, cột điện cao thế từ 110KV trở lên. Công việc nặng nhọc nguy hiểm, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Hàn điện, hàn hơi trong hầm. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu khí, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Xây dựng ống khối, lò cao, xi lô bằng phương pháp bê tông cốp pha trượt và các dự ứng lực. Công việc nặng nhọc, rất nguy hiểm, chịu tác động của bụi nồng độ cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

7 Công nhân đốt lò nung gạch chịu lửa. Công việc nặng nhọc; chịu tác động của nhiệt độ cao và bụi vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

8 Công nhân xếp – ra lò gạch chịu lửa. Công việc nặng nhọc; chịu tác động của nhiệt độ cao và bụi vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật trong hầm. Làm việc trong môi trường ồn và bụi nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Vận hành máy trộn bê tông. Thường xuyên làm việc trong môi trường ồn và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Vận hành máy phun vữa, phun xi măng. Chịu ảnh hưởng của ồn, công việc nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Xây lắp, sửa chữa cột, đường dây điện dưới 110KV. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Xây, vá lò nung Clinke. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, thiếu dưỡng khí, thường xuyên tiếp xúc với nóng, bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

6 Chọc két than. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với nóng, bụi, CO và CO2. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

7 Vận hành máy xay, nghiền vật liệu chịu lửa. Thường xuyên chịu tác động của tiếng ồn, bụi có hàm lượng SiO2 rất cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

8 Đốt, vận hành lò nung vật liệu chịu lửa. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, bụi có hàm lượng SiO2 rất cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

 

NGÀNH : VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Nạo vét bun cống ngầm đô thị. Công việc thủ công, nặng nhọc, hôi thối, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

 

 

Điều kiện lao động loại V

1 Chôn, cất mồ mả. Công việc nặng nhọc, độc hại, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Nạo vét bùn cống ngang. Thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn, hôi thối, thiếu ánh sáng, thiếu dưõng khí. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Xây lắp, sửa chữa cống ngầm. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nước bẩn hôi thối. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Thu dộn cải tạo hố xí hai ngăn và hố xí thùng. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với chất thải hôi thối, bẩn thỉu. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Xúc, san bãi rác. Công việc nặng nhọc, thường xuyên làm việc trong môi trường ô nhiễm nặng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Chế biến rác. Thường xuyên làm việc trong môi trường ô nhiễm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Hạ cây chặt cành. Làm việc trên cao nguy hiểm, công việc thủ công, nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vệ sinh chuồng thú. Công việc thủ công, bẩn, hôi thối. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Trông coi nhà xác, trông coi nghĩa địa, điện táng. Công việc đơn điệu, ảnh hưởng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Duy tu, nạo vét mùn mương, sông, cống thoát nước. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, tiếp xúc bùn, nước bẩn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Vận hành tàu cuốc, tàu hút bùn, máy bơm nước thải. Làm việc trong môi trường ô nhiễm nặng, chịu tác động của ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Thu dọn rác bến tàu, xe; quét rác đường phố. Thường xuyên tiếp xúc với rác bẩn và bụi nồng độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Nuôi thú dữ. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Lái, vận hành các loại xe chuyên dùng chở rác, phân. Chuyên làm việc trong môi trường ô nhiễm bởi rác bẩn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Thu dộn nhà vệ sinh công cộng bến tàu, bến xe, chế biến đất độn phân Làm việc trong môi trường ô nhiễm, công việc thủ công nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Hút phân, hút bùn. Thường xuyên làm việc trong môi trường hôi thối, bẩn thỉu. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

 

NGÀNH : SẢN XUẤT GẠCH, GỐM, SỨ,

ĐÁ, CÁT, SỎI, KÍNH XÂY DỰNG

 

Điều kiện lao động loại V

1 Đốt lò vôi, ra lò vôi và chọn vôi nóng (lò thủ công). Làm việc trên lò cao, công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của nóng và bụi độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Tháo, đổ xi măng vào máy trộn bê tông. Công việc thủ công, rất nặng nhọc, chịu tác động của bụi xi măng nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Cắt, mài đá hoa Granito, đá ốp lát. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn, rung và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Phun cát làm mờ kính. Làm việc trong môi trường bụi nhiều, chịu tác động của ồn rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Vận hành máy đập, nghiền nguyên liệu sản xuất gạch chịu lửa. Chịu tác động của tiếng ồn, bụi có nồng độ SiO2 rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vận hành và sửa chữa lò nấu thuỷ tinh. Chịu tác động của bụi và nóng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Vận hành các thiết bị gia công nguyên liệu sản xuất kính (đập, xay, nghiền xa mốt). Chịu ảnh hưởng của tiếng ồn và bụi có nồng độ SiO2 cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Đốt ngạch lò vàng, lò tuy nen, lò thủ công. Thao tác thủ công trên đỉnh lò, chịu ảnh hưởng của nóng, bụi than, khí CO. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Chuyển xếp gạch vào, ra lò vòng. Công việc thủ công nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, nóng, bụi nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Đóng bao vữa sa mốt, vá, đổ bao sôđa. Công viẹc thủ công, nặng nhọc môi trường làm việc bụi (có nồng độ SiO2cao). QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Thông sửa nồi hơi, đường ống dẫn dầu và bơm vét dầu từ xà lan. Công việc thủ công, nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, luôn tiếp xúc với bụi bẩn, khí SO2 dầu. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Vận hành và sửa chữa lò tôi kính. Làm việc trong môi trường nóng, ồn vượt tiêu chuẩn  cho phép. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Đẩy xe goòng nạp liệu sản xuất kính. Công việc thủ công, nặng nhọc, môi trường làm việc nóng bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Điều khiển buồng đốt máy sấy gạch chịu lửa. Làm việc trong môi trường nóng, bụi, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

10 Sửa chữa, bảo dưỡng kênh lò nung tuynen. Công việc thủ công nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, nóng, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

11 Vận hành, sửa chữa máy kéo kính. Làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

12 Sản xuất trục amiang máy kéo kính. Môi trường làm việc bụi, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

13 Tạo hình gạch chịu lửa bằng máy đầm rung và thủ công. Môi trường làm việc bụi, ồn, rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

14 Phun men, sửa và làm sạch sản phẩm sứ vệ sinh. Công việc thủ công, nặng nhọc, môi trường làm việc ồn, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

15 Sấy và vận hành trạm bơm dầu FO. Làm việc dưới hầm sâu, nóng, ồn, thiếu dưỡng khí. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

16 Vận hành máy quay ly tâm, máy đầm rung và trong sản xuất bê tông đúc sẵn. Làm việc trong môi trường ồn, rung lớn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

17 Cắt, bẻ, treo, tháo, mài và khoan kính. Làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, ồn và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

18 Trực tiếp làm việc trong dây chuyền sản xuất má phanh ô tô. Làm việc trong môi trường nóng ,ồn, bụi, amiăng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

19 Vận hành máy ép gạch chịu lửa. Tiếp xúc với bụi có nồng độ SiO2 cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

20 Đập tuyển chọn sa mốt thủ công. Công việc thủ công, nặng nhọc, làm việc ngoài trời. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

21 Cạo xỉ và phân loại gạch chịu lửa. Công việc thủ công, nặng nhọc, bụi nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

22 Rà gạch lò tuynen. Công việc thủ công, nặng nhọc, bụi nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

23 Phơi, đảo gạch trong nhà kính. Công việc thủ công, đi lại nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

24 Gia công, đổ, rót hồ sản xuất sứ vệ sinh. Làm việc trong môi trường ồn, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

25 Làm khuôn sản phẩm sứ, thuỷ tinh. Công việc thủ công, nặng nhọc, bụi nhiều. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

26 Tháo khuôn thạch cao. Công việc thủ công, nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

27 Chuyển, xếp sản phẩm sứ, thuỷ tinh ra vào lò sấy. Làm việc thủ công, trong môi trường nóng, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

28 Vận hành máy nghiền sa luân. Chịu ảnh hưởng của bụi, ồn, vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

29 Gia công nguyên liệu sản xuất gạch ốp, lát, sứ vệ sinh. Làm việc trong môi trường nóng, bụi ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

30 Trộn nguyên liệu sản xuất gạch lát hoa. Làm việc trong môi trường nóng, bụi, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

31 Gia công cốt thép trong sản xuất bê tông đúc sẳn. Công việc thủ công, môi trường làm việc ồn, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

32 Nấu kéo dán; sản xuất matít, giấy ôjalit; pha chế thuốc in ôjalit. Tiếp xúc thường xuyên hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

33 Hấp tấm bê tông. Tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

34 Quét thuốc phòng mục. Tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

35 Phơi cót đã tẩm keo phenol. Công việc thủ công, tiếp xúc với các hoá chất độc như HCl, phenol. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

NGÀNH : SẮT TRÁNG MEN, NHỰA,

TẠP PHẨM, DA, GIẦY, GIẤY, GỖ, DIÊM

 

Điều kiện lao động loại V

1 Pha chế mực viết Công việc thủ công, thường xuyên tiếp xúc với Asen. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Nấu men. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm thường xuyên chịu tác động của bức xạ nhiệt rất cao và hơi khí độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Đốt lò nung men. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng, bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Pha trộn bột men thủ công. Công việc thủ công, thường xuyên tiếp xúc với bụi độc nồng độ cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

3 Sản xuất keo để gắn các sản phẩm nhựa PVC. Công việc độc hại, thường xuyên tiếp xúc với dung môi hữu cơ. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

4 Vận hành máy xẻ ống nhựa PVC. Tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với bụi nồng độ cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

5 Vận hành máy xay, nghiền, trộn, cán, dùn, ép nhựa PVC, PE. Công việc độc hại, thường xuyên tiếp xúc với bụi, hơi và khí độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

6 Viền mép sản phẩm sắt tráng men. Công việc đơn điệu, tư thế lao động gò bó, làm việc trong môi trường nóng. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

7 Tráng men thủ công. Công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với nóng. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

8 Càn nhôm lạnh. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của tiếng ồn cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

9 Hấp, ủ nhôm. Công việc nặng nhọc, thường xuyên làm việc trong môi trường nóng, bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

10 Căng sấy da, ty da. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

11 Hấp da chân không. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với nóng. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

12 Mài nhẵn mặt da, lạng da. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc với bụi nồng độ cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

13 Vận hành máy gò giầy. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc với ồn và nhiệt độ cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

14 Sơn, in da và pha chế hoá chất để sơn, in da. Công việc độc hại, thường xuyên tiếp xúc với dung môi hữu cơ. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

15 Phết keo đế và mũ giầy. Công việc thủ công, rất độc hại, thường xuyên tiếp xúc với dung môi hữu cơ. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

16 Vệ sinh công nghiệp nhà máy thuộc da. Công việc thủ công, nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc và vi khuẩn gây bệnh. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

17 Hấp lưu hoá giầy, dép cao su. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

18 Cán, luyện cao su trong sản xuất giầy dép. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, ồn, bụi, khí độc SO2và H2S. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

19 Sàng, sấy hoá chất phối liệu cao su. Công việc thủ công ,nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

20 Hoá nghiệm, phân tích chất lượng hoá chất, các sản phẩm trong sản xuất giấy. Thường xuyên tiếp xúc với các loại hoá chất độc như: HCl, H2SO4, HNO3, HF, CH3COOH… QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

21 Bảo quản bè gỗ trên sông. Công việc thủ công, nặng nhọc, thường xuyên làm việc ngoài trời, chịu tác động của vi sinh vật gây bệnh. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

22 Bảo quản, ngâm, vớt gỗ trong hồ. Công việc thủ công, nặng nhọc, tiếp xúc với nước bẩn có nhiều vi sinh vật gây bệnh. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

23 Vận hành máy cưa, xẻ gỗ làm diêm. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, ẩm ướt, chịu tác động của tiếng ồn cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

24 Làm sạch gỗ ngâm. Công việc thủ công, nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

25 Vận hành máy bào, chặt, sấy, sàng, chọn que diêm. Thường xuyên tiếp xúc với ồn và bụi nồng độ cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

26 Pha chế axít, H3PO4 để tẩm que diêm và thuốc mặt phấn. Tư thế làm việc gò bó, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

27 Vận hành máy khuấy, chấm hoá chất đầu que diêm. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn và hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

28 Vận hành máy sắp que diêm mộc. Chịu tác động của tiếng ồn cao, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

29 Sấy que diêm thuốc và diêm phấn. Công việc bán thủ công, nặng nhọc, làm việc trong môi trường nóng và độc hại. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

30 Vận hành máy xay, nghiền, tán muối KCl2O3. Tiếp xúc với hoá chất dễ cháy nổ, ồn và bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

31 Tinh chế muối KCl2O3. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất dễ cháy, nổ, bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

32 Vận hành máy quét mặt phấn Công việc bán thủ công, đơn điệu, tiếp xúc với hoá chất độc QĐ190

LĐTBXH

 

NGÀNH : SẢN XUẤT THUỐC LÁ

 

Điều kiện lao động loại V

1 Vận chuyển, bốc xếp thuốc lá thủ công. Công việc thủ công, rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với nicotin, bụi, nấm mốc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Phụ hương liệu (mentol). Làm việc trong phòng kín, hẹp, tiếp xúc trực tiếp với mentol nồng độ cao và nicotin. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Vận chuyển, bốc xếp thủ công nguyên liệu thuốc lá. Công việc thủ công, rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với nicotine, bụi, nấm mốc gây bệnh. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

4 Phân tích hoá chất và đánh giá chất lượng nguyên liệu và sản phẩm thuốc lá. Thường xuyên tiếp xúc với các loại hoá chất, nicotine, tar, khói thuốc qua đường hô hấp. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

5 Vận hành lò men, lò sấy điếu. Thường xuyên tiếp xúc với chất nicotine, hơi và bụi thuốc lá, nấm gây bệnh. Chịu tác động của nhiệt độ cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Kiểm tra chất lượng lá thuốc lá. Thường xuyên tiếp xúc với nicotin, nấm, vi khuẩn gây bệnh, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Thủ kho, bảo quản lá thuốc lá. Làm việc trong phòng kín, thiếu dưỡng khí, tiếp xúc nicotin nồng độ rất cao, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Sấy, hấp chân không, cắt cuộn ngọn thuốc lá. Thường xuyên tiếp xúc với nicotin, nấm mốc, tạp khuẩn gây bệnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Vận hành dây chuyền chế biến sợi thuốc lá. Chịu tác động của bụi, ồn, nicotin. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Hứng sợi, đóng kiện, vận chuyển phụ liệu, sợi thuốc lá trong xưởng. Công việc thủ công, nặng nhọc, tiếp xúc với nicotin, bụi thuốc lá. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Vận hành máy cuốn điếu, đóng bao thuốc lá. Tiếp xúc ồn, bụi, nicotin. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Vệ sinh công nghiệp tại phân xưởng sản xuất thuốc lá và xử lý thuốc lá phế liệu, phế thải. Thường xuyên tiếp xúc với bụi thuốc lá, nicotin nồng độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Vận hành lò rang thuốc lá. Công việc nặng nhọc,  tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng, bụi thuốc lá và nicotin nồng độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Phân loại, chế biến thuốc lá; xử lý lá thuốc mốc. Tư thế lao động gò bó, tiếp xúc với các loại nấm mốc, tạp khuẩn và nicotin nồng độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

10 Vận hành máy xé, sàng điếu thuốc lá hỏng. Nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi thuốc, nicotin. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

11 Sang, rang, nghiền bụi thuốc lá. Chịu tác động của bụi thuốc lá nồng độ rất cao và nicotin vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

12 Trộn, cán thuốc lá tấm. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nicotin và bụi thuốc nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

13 Làm sạch, xé, sàng giấy cuốn thuốc lá phế liệu. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nicotin và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

14 Vận hành máy in bao bì và phụ liệu thuốc lá. Thường xuyên tiếp xúc với ồn, toluen, vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

15 Nấu thủ công hồ dán thuốc lá. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với mụi và các hoá chất HCl, distrin,CO. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

16 Vận hành hệ thống điều không thông gió. Đi lại nhiều, chịu tác động của ồn, bụi và nicotin. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

17 Tước cuộn, làm ẩm lá thuốc bằng thủ công. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc bụi, nấm mốc và nicotin nồng độ rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

18 Vận hành máy khử bụi thuốc lá. Làm việc trong phòng kín, chịu tác động của tiếng ồn cao, bụi nicotin vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

19 Cấp phát vật tư, nguyên liệu ở phân xưởng sản xuất sợi, đóng bao, cuốn điếu thuốc lá. Đi lại nhiều, chịu tác động của tiếng ồn, bụi, nicotine. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

20 Sửa chữa thiết bị trong các phân xưởng sản xuất sợi, đóng bao, cuốn điếu thuốc lá. Công việc nặng nhọc, tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của tiếng ồn, bụi, nicotine. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

21 Pha chế hương liệu sản xuất thuốc lá. Thường xuyên tiếp xúc với các loại hoá chất, nicotine, các chất gây kích thích niêm mạc, mắt, tai, mũi, họng. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

22 Kiểm tra chất lượng thuốc lá điếu trên dây chuyền công nghiệp. Thường xuyên tiếp xúc với nicotine, nấm, tar, vi khuẩn gây bệnh; tư thế lao động gò bó. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

 

NGÀNH : ĐỊA CHÍNH

 

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Đo đạc địa hình đáy biển Công việc nặng biệt nặng nhọc, nguy hiểm. Thường xuyên làm việc trên biển, chịu áp lực của sóng biển, tiếng ồn cao và rung mạnh. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

Điều kiện lao động loại V

1 Trắc địa cơ bản ở vùng núi cao, rừng sâu, biên giới, hải đảo. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên đo đạc, khảo sát vùng núi cao và hải đảo. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Khảo sát, đo đạc bản đồ biên giới và hải đảo. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên đo đạc, khảo sát vùng núi cao và hải đảo. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Trắc địa cơ bản ở vùng trung du và đồng bằng. Công việc nặng nhọc, thường xuyên lưu động ngoài trời. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Trắc địa hình. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên lưu động ngoài trời. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Đo đạc địa chính. Công việc nặng nhọc, làm việc ngoài trời, lưu động phân tán, ở mọi miền đất nước. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

NGÀNH : KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Quan trắc các yếu tố khí tượng hải văn ở quần đảo Trường Sa và khu vực DKI. Làm việc ngoài trời, ngày đêm liên tục, nguy hiểm, chịu tác động của sóng, gió. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại V

1 Quan trắc các yếu tố khí tượng hải văn ở quần đảo còn lại Làm việc ngoài trời, ngày đêm liên tục, nguy hiểm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

 

 

 

 

 

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Lựa chọn, phân loại, bảo quản, tu sửa, phục chế tài liệu ở kho lưu trữ trung tâm tư liệu khí tượng thủy văn. Thường xuyên tiếp xúc với khí CO, formôn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Khảo sát khí tượng thủy văn ở miền núi và hải đảo. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên lưu động ở các tỉnh miền núi và hải đảo. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Hướng dẫn và kiểm tra kỹ thuật quan trắc, đô đạt khí tượng thủy văn tại các trạm, các điểm đo ở miền núi và hải đảo. Công việc nặng nhọc, thường xuyên đi lưu động đến các trạm trong rừng, ngoài đảo. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Quan trắc lưu lượng nước và các yếu tố thuỷ văn ở các trạm thuỷ văn miền núi. Công việc nặng nhọc nguy hiểm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Quan trắc các yếu tố khí tượng cao không trong buồng radar: Meteosit 2, tổ hợp AKB, radar thời tiết. Làm việc trong phòng kín, thiếu ánh sáng, chịu tác động thường xuyên của tia X, sóng siêu cao tần và ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Hoá nghiệm phân tích đất, nước, không khí và vi sinh. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

NGÀNH : KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Lặn sưu tầm mẫu vật biển và nghiên cứu hệ sinh thái ngầm. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, làm việc trong điều kiện sóng lớn, tư thế lao động gò bó QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Đo liều phóng xạ, kiểm tra môi trường; vận hành, bảo dưỡng máy phát Notro NA-3C máy gia tốc Microtron M-17. Tiếp xúc thường xuyên với các nguồn phóng xạ liều cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Xử lý và làm tiêu bản thực vật. Tiếp xúc với các hoá chất, dung môi hữu cơ độc hại như: HgCl, Alcol, Asen, Foocmaldehyt. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Sinh học phân tử và công nghệ gen. Tiếp xúc với hoá chất độc hại như: LCl, Clorofooc,  Tretrodoxin và các chất gây đột biến gen. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Công nghệ vi sinh vật. Tiếp xúc các hoá chất độc hại : HgCl2, Clorofooc, Axeton…, các chất gây đột biến gen và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Công nghệ tế bào động, thực vật. Tiếp xúc hoá chất, dung môi hữu cơ độc hại: Benzen, Toluen, Clorofooc, Axeton và các chất đồng vị phóng xạ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

 

Điều kiện lao động loại V

1 Gia công, chế tạo, đo đạc, phân tích mẫu phóng xạ. Tiếp xúc với các nguồn phóng xạ liều cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Nghiên cứu và sử dụng các nguồn phóng xạ trong các phòng thí nghiệm. Tiếp xúc với các nguồn phóng xạ liều cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Thủ kho, bảo quản các nguồn mẫu phóng xạ. Tiếp xúc với các nguồn phóng xạ liều cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Nghiên cứu công nghệ chế tạo các vật liệu vô cơ và các chất xúc tác. Tiếp xúc với các hoá chất độc hại: H2SO4, HNO3, xi len… QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Phân tích thành phần hoá học và xác định cấu trúc mẫu xạ hiếm. Chịu ảnh hưởng của các chất phóng xạ và các chất độc như: Hg, H2SO4, HF, Benzen… QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Tổng hợp và phân tích các chất hữu cơ. Tiếp xúc với các hoá chất và dung hữu cơ nồng độ cao như: Benzen, Toluen, Clo, Menthanol QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao  động loại IV

1 Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu tạo nguồn năng lương và xử lý môi trường. Tiếp xúc các hoá chất độc hại: bột chì, H2SO4, SO3 QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Nghiên cứu công nghệ sản xuất liệu conpozit, sơn, nhựa, cao su. Tiếp xúc với hoá chất, dung môi độc hại: phenol, butanol, toluen và các axít. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Chiết tách các hợp chất có hoạt tính sinh học từ động thực vật thử hoạt tính sinh học. Tiếp xúc với các hoá chất, dung môi hữu cơ độc hại:Benzen, toluen, methanol. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Phân tích tuổi tuyệt đối của các mẫu quặng. Tiếp xúc với các hoá chất, dung môi hữu cơ độc hại: HF, HCl, HNO3, benzen… QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Quan trắc bức xạ điện từ trường trái đất dùng nguồn phóng xạ. Điều kiện làm việc ngoài trời, chịu ảnh hưởng của tia phóng xạ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Xử lý và làm tiêu bản động vật (thuộc da, nhồi mẫu động vật). Tiếp xúc với các hoá chất độc hại: Foocmaldehýt, Cr2O3 và các hợp chất chứa asen QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Sinh hoá và công nghệ enzim. Tiếp xúc với các hoá chất và dung môi hữu cơ độc hại:HgCl2, Clorofooc., Toluen, và CO2 vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Làm tiêu bản hiển vi động vật không sương sống, côn trùng và ký sinh trùng. Tiếp xúc các hoá chất, các loại alcol, các axít vô cơ, hữu cơ, phenol,vựot tiêu chuẩn cho phép. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Thử nghiệm rung, sức bền va đập của vật liệu xây dựng và công trình xây dựng, giao thông. Thường xuyên tiếp xúc với bụi có hàm lượng SiO2 rất cao, tiếng ồn, rung, chấn động mạnh và liên tục QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

10 Thử nghiệm cấp bảo vệ chống xâm nhập bụi của các thiết bị điện. Tiếp xúc với điện từ trường, bụi khí và tiếng ồn cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

11 Kiểm định, hiệu chỉnh các bộ chuyển đổi nhiệt độ, dụng cụ đo áp suất tại các bồn bể, xỉ téc chứa xăng dầu và trên xà lan. Làm việc ngoài trời, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với xăng dầu., dễ cháy nỗ. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

12 Thử nghiệm sức bền, lão hoá, độ cháy của vật liệu điện. Làm việc trong môi trường kín, tiếp xúc thường xuyên với nhiệt độ cao, bụi cháy, hơi khí độc của nhựa và dung môi bị cháy. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

13 Thử nghiệm phóng điện bề mặt. Công việc nguy hiểm, độc hại, tiếp xúc với điện áp cao và bụi khí do nhựa, cao su, dung môi bị cháy. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

14 Lấy mẫu hoá chất, dung môi, xăng dầu để kiểm tra, thử nghiệm. Làm việc ngoài trời, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc; có thể nguy hiểm khi lấy mẫu tại hiện trường. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

15 Lấy mẫu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để kiểm tra, thử nghiệm. Thường xuyên tiếp xúc với thuốc trừ sâu, hoá chất độc. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

16 Thử nghiệm hoá môi trường, hoá thực phẩm, hàng tiêu dùng. Tiếp xúc với bụi, các hoá chất và dung môi hữu cơ độc hại, nồng độ cao như: H2SO4, HNO3, Asen, Axeton, Toluen, Benzen, Clo, Foomalđhyt… QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀNH : VĂN HOÁ THÔNG TIN

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Diễn viên xiếc, uốn dẻo, đế trụ, nhào lộn và xiếc khác trên cao. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của ồn và ánh sáng có cường độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại V

1 Khảo sát, khai quật khảo cổ. Thường xuyên lưu động, công việc rất nặng nhọc, tiếp xúc với các hoá chất và khí độc trong lăng mộ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Múa Ballet, múa cổ truyền và hát tuồng. Rất nặng nhọc, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của ồn và ánh sáng có cường độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Diễn viên rối nước. Luôn phải ngâm mình trong nước bẩn (cả mùa đông và mùa hè), công việc nặng nhọc, thường xuyên phải tiếp xúc với nấm, vi sinh vật gây bệnh, tiếng ồn và khói thuốc pháo. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Dạy thú và biểu diễn xiếc thú. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của ồn và ánh sáng cường độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Diễn viên xiếc. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của ồn và ánh sáng cường độ cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Nhạc hơi, nhạc trưởng. Rất căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của tiếng ồn ánh sáng cường độ mạnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật trong nhà hầm bảo tàng. Làm việc trong hầm ngầm, thường xuyên chịu tác động của tiếng ồn cao, xăng, dầu. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vận hành máy in opset, typo, máy xén, kẻ giấy. Thường xuyên tiếp xúc với bụi, ồn và các hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Sửa chữa cơ, điện các máy  công cụ, máy in, xén… Tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với ồn, bụi, hoá chất độc và dầu mỡ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Tráng mạ phơi và sửa bản kẽm. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc và tia cực tím. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Chụp ảnh, truyền phim sang kẽm. Thường xuyên làm việc trong buồng kín, thiếu ánh sáng, chịu tác động của hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Sắp chữ điện tử. Làm việc trong buồng kín, chịu tác động của bức xạ ion hoá. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Pha chế và bảo quản các loại hoá chất. Thường xuyên tiép xúc với các loại hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị sản xuất phim. Thường xuyên lưu động, chịu tác động của ồn và hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Dựng cảnh, khói lửa. Thường xuyên lưu động theo đoàn phim, công việc nặng nhọc, tiếp xúc với hóa chất độc (thuốc súng). QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Dựng nhà bạt, rạp xiếc lưu động, nhà trưng bày triển lãm. Công việc thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm thường xuyên lưu động. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

10 Chăm sóc, nuôi dưỡng thú. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc các chất thải của động vật, nấm và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

11 nhạc công trong các dàn nhạc, đội nhạc. Căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của tiếng ồn, ánh sáng cường độ mạnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

12 Làm con rối. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc như: xăng, axeton, sơn ta. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

13 Kiểm kê, bảo quản, xử lý kỹ thuật các hiện vật, tài tiệu, sách, báo, phim, ảnh trong kho lưu trữ của bảo tàng, thư viện và viện lưu trữ. Thường xuyên làm việc trong kho kín, thiếu dưỡng khí, tiếp xúc với hoá chất, bụi nấm mốc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

14 Tu sửa, phục chế tài liệu, hiện vật của thư viện, viện lưu trữ và bảo tàng. Tư thế lao động gò bó, chịu tác động của hoá chất, bụi nấm, mốc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

15 Mộc chạm các công trình di tích lịch sử, tạc tượng và điêu khắc. Thường xuyên lưu động, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

16 Thông tin lưu động của các tỉnh (miền núi, hải đảo). Thường xuyên lưu động, đi lại nhiều ở vùng rừng, núi và hải đảo. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

17 Tráng phim, rửa ảnh. Làm việc trong phong kín, thiếu ánh sáng, dưỡng khí, tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

18 Diễn viên chèo, cải lương, dân ca, kịch, điện ảnh và ca sĩ chuyên nghiệp. Căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của tiếng ồn, ánh sáng có cường độ mạnh và nóng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

19 Hướng dẫn khách thăm quan bảo tàng Hồ Chí Minh. Phải đi lại nhiều, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

20 Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa biển quảng cáo.

 

Công việc lưu động, ngoài trời; thường xuyên làm việc trên cao nguy hiểm, mang vác nặng. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

21 Chiếu phim lưu động tại vùng nông thôn, rừng, núi, hải đảo. Thường xuyên đi lưu động ở các vùng nông thôn và vùng núi, hẻo lánh; mang vác máy móc nặng, bụi bẩn. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

22 Hướng dẫn khách thăm quan trong khu di tích Phủ Chủ tịch. Cường độ lao động cao, liên tục đi lại và thuyết minh trong ca làm việc; căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

 

NGÀNH: HÀNG KHÔNG

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Lái máy bay. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của tiếng ồn, cao, rung, thay đổi nhiệt độ, áp suất. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa radar ở các đài, trạm, sân bay; trắc thủ radar. Chịu ảnh hưởng của tiếng ồn, điện từ trường dải siêu cao tần. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại V

1 Tiếp viên hàng không. Căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của tiếng ồn, rung, thay đổi nhiệt độ, áp suất. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Cơ giới, đặc thiết, vô tuyến radar máy bay. Chịu ảnh hưởng tiếng ồn cao và phóng xạ. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Kiểm soát không lưu: chỉ huy bay đường dài, tiếp cận, cất, hạ cách tại sân bay. Chịu ảnh hưởng tiếng ồn, điện từ trường, căng thẳng thần kinh tâm lý, trách nhiệm cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy thông tin UHF tần số từ 300 đến 3000MHZ. Chịu ảnh hưởng của tiếng ồn, điện từ trường dải cao tần. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Lắp đặt radar. Làm việc ngoài trời, chịu ảnh hưởng của điện từ tường siêu cao tần, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Bốc xếp hàng, hành lý lên, xuống máy bay. Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của ồn, nóng, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Gò, hàn, tán vá, bọc cánh máy bay. Công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế làm việc gò bó, chịu ảnh hưởng của hơi khí độc, bụi, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Lái xe vận tải chuyên dùng chở xăng, dầu máy bay từ 16,5 tấn trở lên. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu ảnh hưởng nóng, ồn, rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa anten hàng không cao từ 50m trở lên. Công việc thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm, làm việc ngoài trời, tư thế lao động gò bó, chịu ảnh hưởng điện từ trường, bụi và dung môi pha sơn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

10 Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây thông tin liên lực hàng không. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, chịu tác động của điện từ trường, ồn và bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Rửa lọc bằng phương pháp siêu âm. Chịu tác động của sóng siêu âm, hơi dầu, nóng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Xúc nạp ắc quy tại sân bay, trung tâm ACC, APP. Làm việc trong môi trường nóng, ồn, hơi độc axít. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Bảo quản xuất ăn ở kho lạnh. Công việc nặng nhọc, làm việc trong phòng kín, chịu tác động của hơi lạnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

4 Bảo quản đường băng, xăng đổ máy bay, đài, trạm radar. Làm việc ngoài trời, chịu tác động của ồn, điện từ trường. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

5 Sửa chữa các loại xe đặc chủng, đôly tại sân bay. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn, điện từ trường, hơi xăng, dầu, hoá chất. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

6 Thu gom, xếp, đặt thùng container ở sân bay. Làm việc trong môi trường nóng, ồn cao và công việc nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 May, mộc công nghiệp máy bay. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn cao, công việc nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Vận hành, sửa chữa máy nạp bình cứu hoả. Làm việc trong môi trường ồn, nóng, hơi khí độc CO2. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Cứu hoả sân bay. ảnh hưởng tiếng ồn và điện từ trường. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

10 Thủ kho và bảo quản hoá chất. Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của hoá chất độc, ồn, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

11 Nhân viên giao, nhận hàng hoá ở kho hàng. Công việc nặng nhọc, bị ảnh hưởng của tiếng ồn, nóng, hơi khí độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

12 Hướng dẫn máy bay vào sân đỗ. Làm việc ngoài trời, trong môi trường nóng, ồn, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

13 Điều hành, khai thác, hiệp đồng, thông báo bay tại sân bay. Chịu ảnh hưởng của điện từ trường, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

14 Vận hành máy soi chiếu hành lý, kiểm tra an ninh. Chịu ảnh hưởng của phóng xạ, điện từ trường. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

15 Sửa chữa, lập trình máy vi tính. Chịu ảnh hưởng mức xạ ion hoá, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

16 Vận hành, sửa chữa máy, thiết bị đo lường kiểm chuẩn. Chịu tác động của điện từ trường, nóng, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

17 Theo dõi màn hình radar, thiết bị AMSS, AFTN. Chịu ảnh hưởng sóng điện từ, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

18 Tiếp nhận, cấp phát, vận hành, tra nạp, hoá nghiệm xăng, dầu hàng không. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc xăng, dầu, nóng, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

19 Bảo vệ, sửa chữa và vệ sinh đường ống, kho, bồn, bể xăng dầu. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc hơi xăng dầu. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

20 Thủ kho xăng, dầu hàng không. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với xăng dầu. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

21 Xây dựng, duy tu, bảo dưỡng nhà ga, đường băng sân đỗ máy bay. Công việc nặng nhọc, làm việc ngoài trời, chịu ảnh hưởng của tiếng ồn, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

22 Vận hành máy áp nhựa, phun thổi, in cắt, dán polime, hút màng PVC, in lưới. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc hoá chất độc, bụi, nóng, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

23 Nấu, chế biến thức ăn cho hành khách. Lao động thủ công nặng nhọc, tiếp xúc với nóng. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

24 Vận hành máy thi công xây dựng nhà ga, sân bay. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc tiếng ồn, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

25 Thợ cơ khí máy bay. Làm việc trong môi trường ồn, công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

26 Nhiệt luyện chi tiết máy bay. Lao động nặng nhọc, ảnh hưởng của nóng, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

27 Sửa chữa, bảo dưỡng cấu kiện sắt, thép ở sân bay. Công việc thủ công, nặng nhọc, làm việc ngoài trời trong môi trường ồn, điện từ trường. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

28 Bốc xếp hàng hoá, hành lý ở các đội thương vụ, kho hàng hoá. Công việc nặng nhọc, nóng, ồn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

29 Lái xe tra nạp xăng, dầu máy bay. Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của tiếng ồn, điện từ trường hơi độc của xăng, dầu. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

30 Lái xe đưa, đón khách tại sân đỗ máy bay. Chịu tác động của nóng, ồn, căng thẳng thần kinh tâm ly. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

31 Phân tích, cân đong hoá chất. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

32 Vệ sinh đường băng, sân đậu máy bay, sân đỗ ô tô, đài, trạm radar. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn, bụi. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

33 Giám sát dịch vụ mặt đất, trên không tại sân đỗ máy bay. Đi lại nhiều, chịu ảnh hưởng của tiếng ồn, điện từ trường. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

34 Rửa bát đĩa, dụng cụ đựng suất ăn. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, nơi làm việc ẩm ướt. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

35 Sửa chữa điện, nước tại sân bay. Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của ồn, điện từ trường. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

36 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trung tâm ACC, APP. Chịu ảnh hưởng của tiếng ồn, điện từ trường. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

37 Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa anten hàng không cao dưới 50m. Làm việc ngoài trời, tư thế lao động gò bó, công việc thủ công , nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của bụi, dung môi pha sơn. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

38 Quan trắc khí tượng hàng không. Chịu ảnh hưởng của tiếng ồn, điện từ trường. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

39 Vệ sinh máy bay, phun thuốc phòng dịch, diệt côn trùng trên máy bay. Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng của hoá chất độc, ồn, điện từ trường. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

40 Vệ sinh công nghiệp máy báy; xử lý chất thải môi trường; giặt, bọc thảm máy bay. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc ới bụi bẩn, vi sinh vật gây bệnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

41 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy thông tin VHF tần số cao từ 30 đến dưới 300 MHZ. Chịu tác động của tiếng ồn, điện từ trường. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

42 Lắp đặt máy thu, phát. Làm việc ngoài trời, chịu tác động của điện từ trường, tư thế lao động gò bó. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

43 Lái, vận hành các loại xe đặc chủng tại sân đỗ máy bay. Làm việc trong môi trường nóng, ồn và điện từ trường. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

 

NGÀNH: THUỶ SẢN

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy tàu đánh cá ngoài khơi và ven biển. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng, rung, xăng, dầu và tiếng ồn rất cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy tàu kiểm ngư, tàu nghiên cứu nguồn lợi hải sản. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của rung và ồn rất cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

3 Lặn bắt các loại hải sản tự nhiên dưới đấy biển. Công việc rất nặng nhọc và rất nguy hiểm. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

4 Bốc xếp thủ công ở dưới các hầm tàu đánh bắt cá. Công việc rất nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp. Thiếu dưỡng khí, tư thế lao động gò bó. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

Điều kiện lao động loại V

1 Cán bộ thuyền viên làm việc trên tàu kiểm ngư, tàu nghiên cứu nguồn lợi hải sản. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của sóng, gió, ồn và rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Bốc dỡ đá cây, thùng đá lên xuống tàu đánh bắt cá biển. Công việc rất nặng nhọc, nơi làm việc chật chội, tư thế lao động gò bó. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

3 Làm việc thường xuyên trong hầm, kho đông lạnh. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, nơi làm việc chật hẹp, rất lạnh. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

4 Khai thác nghiên liệu, sản xuất thuốc kích dục cá đẻ. Thường xuyên tiếp xúc với các hoá chất độc như: H2SO4, Axêtôn axít benzoic. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

5 Lắp đặt, sửa chữa thiết bị cơ điện lạnh, đường ống van két trong hầm tàu đánh cá biển. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động rất gò bó, tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

6 Cán bộ, thuyền viên làm việc trên tàu đánh bắt hải sản ngoài khơi và ven biển. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của sóng, gió, ồn, rung. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

7 Khai tác tổ yến. Thường xuyên làm việc ngoài đảo xa, công việc nặng nhọc, rất nguy hiểm. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

8 Vận hành máy xay, nghiền, sấy, phế liệu hải sản làm thức ăn gia súc. Làm việc trong môi trường hôi thối, bẩn thỉu tiếp xúc với nóng, ồn, bụi, nấm và vi sinh vật gây bệnh. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

9 Cán bộ, thuyền viên làm việc trên tàu thu mua, vận tải thủy sản trên biển. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của sóng, gió, ồn, rung; tiếp xúc với thủy sản tanh, hôi. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

Điều kiện lao độngn loại IV

1 Chế biến thuỷ, hải sản đông lạnh. Phải đứng suốt ca làm việc, thường xuyên tiếp xúc với nước lạnh, nơi lamg việc lầy lội, ẩm ướt. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Vận hành hệ thống thiết bị chế biến thủy, hải sản. Tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với nóng, ồn, nơi làm việc ẩm ướt. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

3 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lạnh, kho lạnh, hệ thống sản xuất đá cây, đá vẩy. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với lạnh. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

4 Chế biến chượp, mắm tôm, mắm kem, nước mắm, thuỷ, hải sản khô; xúc rửa bao bì, bể chượp. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, nơi làm việc lầy lội, ẩm ướt. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

5 Trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật sản xuất thuốc kích dục cá đẻ. Chịu tác động của các hoá chất độc như:H2SO4, Axêtôn, axít benzoic. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

6 Sửa chữa thiết bị đánh bắt hải sản. Công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

7 Nuôi trồng, đánh bắt hải sản ở sông, hôg, đầm. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

8 Căng hấp, nhuộm lưới. Công việc rất nặng nhọc, thường xuyên chịu tác động của nhiệt độ cao và hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

9 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị sản xuất, tái sinh cước. Tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của ồn và hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

10 Đánh đĩa sang chỉ trong sản xuất sợi đan lưới. Công việc đơn điệu, căng thẳng thị giác, tiếp xúc với tiếng ồn bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

11 Đánh dây lưới bằng máy và thủ công. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của bụi, ồn. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

12 Hoá nghiệm, phân tích chất lượng sản phẩm thủy, hải sản. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

13 Sản xuất thức ăn cho tôm cá. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi và ồn. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

14 Sản xuất Chitin, Chitezan, Gelatin, Alginat, Aga-aga. Công việc nặng nhọc, làm việc ngoài trời, thường xuyên tiếp xúc với kiềm, axít và thuốc tẩy zaven. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

15 Pha trộn các hợp chất Pasta làm gioăng nắp hộp; tráng véc ni thân nắp hộp đồ hộp. Thường xuyên tiếp xúc với NH3 sơn và dung môi hữu cơ. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

16 Sản xuất, trực tiếp chỉ đạo, sản xuất giống tôm , cá, nhuyễn thể và các thủy, hải sản khác. Công việc nặng nhọc, làm việc ngoài trời, trong đầm, sông , hồ… QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

17 Lấy mẫu và phân tích mẫu nước, mẫu sinh vật; xử lý mẫu tiêu bản. Thường xuyên tiếp xúc với H2SO4, HCl… QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

18 Vận hành máy dệt lưới. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của ồn. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

19 Sấy, pha chế, kiểm mẫu viên dầu cá. Thường xuyên tiếp xúc với nóng, cồn và Axeton. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

20 Vệ sinh công nghiệp nhà máy chế biến thuỷ, hải sản. Công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

21 Nuôi trai lấy ngọc. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, thường xuyên phải ngâm mình dưới nước. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

 

NGÀNH: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN MUỐI ĂN

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Sản xuất muối ăn thủ công. Lao động ngoài trời, công việc thủ công rất nặng nhọc. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

2 Bốc vác, pha trộn và đóng gói muối Iốt thủ công và bán thủ công. Lao động thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó môi trường làm việc có độ ẩm cao. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

3 Công nhân sản xuất hoá chất (MgCO3, MgCl2, MgSO4) sau muối ăn. Công việc thủ công, tiếp xúc với nóng, ẩm và các hoá chất: kiềm, Cl2, NaCO3. QĐ 1629/ LĐTBXH

26/12/1996

 

 

NGÀNH: DẦU KHÍ

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Khoan dầu khí trên các giàn khoan ngoài biển. Làm việc ngoài trời, công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của tiếng ồn, rung, hoá chất độc, sóng, gió. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Sửa chữa giếng khoan dầu khí trên các giàn khoan ngoài biển. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, rất nguy hiểm, chịu tác động của ồn, rung, hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

3 Chống ăn mòn các công trình dầu khí ngoài biển. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của bụi, hoá chất độc, ồn, rung, sóng và gió. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

4 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy tàu chứa dầu. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của rung và ồn cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

5 Thợ lặn dầu khí. Công việc rất nặng nhọc, rất nguy hiểm, chịu tác động của áp suất cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

6 Địa vật lý (Karota, định lượng xạ) giếng khoan dầu khí trên các giàn khoan ngoài biển. Công việc nguy hiểm, chịu tác động của chất phóng xạ, ồn, rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

Điều kiện lao động loại V

1 Bơm trám xi măng, dung dịch khoan dầu khí trên các giàn khoan ngoài biển. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của hoá chất độc, ồn, rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Bốc mẫu giếng khoan dầu khí trên các giàn khoan ngoài biển. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của hoá chất độc, ồn, rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

3 Xử lý vùng đáy giếng khoan dầu khí trên các giàn khoan ngoài biển. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của hoá chất độc, ồn, rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

4 Gọi dòng dầu khí trên các giàn khoan dầu khí ngoài biển. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của hoá chất độc, ồn, rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

5 Khảo sát, thử vỉa giếng, khoan dầu khí trên các giàn khoan ngoài biển. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của hoá chất độc, ồn, rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

6 Karota khí trên các giàn khoan dầu khí ngoài biển. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của hoá chất độc, ồn, rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

7 Bắn nổ mìn giếng khoan dầu khí trên các giàn khoan dầu khí ngoài biển. Công việc nặng nhọc, rất nguy hiểm, chịu tác động của hơi khí độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

8 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị khai thác, xử lý dầu khí trên các giàn khoan, khai thác dầu khí ngoài biển. Nơi làm việc nguy hiểm, chịu tác động của ồn, rung và hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

9 Vận hành, sửa chữa các thiết bị, máy móc trên tàu chứa dầu và trên các công trình dầu khí ngoài biển. Công việc nặng nhọc, tư thế lao  động gò bó, chịu tác động của ồn, rung, thường xuyên tiếp xúc với dầu, mỡ. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

10 Phòng ngừa và xử lý sự cố dầu khí trên các giàn khoan, khai thác dầu khí ngoài biển. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của ồn, rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

11 Móc cáp treo hàng trên các công trình dầu khí ngoài biển. Công việc nặng nhọc, rất nguy hiểm, chịu tác động của sóng, gió, ồn và rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

12 Vận hành máy Xray, máy quang phổ Auger. Thường xuyên chịu tác động của các tia xạ. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

13 Lắp ráp, sửa chữa các công trình dầu khí. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của ồn, bụi nồng độ rất cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

14 Khảo sá thực địa biển. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của điện từ trường, ồn, rung và sóng gió. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

15 Vận hành cẩu nổi từ 600 tấn trở lên. Công việc nguy hiểm, chịu tác động của sóng gió, ồn và rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

16 Bác sỹ sinh lý lặn. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của áp suất cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

17 Phân tích các chỉ tiêu đặc biệt (P,V,T) của lưu thể và dầu thô. Thường xuyên tiếp xúc với thuỷ ngân và các dung môi hữu cơ. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật trên các giàn khoan, khai thác dầu khí. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của ồn, rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Nấu ăn và phục vụ trên các công trình dầu khí ngoài biển. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, ồn và rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

3 Thu gôm dầu tràn. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của ồn, rung. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

4 Giám thị lặn. Thường xuyên chịu tác động của ồn, rung, sóng, gió. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

5 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị vận hành khí và đường ống dẫn khí. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của ồn, rung và hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

6 Trực và xử lý sự cố cháy, nổ các trạm bơm khí và đường ống dẫn khí. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của ồn. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

7 Sửa chữa thiết bị khoan, khai thác dầu khí. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với xăng, dầu và ồn. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

8 Sửa chữa thiết bị địa vật lý giếng khoan dầu khí. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của chất phóng xạ. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

9 Trực tiếp chỉ đạo sản xuất, lắp đặt, sửa chữa các công trình dầu khí. Công việc nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động của ồn, bụi. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

10 Sản xuất hoá phẩm dầu khí. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với ồn, rung, bụi và các hoá chất độc như: axít đậm đặc, xút… QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

11 Nấu mỡ từ sản phẩm dầu mỏ. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tuếp xúc với nóng, dầu, mỡ và các hoá chất phụ gia. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

12 Sản xuất, pha chế dầu nhờn. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với nóng, dầu, mỡ và các hoá chất phụ gia. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

13 Vệ sinh công nghiệp các phân xưởng pha chế dầu nhờn, nấu mỡ, sản xuất hoá phẩm dầu khí. Công việc thủ công, nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với xăng, dầu, bụi, ồn và các hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

14 Bơm thử áp lực cầu, ống khoan dầu khí. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của tiếng ồn cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

15 Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nấu mỡ, pha chế dầu nhờn, sản xuất các hoá phẩm dầu khí. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc với xăng, dầu, bụi, ồn và các hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

16 Gia công mẫu lõi. Chịu tác động của bụi ồn và các hoá chất độc. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

17 Tách lọc, phân tích địa-hoá, cơ-lý dung dịch khoan, dầu thô và các sản phẩm dầu khí. Thường xuyên tiếp xúc với các hoá chất, xăng dầu. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

18 Chụp ảnh dưới ánh sáng tia cực tím. Thường xuyên chịu tác động của tia cực tím. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

19 Phân tích mẫu vi cổ sinh, thạch học và nước vỉa ô nhiễm. Thường xuyên tiếp xúc với dung môi hữu cơ, axít HF, HCl, HNO3, CH3COOH… QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

20 Tinh chế dung môi hữu cơ và các chất phụ gia. Thường xuyên tiếp xúc với nóng và các hoá chất độc như: Clorofooc, izopropanol… QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

 

NGÀNH: THỂ DỤC – THỂ THAO

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Vận động viên quyền anh, võ vật, cử tạ, lặn. Cường độ làm việc cao, tiêu hao năng lượng rất lớn, nguy hiểm và căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Vận động viên bóng đá, đua ô tô, mô tô, ca nô, máy bay, tàu lượn, nhảy dù, đua ngựa Thường xuyên làm việc ngoài trời, cường độ làm việc cao, tiêu hao năng lượng rất lớn, rất nguy hiểm và căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

Điều kiện lao động loại V

1 Huấn luyện viên bóng đá, quyền anh, võ vật, lặn đua ô tô, mô tô, máy bay, nhảy dù, đua ngựa. Cường độ làm việc cao, tiêu hao năng lượng lớn, nguy hiểm và căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Vận động viên bóng rỗ, bóng ném, điền kinh, đua xe đạp, bơi lội, bơi nghệ thuật, bơi thuyền, bóng nước, nhảy cầu, lướt ván, thể dục dụng cụ. Cường độ làm việc cao, tiêu hao năng lượng lớn, nguy hiểm và căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

Điều kiện lao độngn loại IV

1 Vận động viên đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, cầu mây, bắn súng, bắn cung, nỏ, đấu kiếm, cờ vua, cờ tướng. Cường độ làm việc cao, rất căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Huấn luyện bóng rổ, bóng ném, điền kinh, đua xe đạp, bóng nước, bơi, nhảy cầu, lưới ván, đá cầu, bóng chuyền, cầu mây, bắn súng. Thường xuyên làm việc ngoài trời, cường độ làm việc cao, tiêu hao năng lượng lớn, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

3 Giáo viên dạy thể dục, thể thao tại các khoa trường chuyên thể dục, thể thao. Thường xuyên làm việc ngoài trời, cường độ làm việc cao, tiêu hao năng lượng lớn, căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

 

 

 

NGÀNH: THƯƠNG BINH XÃ HỘI

 

Điều kiện lao động loại V

1 Trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm, phục vụ bệnh nhân phong, lao, tâm thần, liệt, chấn thương cột sống, sọ não tại các cơ sở điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng. Công việc nặng nhọc, độc hại, thường xuyên tiếp xúc với phân, mủ, nước tiểu bẩn thỉu, hôi thối. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Đổ, nặn nhựa tổng hợp lỏng làm các chi tiết để sản xuất chân, tay giả bằng phương pháp thủ công. Tư thế làm việc gò bó, thường xuyên tiếp xúc với các dung môi hữu cơ và các hoá chất độc khác. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Làm việc trong các cơ sở điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng, bệnh nhân phong, lao, tâm thần, liệt, chấn thương cột sống, sọ não. Thường xuyên làm việc trong môi trường lây nhiễm cao, rất căng thẳng thần kinh tâm lý. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Sản xuất các dụng cụ chỉnh hình (chân, tay giả; giầy, nẹp, áo chỉnh hình…) Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bụi, ồn rất cao. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

 

 

NGÀNH: SẢN XUẤT BÁNH KẸO

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Vận hành máy sản xuất giấy tinh bột. Nơi làm việc chật hẹp, nóng, thiếu dưỡng khí, độ ẩm vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép, tư thế làm việc gò bó. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Nấu kẹo thủ công. Công việc rất nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, thường xuyên chịu tác động của nóng, CO, CO2. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

3 Nấu kẹo bằng hơi. Công việc nặng nhọc, làm việc trong môi trường nóng, tư thế lao động gò bó. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

4 Làm nguội kẹo và quật kẹo thủ công. Công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của nóng. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

5 Nướng bánh quy và kem xốp thủ công. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của nóng. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

6 Sấy bột kẹo Jelly.

 

Công việc thủ công nặng nhọc, đơn điệu; môi trường làm việc nóng, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

7 Sản xuất giấy tinh bột (xử lý, li tâm, hồ hoá). Công việc thủ công nặng nhọc,  môi trường làm việc ẩm ướt và nóng. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

NGÀNH: DU LỊCH

 

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Nấu ăn trong các nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn tập thể có từ 100 suất ăn trở lên. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc ẩm ướt, thường xuyên chịu tác động của nóng. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

2 Cứu nạn ở các bãi tắm biển. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên chịu tác động của sóng gió. QĐ190/

LĐTBXH

03/3/1999

3 Sơ chế thực phẩm phục vụ chế biến các món ăn từ 100 suất trở lên trong nhà hàng, khách sạn. Lao động thủ công nặng nhọc, đứng, cúi khom, di chuyển ngắn liên tục trong ca; tiếp xúc với nóng,ẩm ướt,khí CO2 từ chất đốt QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

4 Rửa bát đũa và đồ dùng ăn uống trong các nhà hành, khách sạn. Công việc nặng nhọc, khẩn trương, liên tục; đứng cúi suốt ca; chịu ảnh hưởng của nóng, ẩm ướt và hoá chất độc hại. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

5 Bảo quản, cấp phát, vận chuyển thực phẩm trong kho lạnh. Chịu tác động nóng, lạnh (dưới 00C ) đột ngột; vận chuyển thực phẩm nhiều lần trong ca làm việc QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

6 Vệ sinh nhà bếp, cống rãnh khách sạn. Công việc nặng nhọc, không cố định; tiếp xúc bụi bẩn, ẩm ướt, khí CO2 và nấm mốc vi sinh. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

7 Giặt, là thủ công trong khánh sạn. Công việc nặng nhọc, thủ công; tiếp xúc trực tiếp với nóng, ẩm ướt và thuốc tẩy rửa: xút, axít… QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

8 Lái xe ô tô du lịch từ 40 chỗ ngồi trở lên. Lưu động, nguy hiểm, căng thẳng thânh kinh, chịu tác động của ồn, rung, hơi xăng. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

 

NGÀNH: BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

Điều kiện lao động loại VI

1 Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị thông tin trên cột cao ăngten (từ 50m trở lên) Công việc nặng nhọc, thường xuyên phải làm việc trên cao rất nguy hiểm; tư thế làm việc gò bó và khi sửa chữa, bảo dưỡng chịu tác động của điện từ trường cao tần và siêu cao tần. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thông tin tại các trạm thông tin bố trí dọc theo tuyến đường dây 500KV. Thường xuyên lưu động trên các địa hình đồi núi, tiếp xúc với vi khí hậu, điện từ trường vượt tiêu chuẩn cho phép. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

2 Kiểm soát, thu đo tần số, máy phát vô tuyến điện. Thường xuyên lưu động, làm việc ngoài trời, trên cao, tư thế lao động gò bó, căng thẳng thần kinh. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

3 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cáp quang và máy hàn nối cáp quang. Thường xuyên lưu động, làm việc ngoài trời, tiếp xúc với tia laze. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

4 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị VSAT, thiết bị thuê kênh riêng. Làm việc nơi núi cao, hải đảo…, tiếp xúc với khí hậu xấu, điện từ trường. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

5 Nhập và đối soát số liệu chuyển tiền bằng máy tính. Công việc đơn điệu, cường độ lao động cao, căng thẳng thị lực, tâm lý. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

6 Vận chuyển bưu điện (bưu tá) tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc ngoài trời, thường xuyên đi lại trên đường có mật độ giao thông cao, nguy hiểm; chịu ảnh hưởng của vi khí hậu, tiếng ồn và bụi. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

7 Pha chế axít, phóng nạp ắc quy. Thường xuyên tiếp xúc với hơi, bụi chì, axít (H2SO4) nồng độ cao. QĐ1152/

LĐTBXH

18/9/2003

 

 

 

NGÀNH: CÔNG NGHIỆP

KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN CAO LANH

 

 

Điều kiện lao động loại V

1 Bắn mìn để khai thác cao lanh. Làm việc ngoài trời, nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của tiếng ồn, bụi đất đá có hàm lượng SiO2. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/200

 

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Khai thác cao lanh thủ công tại mỏ lộ thiên. Làm việc ngoài trời, thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của nhiệt độ nóng, lạnh, gió chênh cao ở độ sâu và bụi đá có hàm lượng SiO2 cao. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

2 Chế biến cao lanh thủ công. Công việc ngoài trời nặng nhọc, thủ công, đơn điệu, chịu tác động của bụi đất đá có hàm lượng SiO2. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

 

 

 

NGÀNH: CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT DẦU THỰC VẬT VÀ HƯƠNG LIỆU MỸ PHẨM

 

 

Điều kiện lao động loại IV

1 ép dầu thực vật. Công việc bán thủ công, nặng nhọc, chịu tác động của nhiệt độ cao, bụi. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

2 Chế biến dầu thực vật (trung hoà, tẩy màu, khử mùi, sản xuất Shortening, Margine). Làm việc trên sàn cao, trơn dễ bị trượt ngã. Chịu tác động của nóng, bụi ,ồn. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

3 Bốc xếp, vận chuyển nguyên liệu và dầu thực vật thành phẩm. Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc; chịu tác động của bụi, mùi ẩm mốc của nguyên liệu. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

4 Sản xuất than hoạt tính từ sọ dừa. Công việc bán thủ công, nặng nhọc; Chịu tác động của bụi than và nhiệt độ cao. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

5 Sấy nông sản. Công việc thủ công, nặng nhọc; tiếp xúc thường xuyên với nhiệt độ cao, bụi, nấm mốc và vi sinh vật gây bệnh. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

6 Nấu xà phòng thủ công. Công việc thủ công, nặng nhọc; tiếp xúc thường xyuên với xút (NaOH) và nhiệt độ cao. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

7 Xúc rử bao bì đựng dầu (thùng phuy, can nhựa…) Tiếp xúc thường xuyên với nước nóng, lạnh và hoá chất xúc rửa (NaOH), môi trường ẩm ướt lao động thủ công đơn điệu. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

NGÀNH: CÔNG NGHIỆP

RƯỢU, BIA, NƯỚC GIẢI KHÁT

 

Điều kiện lao động loại V

1 Tráng Parafin trong bể chứa rượu. Làm việc trong hầm kín, nóng, thiếu oxy, nồng độ hơi cồn cao, tư thế lao động rất gò bó, công việc thủ công. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

2 Lên men bia trong hầm lạnh. Công việc thủ công, nặng nhọc, làm việc trong môi trường lạnh (2-50C), ẩm ướt, nồng độ CO2 cao. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

Điều kiện lao động loaị IV

1 Vận chuyển nguyên liệu nấu rượu, bia, nước giải khát. Công việc thủ công, nặng nhọc, làm việc trong môi trường bụi cao. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

2 Xay nghiền nguyên liệu để sản xuất rượu, bia. Chịu tác động của tiếng ồn lớn, bụi nhiều, công việc bán thủ công. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

3 Vận hành thiết bị nấu nguyên liệu sản xuất rượu. Công việc nặng nhọc, làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

4 Đường hoá lên men trong qui trình sản xuất rượu. Môi trường lao động ẩm, tiếp xúc với Focmon CO2 nấm và các hoá chất khác. Tư thế lao động gò bó, công việc nặng nhọc. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

5 Vận hành thiết bị chưng cất cồn. Làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, tiếp xúc thường xuyên với hơi cồn, aldehyt và các hoá chất độc hại khác. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

6 Phân tích kiểm tra chất lượng còn trong qui trình sản xuất rượu, bia, nước giải khác. Tiếp xúc thường xuyên với Etylic nồng độ cao và các hoá chất độc. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

7 Chưng cất hương liệu sản xuất rượu mùi. Làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, tiếp xúc thường xuyên với cồn và các hương liệu. Tư thế lao động gò bó, công việc nặng nhọc. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

8 Lên men hoa quả để sản xuất rượu vang. Môi trường lao động ẩm ướt, tiếp xúc thường xuyên với các loại VI sinh vật, khí CO2. Tư thế lao động gò bó, công việc thủ công nặng nhọc. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

9 Vận hành hệ thống máy nén khí lạnh bằng NH3. Làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, tiếng ồn lớn, tiếp xúc thường xuyên với NH3 ảnh hưởng thần kinh. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

10 Vận hành thiết bị thu hồi khí CO2 và bảo quản bình chứa CO2. Công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm tiếp xúc thường xuyên với CO2. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

11 Vận hành thiết bị nấu, lọc bia, rượu, nước giải khát. Công việc bán thủ công nặng nhọc. Làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, tiếng ồn lớn, bụi nhiều. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

12 Làm việc trong dây chuyền rửa chai, lon rượu – bia – nước giải khác. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất, tiếng ồn, nhiệt độ cao. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

13 Bốc xếp thủ công thùng két trong sản xuất rượu – bia – nước giải khát. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc bụi nhiều. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

14 Sản xuất họp catton đựng chai, lon rượu – bia – nước giải khát. Làm việc trong môi trường nóng, bụi, ồn, tư thế lao động gò bó. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

 

NGÀNH: CÔNG NHIỆP

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 

Điều kiện lao động loại IV

1 Chế biến dịch sữa. Công việc nặng nhọc; tư thế lao động gò bó; làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, ẩm ướt, tiếng ồn lớn, bụi nhiều. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

2 Vận hành hệ thống tháp sấy bột sữa bột dinh dưỡng, tháp cô đặc sửa tươi. Làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, tiếng ồn lớn, bụi nhiều, tập trung chú ý lớn. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

3 Vận hành thiết bị rót và đóng gói sản phẩm. Làm việc trong phòng kín, kém thông thoáng, độ ẩm thấp, tiếng ồn lớn; nhịp điệu lao động khẩn trương, đơn điệu, tư thế lao động gò bó, độ tập trung quan sát cao. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

4 Sản xuất hộp thiếc đựng các sản phẩm từ sữa, trái cây… Công việc nặng nhọc, đơn điệu, thường xuyên chịu tác động của tiếng ồn. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

5 Bảo quản các sản phẩm trong nhà lạnh. Nhiệt độ thay đổi đột ngột, thường xuyên phải làm việc trong môi trường -300C. Công việc thủ công, nặng nhọc, đơn điệu. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

6 Trộn nguyên liệu (bột mì) trong sản xuất mì ăn liền. Công việc bán thủ công, nặng nhọc; chịu tác động của bụi, nhiệt độ cao, ồn và rung. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

7 Cán, hấp, bỏ mì vào khuôn trước khi chiên. Làm việc trong môi trường nóng, ẩm; công việc bán thủ công, đơn điệu, nguy hiểm (khâu cán). QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

8 Vận hành lò dầu, lò chiên (mì, đậu phộng). Công việc nặng nhọc, nguy hiểm; thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, dầu trơn dễ gây tài nạn. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

9 Vận hành máy tráng, hấp các loại thực phẩm bằng gạo. Môi trường lao động nóng, ẩm; công việc bán thủ công, đơn điệu; đi lại, đứng quan sát suốt ca làm việc. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

10 Thu hồi sản phẩm sau sấy. Môi trường lao động nóng; công việc bán thủ công nặng nhọc, tư thế lao động gò bó. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

11 Nghiền phôi cháo. Công việc bán thủ công, nặng nhọc; ảnh hưởng của tiếng ồn, bụi. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

12 Chế biến nguyên liệu, pha trộn, đóng gói bột canh, bột gia vị. Công việc bán thủ công, nặng nhọc; thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao và nhiều loại nguyên liệu gây kích thích niêm mạc, mắt mũi, da. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

13 Snack mì (xay, sàng, tái chế mì vụn) Công việc thủ công; tiếp xúc với nhiệt độ cao và bụi. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

14 Chế biến tương ớt Công việc thủ công; môi trường lao động nóng, ẩm ướt; tiếp xúc với ớt (khi xay, nấu, nghiền) gây kích thích da, niêm mạc. QĐ1580/ 2000/

LĐTBXH

26/12/2000

 

Bình luận

Was This Post Helpful:

2 votes, 0 avg. rating

Share:

Comment

 1. John Deere Service Manuals 11 Tháng Ba, 2017 at 2:54 chiều -

  Amazing post – Gulvafslibning | Kurt Gulvmand however hey I having a issue we can not seem to be capable of sign up your rss feed, I am using bing reader fyi Thx ! Flash Factory

 2. SEMRUSH Pro Cracked 9 Tháng Ba, 2017 at 2:21 sáng -

  I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 3. Sydneys Leading Removalists 8 Tháng Ba, 2017 at 9:55 chiều -

  I couldn’t resist commenting

 4. House insurance quotes 7 Tháng Ba, 2017 at 11:00 sáng -

  Thank you for natural info which directly designate obtaining original findings. The best feature to receive prices goes free quotes comparison process that provides the cheapest offers for renters insurance provided by well known agent from the United States.

 5. interior design ideas 6 Tháng Ba, 2017 at 7:01 chiều -

  Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is actually a great website.

 6. home decor 6 Tháng Ba, 2017 at 6:09 chiều -

  I don’t ordinarily comment but I gotta state regards for the post on this special one : D.

 7. House insurance 6 Tháng Ba, 2017 at 4:23 chiều -

  Thank you regarding understandable survey which really benefit checking unknown definitions. The best possibility to make up quotes that is free compare which gives the best deals on renters insurance coverage provided from top rated providers located in United States.

 8. home decoration ideas 6 Tháng Ba, 2017 at 1:29 chiều -

  Thank you for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect web-site.

 9. blender for smoothies 6 Tháng Ba, 2017 at 8:57 sáng -

  Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for your provided information.

 10. her explanation 6 Tháng Ba, 2017 at 4:52 sáng -

  I just want to say I am beginner to weblog and really loved you’re blog site. Almost certainly I’m planning to bookmark your website . You surely come with excellent posts. Kudos for sharing with us your website page.

 11. yacht rental dubai price 5 Tháng Ba, 2017 at 9:52 chiều -

  You made certain good points there. I did a search on the topic and found a good number of folks will consent with your blog.

 12. business network international 5 Tháng Ba, 2017 at 6:07 chiều -

  Your place is valueble for me. Thanks!…

 13. Thanks so much for providing individuals with an exceptionally marvellous possiblity to read in detail from this website. It is often so amazing and jam-packed with a good time for me personally and my office mates to visit your website at a minimum three times in a week to see the new issues you have. And of course, I am always happy with all the attractive information you give. Some 4 areas in this article are easily the finest we have all had.

 14. Polecam 4 Tháng Ba, 2017 at 3:28 chiều -

  I’ll immediately clutch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me realize in order that I may just subscribe. Thanks.

 15. www 4 Tháng Ba, 2017 at 1:30 chiều -

  I like this website its a master peace ! Glad I detected this on google .

 16. Goedkope webhosting 4 Tháng Ba, 2017 at 10:52 sáng -

  I was looking at some of your blog posts on this website and I believe this internet site is really informative ! Keep posting.

 17. Gratis website maken 4 Tháng Ba, 2017 at 10:31 sáng -

  I couldn’t resist commenting

 18. Gratis website maken 4 Tháng Ba, 2017 at 10:06 sáng -

  Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 19. dog arthritis supplements 3 Tháng Ba, 2017 at 1:31 chiều -

  I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

 20. compra 3 Tháng Ba, 2017 at 8:57 sáng -

  Today, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 21. ideas for inventions 2 Tháng Ba, 2017 at 1:28 chiều -

  Hi there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 22. Cheap Flight Booking 2 Tháng Ba, 2017 at 9:11 sáng -

  Some really nice stuff on this internet site, I like it.

 23. cheap insurance quotes 2 Tháng Ba, 2017 at 7:44 sáng -

  Thank you for great information that really help in getting undiscovered concepts for me. The better possibility to choose rates that is lower comparison tool which provides the cheapest offers for renters insurance provided by best insurers in USA.

 24. go to this site 1 Tháng Ba, 2017 at 12:40 chiều -

  Good day very nice blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionallyKI’m glad to seek out so many useful information here in the put up, we’d like develop more techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 25. look here 1 Tháng Ba, 2017 at 11:01 sáng -

  Good V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 26. invention ideas 28 Tháng Hai, 2017 at 9:03 chiều -

  Glad to be one of many visitants on this awing internet site : D.

 27. how to file a patent 28 Tháng Hai, 2017 at 9:39 sáng -

  I genuinely enjoy reading through on this web site, it contains fantastic articles.

 28. pop over here 27 Tháng Hai, 2017 at 12:02 chiều -

  Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style.

 29. mostra 27 Tháng Hai, 2017 at 6:03 sáng -

  I’ve been surfing online greater than three hours nowadays, yet I by no means found any interesting article like yours. It is lovely price enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content as you probably did, the net will likely be a lot more helpful than ever before.

 30. info 27 Tháng Hai, 2017 at 5:58 sáng -

  As soon as I noticed this web site I went on reddit to share some of the love with them.

 31. www.pilsvogel.ml 27 Tháng Hai, 2017 at 2:32 sáng -

  Very efficiently written article. It will be useful to everyone who employess it, as well as yours truly :). Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.

 32. pilsvogel 27 Tháng Hai, 2017 at 1:36 sáng -

  I like this site its a master peace ! Glad I discovered this on google .

 33. garage di legno 26 Tháng Hai, 2017 at 11:37 chiều -

  There are certainly a whole lot of particulars like that to take into consideration. That may be a great point to bring up. I offer the thoughts above as normal inspiration however clearly there are questions like the one you carry up the place crucial factor might be working in sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around issues like that, but I’m positive that your job is clearly recognized as a fair game. Both boys and girls feel the influence of just a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 34. dettagli 26 Tháng Hai, 2017 at 10:10 chiều -

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 35. info 26 Tháng Hai, 2017 at 9:50 chiều -

  Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 36. box auto in legno 26 Tháng Hai, 2017 at 9:28 chiều -

  I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this info So i am satisfied to show that I have a very excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most for sure will make certain to do not overlook this web site and give it a glance on a constant basis.

 37. garage in legno 26 Tháng Hai, 2017 at 8:35 chiều -

  It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 38. website 26 Tháng Hai, 2017 at 6:43 chiều -

  Thankyou for all your efforts that you have put in this. very interesting info .

 39. geico health insurance quotes 26 Tháng Hai, 2017 at 5:27 chiều -

  Thank you for good review that directly determined in getting undiscovered conclusions. The most preferable possibility to receive quote is free compare process which gives the cheapest offers on home insurance from top rated agents located in US.

 40. rates about insurance online 26 Tháng Hai, 2017 at 2:49 chiều -

  Thank you for good feedbacks that really designate getting unknown conclusions. The most preferable possibility to get prices goes cheaper comparison tool that provides the cheapest deals on home insurance coverage against top rated insurers located in USA.

 41. tenerife guide 26 Tháng Hai, 2017 at 1:46 chiều -

  whoah this weblog is excellent i like reading your articles. Stay up the great work! You recognize, lots of individuals are hunting around for this information, you could aid them greatly.

 42. local seo los angeles 26 Tháng Hai, 2017 at 8:54 sáng -

  Usually I do not learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite great post.

 43. compare geico insurance quotes 25 Tháng Hai, 2017 at 9:01 chiều -

  Thanks for good feedback that directly help in checking new concepts and definitions for me. The most preferable feature to obtain prices is online compare which provides the best deals for renter insurance from high ratings providers located in US.

 44. Leontine Ket 25 Tháng Hai, 2017 at 8:38 chiều -

  Thank you for another informative web site. The place else could I get that kind of info written in such an ideal method? I’ve a challenge that I’m just now running on, and I have been at the look out for such info.

 45. homepage 25 Tháng Hai, 2017 at 12:23 sáng -

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 46. Latest Setup Download 24 Tháng Hai, 2017 at 7:48 chiều -

  This web site is really a stroll-via for the entire info you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely uncover it.

 47. ledipasvir preis 24 Tháng Hai, 2017 at 4:22 chiều -

  Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast offered shiny clear idea

 48. letrozol kaufen 24 Tháng Hai, 2017 at 9:06 sáng -

  Throughout the great scheme of things you actually get a B- for effort. Where exactly you actually confused us was in all the specifics. As people say, details make or break the argument.. And that couldn’t be more correct at this point. Having said that, allow me inform you just what exactly did do the job. The authoring is actually quite powerful and that is possibly why I am making the effort to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Secondly, while I can certainly see the leaps in reason you come up with, I am definitely not sure of exactly how you appear to connect your ideas which make your conclusion. For the moment I shall yield to your issue but wish in the near future you connect the facts much better.

 49. naltrexonhydrochlorid 24 Tháng Hai, 2017 at 7:10 sáng -

  I always was interested in this topic and stock still am, thanks for putting up.

 50. naltrexon 50mg 24 Tháng Hai, 2017 at 6:18 sáng -

  Hello! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers

 51. hepatitis c sovaldi 24 Tháng Hai, 2017 at 4:12 sáng -

  Dead indited content material, Really enjoyed looking through.

 52. leben apotheke lüneburgleben apotheke 24 Tháng Hai, 2017 at 2:07 sáng -

  hi!,I like your writing so much! percentage we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I require an expert in this area to resolve my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to see you.

 53. dank memes 23 Tháng Hai, 2017 at 11:12 chiều -

  Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 54. home insurance prices 23 Tháng Hai, 2017 at 5:11 chiều -

  Thank you for good feedback that directly determined in checking various conclusions. The best feature to choose quote that is online process that provides the most wanted offers on insurance coverage provided by top rated with no personal information companies in UK.

 55. moved here 23 Tháng Hai, 2017 at 3:52 chiều -

  Loving the information on this web site, you have done great job on the posts.

 56. Thanks for nice information that directly designate getting new findings. The better feature to receive rates is lowest cost quotes comparison process that provides the best deals for homeowners insurance against best with no personal info insurers located in USA.

 57. how to patent 23 Tháng Hai, 2017 at 10:44 sáng -

  It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 58. entrar 23 Tháng Hai, 2017 at 1:15 sáng -

  I like this internet site because so much useful stuff on here : D.

 59. InventHelp invention reviews 22 Tháng Hai, 2017 at 9:17 chiều -

  Awesome website you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 60. games for pc download 22 Tháng Hai, 2017 at 10:27 sáng -

  Its superb as your other articles : D, thankyou for putting up. “To be able to look back upon ones life in satisfaction, is to live twice.” by Kahlil Gibran.

 61. wszywki lublin 22 Tháng Hai, 2017 at 4:52 sáng -

  You are my breathing in, I possess few blogs and occasionally run out from to post .

 62. www 21 Tháng Hai, 2017 at 11:08 chiều -

  Some genuinely good articles on this site, regards for contribution. “Be absolutely determined to enjoy what you do.” by Sarah Knowles Bolton.

 63. low cost home and auto insurance 21 Tháng Hai, 2017 at 10:15 chiều -

  Thank you for great feedback that really determined in getting unknown conclusions for me. The better feature to choose quote that is low cost compare process that provides the most wanted offers on auto and home insurance policy provided by best companies in US.

 64. Laundry Detergent Fundraising 21 Tháng Hai, 2017 at 5:07 chiều -

  I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 65. news today 21 Tháng Hai, 2017 at 9:36 sáng -

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & help other users like its aided me. Great job.

 66. allstate 20 Tháng Hai, 2017 at 5:05 chiều -

  Thanks for clear info that truthfully designate checking unexplored findings. The better route to choose rates that is free comparison tool that provides the most wanted offers on home insurance coverage provided by top rated All state insurers located in US.

 67. Auto owners insurance reviews 20 Tháng Hai, 2017 at 3:52 chiều -

  Thanks for nice info that really designate getting undiscovered conclusions. The better route to choose quotes goes free process which provides the most wanted offers on auto and homeowners insurance coverage against top rated Auto owners companies in US.

 68. chłopaki od internetu 20 Tháng Hai, 2017 at 3:43 chiều -

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 69. best auto insurance 20 Tháng Hai, 2017 at 10:11 sáng -

  Thank you for nice feedbacks that directly determined in checking undiscovered concepts and definitions. The best way to get quotes is free quotes comparison process which provides the most wanted deals for auto and homeowners insurance from top rated companies located in USA.

 70. gold ruby ring 20 Tháng Hai, 2017 at 2:02 sáng -

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 71. followers for instagram 19 Tháng Hai, 2017 at 10:10 chiều -

  Hello. remarkable job. I did not imagine this. This is a splendid story. Thanks!

 72. American family 19 Tháng Hai, 2017 at 8:24 chiều -

  Thank you for good review that truthfully help in checking unexplored concepts. The most preferable route to choose rates that is cheap process which gives the cheapest deals for auto and home insurance policy from high companies like American family ins located in USA.

 73. ruby promise ring 19 Tháng Hai, 2017 at 7:16 chiều -

  I besides think therefore, perfectly written post! .

 74. ruby ring 19 Tháng Hai, 2017 at 5:03 chiều -

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for! “Some people don’t get it when I’m being sarcastic.” by Leonardo DiCaprio.

 75. Cloud Light 19 Tháng Hai, 2017 at 11:21 sáng -

  It is actually a nice and useful piece of info. I am happy that you simply shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 76. usaa auto insurance 18 Tháng Hai, 2017 at 10:09 chiều -

  Thank you for good feedback that truthfully designate getting unexplored findings. The best route to get rates goes cheap quotes comparison process that provides the best deals for home insurance coverage against high insurers like Usaa ins in US.

 77. buy decision makers email databases 18 Tháng Hai, 2017 at 7:39 chiều -

  Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Cheers!

 78. UK email databases 18 Tháng Hai, 2017 at 6:42 chiều -

  Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 79. Green Pastures Fish Oil 18 Tháng Hai, 2017 at 11:34 sáng -

  You are my inhalation, I have few web logs and rarely run out from to post : (.

 80. Green Pastures Fish Oil 18 Tháng Hai, 2017 at 9:17 sáng -

  Enjoyed reading through this, very good stuff, regards. “While thou livest keep a good tongue in thy head.” by William Shakespeare.

 81. new invention ideas 18 Tháng Hai, 2017 at 2:17 sáng -

  Good write-up, I am regular visitor of one?¦s blog, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 82. cheap dedicated server hosting 17 Tháng Hai, 2017 at 10:26 chiều -

  Whats up very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your site and take the feeds also…I’m glad to seek out so many helpful information here in the put up, we’d like work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.

 83. cheap auto insurance missouri 17 Tháng Hai, 2017 at 8:30 sáng -

  Thanks for clear information that really determined in getting undiscovered findings. The better route to obtain rates that is online comparison tool that provides the most wanted deals on auto insurance coverage from cheaper providers located in US.

 84. Transfer taxi 16 Tháng Hai, 2017 at 10:27 sáng -

  Thanks for good review that truthfully designate getting new concepts and definitions for me. The better way to choose quotes is online comparison tool which provides the most wanted deals for taxi transfer solutions in Athens.

 85. cheap liability car insurance 15 Tháng Hai, 2017 at 11:08 chiều -

  Thank you for great information that directly help in getting undiscovered concepts for me. The better way to get rates goes cheap quotes comparison process which provides the most wanted deals on life insurance against best companies in US.

 86. cheap auto insurance 15 Tháng Hai, 2017 at 7:33 chiều -

  Thanks for good info that directly determined in checking unexplored definitions. The most preferable route to get rates that is cheap quotes comparison process that provides the best offers on life insurance coverage from high companies in US.

 87. compare life insurance quotes 14 Tháng Hai, 2017 at 8:09 chiều -

  Thanks for good review that really help in getting unknown conclusions. The most preferable way to get rates goes free quotes comparison process that provides the best deals for life insurance policy against high ratings insurers located in US.

 88. Nationwide auto insurance 14 Tháng Hai, 2017 at 2:46 chiều -

  Thanks for nice info that really designate getting unexplored concepts for me. The best route to choose rates goes free process which provides the best deals on auto insurance coverage from top rated providers as Nationwide in USA.

 89. Geico car insurance quote 13 Tháng Hai, 2017 at 10:18 chiều -

  Thank you for nice feedbacks that truthfully help in checking new conclusions for me. The most preferable route to obtain quotes is cheaper quotes comparison process which provides the best deals on auto and home insurance coverage against high ratings providers like geico in US.

 90. Geico 13 Tháng Hai, 2017 at 7:02 chiều -

  Thanks for great information that truthfully determined in getting new conclusions for me. The best route to get quotes is free quotes comparison process which provides the most wanted offers on auto insurance from high ratings providers like Geico located in US.

 91. Geico motorcycle quote 12 Tháng Hai, 2017 at 10:37 chiều -

  Thank you for clear info that truthfully designate getting undiscovered concepts and definitions for me. The best route to get quotes is online quotes comparison process which provides the most wanted offers on auto and homeowners insurance policy provided by high providers as GEICO located in US.

 92. http://pomorska.net.pl/ 10 Tháng Hai, 2017 at 8:06 chiều -

  Wonderful site. Plenty of useful info here. I’m sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you for your effort!

 93. Green Pastures Fish Oil 9 Tháng Hai, 2017 at 8:42 chiều -

  Enjoyed looking at this, very good stuff, thankyou. “Management is nothing more than motivating other people.” by Lee Iacocca.

 94. farmers insurance san diego 9 Tháng Hai, 2017 at 10:02 sáng -

  Thanks for nice review that directly help in getting unexplored findings for me. The better way to choose quotes is cheap quotes comparison process which provides the best deals for homeowners insurance coverage against high Farmers providers.

 95. pc software full download 9 Tháng Hai, 2017 at 8:37 sáng -

  so much fantastic info on here, : D.

 96. http://independent.academia.edu/AntonioAlstona/Posts 8 Tháng Hai, 2017 at 5:37 chiều -

  I enjoy you because of each of your effort on this site. Kate loves going through investigation and it is easy to see why. Most of us notice all of the compelling tactic you create informative tactics on the blog and in addition inspire contribution from visitors about this subject matter while our favorite daughter is undoubtedly learning a whole lot. Take advantage of the rest of the year. You’re conducting a splendid job.

 97. get a quote usaa 8 Tháng Hai, 2017 at 9:31 sáng -

  Thank you for nice feedbacks that truthfully designate getting unexplored concepts and definitions for me. The most preferable way to obtain quotes that is cheaper process which gives the most wanted offers on auto and homeowners insurance provided by top rated insurers.

 98. Hartford insurance company 7 Tháng Hai, 2017 at 7:48 chiều -

  Thank you for good review that truthfully help in checking unexplored conclusions. The better route to obtain rates goes free comparison tool that provides the cheapest deals for auto insurance policy provided by common companies as well as Hartford.

 99. low cost auto insurance quotes 7 Tháng Hai, 2017 at 3:46 chiều -

  Thank you for good info that truthfully determined in getting unknown findings. The better route to choose quotes that is cheap process which gives the best deals for auto and home insurance from high companies.

 100. state and farm homeowners insurance 6 Tháng Hai, 2017 at 1:55 chiều -

  Thank you for clear feedbacks that really designate getting undiscovered concepts. The better way to get rates goes free comparison tool which gives the most wanted offers on auto and homeowners insurance policy from state farm.

 101. Insurance quote esurance 5 Tháng Hai, 2017 at 4:07 chiều -

  Thank you for clear feedback that directly determined in checking various definitions for me. The best route to get quotes that is cheap process which provides the cheapest offers on auto and home insurance policy by Esurance provider.

 102. what is term life insurance 5 Tháng Hai, 2017 at 11:56 sáng -

  Thank you for great information that truthfully help in checking undiscovered definitions for me. The best way to get quotes goes cheap process which gives the best offers for auto and home insurance coverage against agent.

 103. low cost home insurance 4 Tháng Hai, 2017 at 8:55 chiều -

  Thanks for nice review that really designate getting unknown conclusions. The better route to choose rates is cheap process which gives the cheapest deals for auto and homeowners insurance coverage from cheap company.

 104. Cheap home insurance 4 Tháng Hai, 2017 at 5:21 chiều -

  Thank you for good information that really determined in checking various concepts. The most preferable way to choose quotes that is cheap process which provides the most wanted offers on home insurance by Low cost company.

 105. geico quote 4 Tháng Hai, 2017 at 10:00 sáng -

  Thanks for great information that directly designate getting various findings for me. The best route to obtain rates goes cheap quotes comparison process that provides the most wanted deals on auto and home insurance by Geico.

 106. esurance call 3 Tháng Hai, 2017 at 7:49 chiều -

  Thank you for great information that really designate checking unknown concepts for me. The better way to choose quotes that is cheaper process that provides the cheapest offers for auto and home insurance from esurance.

 107. credit repair 31 Tháng Một, 2017 at 7:13 chiều -

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 108. credit repair 31 Tháng Một, 2017 at 2:36 chiều -

  Would love to perpetually get updated outstanding web blog! .

 109. credit repair attorney 31 Tháng Một, 2017 at 9:59 sáng -

  Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossips and net and this is actually annoying. A good site with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 110. car insurance ontario calculator 29 Tháng Một, 2017 at 1:42 chiều -

  Thank you for good feedbacks that directly determined in getting unknown concepts and definitions. The better way to choose quotes that is cheap quotes comparison process which provides the most wanted deals for auto and home insurance coverage.

 111. best single cup coffee maker 29 Tháng Một, 2017 at 10:34 sáng -

  Sweet internet site, super design and style, really clean and utilize friendly.

 112. real ways to earn money online 26 Tháng Một, 2017 at 8:56 chiều -

  I adore looking through and I believe this website got some truly useful stuff on it! .

 113. alternative health supplies 25 Tháng Một, 2017 at 9:47 sáng -

  I cling on to listening to the news update lecture about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 114. how much will car insurance cost me 24 Tháng Một, 2017 at 11:39 chiều -

  I precisely had to thank you so much once again. I am not sure the things that I would have implemented without the smart ideas provided by you directly on such subject. It had become the difficult scenario in my circumstances, nevertheless discovering your professional fashion you solved that forced me to cry over contentment. I’m just happier for the information as well as pray you realize what a powerful job your are putting in teaching other individuals with the aid of your site. Probably you’ve never met all of us.

 115. home insurance how much 24 Tháng Một, 2017 at 9:38 chiều -

  Hi! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you

 116. mr coffee frappe maker reviews 24 Tháng Một, 2017 at 10:35 sáng -

  What¦s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & help different customers like its aided me. Good job.

 117. עורך דין תעבורה תל אביב 23 Tháng Một, 2017 at 3:18 chiều -

  A lot of thanks for your entire labor on this web site. Kim enjoys going through research and it’s really simple to grasp why. Most people know all about the powerful form you produce great tips via your web site and in addition attract participation from other ones about this concept while our princess is now becoming educated a whole lot. Take pleasure in the rest of the new year. You’re carrying out a first class job.

 118. Wales 23 Tháng Một, 2017 at 10:38 sáng -

  I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 119. Nutrition Advisor UK 23 Tháng Một, 2017 at 5:52 sáng -

  Great post, I conceive website owners should acquire a lot from this site its rattling user genial.

 120. עורך דין לתעבורה 22 Tháng Một, 2017 at 10:49 chiều -

  Valuable info. Lucky me I found your site by accident, and I am shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it.

 121. עורך דין תעבורה מומלץ 22 Tháng Một, 2017 at 8:28 chiều -

  fantastic issues altogether, you just received a brand new reader. What would you suggest about your put up that you simply made a few days in the past? Any sure?

 122. עורך דין תעבורה תל אביב 22 Tháng Một, 2017 at 6:13 chiều -

  Great website. Plenty of helpful info here. I am sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you for your sweat!

 123. Sherill Jaecks 22 Tháng Một, 2017 at 1:24 chiều -

  Hello, Neat post. There’s an issue with your website in web explorer, might test this?K IE nonetheless is the market leader and a good section of people will pass over your excellent writing because of this problem.

 124. Aaron Standford 22 Tháng Một, 2017 at 8:20 sáng -

  I’m still learning from you, while I’m improving myself. I definitely love reading all that is written on your blog.Keep the information coming. I enjoyed it!

 125. Learn chinese in Taiwan 21 Tháng Một, 2017 at 10:47 chiều -

  Perfectly written articles, Really enjoyed studying.

 126. oil prices derry 18 Tháng Một, 2017 at 10:57 chiều -

  Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually recognise what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also talk over with my website =). We could have a link change contract among us!

 127. cheapest oil prices derry 18 Tháng Một, 2017 at 8:51 chiều -

  Its superb as your other articles : D, thanks for putting up.

 128. the hartford financial services group 18 Tháng Một, 2017 at 7:28 chiều -

  I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 129. compare life insurance quotes 17 Tháng Một, 2017 at 3:27 chiều -

  F*ckin’ amazing things here. I am very satisfied to see your article. Thanks so much and i am looking ahead to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

 130. average home insurance cost by zip code 17 Tháng Một, 2017 at 11:23 sáng -

  Regards for helping out, fantastic info. “Nobody can be exactly like me. Sometimes even I have trouble doing it.” by Tallulah Bankhead.

 131. android apps for pc download 17 Tháng Một, 2017 at 3:00 sáng -

  I dugg some of you post as I cogitated they were very useful extremely helpful

 132. best insurance RATINGs 16 Tháng Một, 2017 at 10:53 chiều -

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 133. GEICO insurance san diego ca 16 Tháng Một, 2017 at 6:31 chiều -

  You could definitely see your skills in the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 134. Online College Degrees 16 Tháng Một, 2017 at 6:03 chiều -

  I dugg some of you post as I cerebrated they were very beneficial extremely helpful

 135. direct insurance quote 16 Tháng Một, 2017 at 3:18 chiều -

  Wow! Thank you! I continually wanted to write on my site something like that. Can I implement a portion of your post to my site?

 136. beton imprime 16 Tháng Một, 2017 at 2:10 chiều -

  What i do not understood is actually how you are not really much more well-liked than you might be right now. You’re very intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, made me personally consider it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

 137. Esurance home 16 Tháng Một, 2017 at 12:49 chiều -

  Hello.This article was really remarkable, particularly because I was searching for thoughts on this subject last Friday.

 138. home insurance esurance 16 Tháng Một, 2017 at 11:31 sáng -

  I’m really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility problems? A couple of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 139. bitcoin hosting 16 Tháng Một, 2017 at 5:53 sáng -

  Thanks for helping out, superb information. “A man will fight harder for his interests than for his rights.” by Napoleon Bonaparte.

 140. good cheap health insurance 16 Tháng Một, 2017 at 2:22 sáng -

  Of course, what a magnificent website and informative posts, I will bookmark your website.All the Best!

 141. motorbike insurance cheap 15 Tháng Một, 2017 at 11:42 chiều -

  I in addition to my guys appeared to be examining the good helpful tips on your website and so instantly came up with a terrible feeling I had not expressed respect to the blog owner for those tips. Those guys are already so happy to learn all of them and have now extremely been making the most of them. Thanks for actually being very thoughtful and for making a choice on these kinds of fabulous ideas millions of individuals are really wanting to learn about. Our own honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 142. auto insurance by zip code us virgin 15 Tháng Một, 2017 at 9:12 chiều -

  Good info and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any ideea where to get some professional writers? Thx 🙂

 143. free homeowners insurance quotes online 15 Tháng Một, 2017 at 6:27 chiều -

  Outstanding post, I believe blog owners should learn a lot from this weblog its real user pleasant.

 144. twojprzedstawicielwefrancji.pl/ustawa-macrona 13 Tháng Một, 2017 at 1:24 chiều -

  I will immediately snatch your rss feed as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly allow me recognize so that I could subscribe. Thanks.

 145. kostrzewaserwis.pl 13 Tháng Một, 2017 at 9:08 sáng -

  naturally like your web site but you need to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to inform the reality nevertheless I’ll definitely come again again.

 146. schody-chudzinski.com 13 Tháng Một, 2017 at 7:03 sáng -

  Thanks , I’ve recently been looking for information about this topic for ages and yours is the greatest I have found out so far. But, what about the bottom line? Are you sure concerning the source?

 147. Casey Spieth 12 Tháng Một, 2017 at 11:39 sáng -

  Some really great information, Gladiolus I found this.

 148. SKIERNIEWICE.BODYMOVE.PL 12 Tháng Một, 2017 at 11:29 sáng -

  A person essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish amazing. Wonderful job!

 149. http://www.movil.com.pl 12 Tháng Một, 2017 at 10:28 sáng -

  You are my inspiration , I own few web logs and often run out from to post : (.

 150. MMDENT.NET.PL 12 Tháng Một, 2017 at 8:44 sáng -

  Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 151. http://waldemargajda.pl 12 Tháng Một, 2017 at 7:41 sáng -

  Hello, i think that i saw you visited my weblog so i got here to “return the desire”.I’m attempting to to find issues to enhance my site!I assume its ok to make use of some of your concepts!!

 152. gry dla dzieci darMowe 12 Tháng Một, 2017 at 5:55 sáng -

  Hey! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

 153. EJLA.PL 12 Tháng Một, 2017 at 5:44 sáng -

  Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Kudos

 154. dom syBiraka 12 Tháng Một, 2017 at 3:25 sáng -

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!

 155. zabawki dla niemowl¹t 12 Tháng Một, 2017 at 12:32 sáng -

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 156. przysmak dla myszy 11 Tháng Một, 2017 at 8:38 chiều -

  Admiring the time and energy you put into your blog and detailed information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Great read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 157. depilacja laseroWa bezpieczna 11 Tháng Một, 2017 at 7:20 chiều -

  I’m not sure why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 158. kawa mieszanka 11 Tháng Một, 2017 at 5:59 chiều -

  Very nice post and straight to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thank you 🙂

 159. WWW.EBUKI.ORG 11 Tháng Một, 2017 at 4:50 chiều -

  Hello. splendid job. I did not expect this. This is a remarkable story. Thanks!

 160. herbaty owocowe sklep 11 Tháng Một, 2017 at 4:37 chiều -

  you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 161. krEdyt mieszkaniowy wrocław 11 Tháng Một, 2017 at 2:13 chiều -

  I think you have observed some very interesting points, regards for the post.

 162. hotels in cali colombia 11 Tháng Một, 2017 at 12:20 chiều -

  You made some clear points there. I looked on the internet for the subject matter and found most guys will go along with with your website.

 163. fotogrAf warszawa 11 Tháng Một, 2017 at 11:35 sáng -

  You really make it seem really easy along with your presentation but I in finding this matter to be really one thing which I feel I’d by no means understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward to your next post, I will attempt to get the hold of it!

 164. http://tepienie24.pl 11 Tháng Một, 2017 at 9:03 sáng -

  What i don’t realize is if truth be told how you’re now not really a lot more smartly-preferred than you might be right now. You are very intelligent. You know thus considerably in relation to this topic, made me for my part imagine it from a lot of numerous angles. Its like men and women are not involved until it’s one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs nice. At all times care for it up!

 165. hoteles baratos en cali 10 Tháng Một, 2017 at 11:47 sáng -

  Excellent site. Lots of useful info here. I?¦m sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thanks on your effort!

 166. kawa espresso 9 Tháng Một, 2017 at 4:12 chiều -

  I do like the manner in which you have presented this specific challenge plus it really does provide us some fodder for consideration. On the other hand, coming from what precisely I have observed, I simply hope as the responses pack on that people today remain on point and don’t get started on a tirade involving the news du jour. Yet, thank you for this fantastic point and whilst I can not necessarily concur with this in totality, I value the standpoint.

 167. jav download 5 Tháng Một, 2017 at 11:23 chiều -

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 168. buy 5 Tháng Một, 2017 at 10:26 sáng -

  obviously like your website however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth however I will certainly come again again.

 169. download software for pc 4 Tháng Một, 2017 at 11:33 chiều -

  Very interesting details you have mentioned, regards for putting up. “I don’t know what you could say about a day in which you have seen four beautiful sunsets.” by John Glenn.

 170. clawfoot tub 4 Tháng Một, 2017 at 8:05 chiều -

  hi!,I really like your writing so a lot! share we keep up a correspondence more about your article on AOL? I need an expert on this house to unravel my problem. Maybe that’s you! Having a look ahead to peer you.

 171. top 10 car racing games for pc free download 4 Tháng Một, 2017 at 3:00 chiều -

  Some truly nice stuff on this site, I love it.

 172. pc games free download full version for windows 7 4 Tháng Một, 2017 at 10:07 sáng -

  certainly like your website but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the reality nevertheless I?¦ll definitely come back again.

 173. seo 3 Tháng Một, 2017 at 9:34 sáng -

  Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a good portion of people will miss your excellent writing due to this problem.

 174. melancarkan metabolisme tubuh 2 Tháng Một, 2017 at 4:48 chiều -

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this website could certainly be one of the very best in its niche. Very good blog!

 175. instrumental 31 Tháng Mười Hai, 2016 at 7:56 chiều -

  A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing somewhat analysis on this. And he in reality purchased me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love reading extra on this topic. If doable, as you grow to be experience, would you mind updating your weblog with more details? It’s highly helpful for me. Big thumb up for this weblog submit!

 176. govt jobs in ap 31 Tháng Mười Hai, 2016 at 2:58 chiều -

  I’d should test with you here. Which is not one thing I normally do! I enjoy studying a publish that may make people think. Also, thanks for allowing me to remark!

 177. tours in athens greece 30 Tháng Mười Hai, 2016 at 7:58 chiều -

  You can certainly see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 178. watch movies online putlocker 29 Tháng Mười Hai, 2016 at 7:15 chiều -

  I haven’t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 179. music beats 29 Tháng Mười Hai, 2016 at 10:58 sáng -

  I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 180. holding urine effects 29 Tháng Mười Hai, 2016 at 8:41 sáng -

  Hello. splendid job. I did not imagine this. This is a great story. Thanks!

 181. חיתוך עץ לפי מידה ראשון לציון 28 Tháng Mười Hai, 2016 at 6:30 chiều -

  Wow! Thank you! I continually wanted to write on my website something like that. Can I include a part of your post to my website?

 182. infinity heart necklace 28 Tháng Mười Hai, 2016 at 1:09 chiều -

  Hey very cool web site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find so many useful information here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 183. reverse commissions review 28 Tháng Mười Hai, 2016 at 1:09 sáng -

  I like this weblog very much so much superb info .

 184. abogado de accidentes de auto 27 Tháng Mười Hai, 2016 at 8:43 chiều -

  Good day very cool blog!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I’m satisfied to search out so many useful info here within the put up, we need develop more techniques on this regard, thanks for sharing.

 185. auto insurance by zip code paranaque 27 Tháng Mười Hai, 2016 at 6:41 chiều -

  I am pleased that I observed this web blog, just the right information that I was searching for! .

 186. home insurance companies 27 Tháng Mười Hai, 2016 at 12:27 chiều -

  I got good info from your blog

 187. watch suicide squad 2016 online 24 Tháng Mười Hai, 2016 at 4:38 chiều -

  I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post…

 188. geico life insurance 23 Tháng Mười Hai, 2016 at 10:02 chiều -

  I simply desired to say thanks once more. I’m not certain what I could possibly have used without the creative concepts shared by you over this situation. It was actually a very alarming dilemma in my view, but being able to see a skilled fashion you handled it forced me to leap for delight. I am happier for the help as well as sincerely hope you are aware of a powerful job your are accomplishing educating people today with the aid of a web site. More than likely you haven’t come across all of us.

 189. http://100bestwhatsappstatus.com 23 Tháng Mười Hai, 2016 at 2:51 chiều -

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks

 190. Professional Eclipse 22 Tháng Mười Hai, 2016 at 11:06 sáng -

  I’ve learn several just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you place to make one of these wonderful informative website.

 191. aceite de oliva virgen extra ecologico 21 Tháng Mười Hai, 2016 at 6:39 chiều -

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So nice to search out somebody with some original thoughts on this subject. realy thanks for starting this up. this website is one thing that is wanted on the net, somebody with a bit originality. helpful job for bringing one thing new to the internet!

 192. https://www.pentaxuser.com/user/kuznianaklejek-145044 21 Tháng Mười Hai, 2016 at 10:19 sáng -

  Thanks for sharing superb informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect website.

 193. new invention idea 20 Tháng Mười Hai, 2016 at 9:06 chiều -

  magnificent issues altogether, you just received a emblem new reader. What would you recommend about your publish that you simply made some days ago? Any positive?

 194. Nigeria world news blog 20 Tháng Mười Hai, 2016 at 6:16 sáng -

  I’m not certain where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time studying more or figuring out more. Thanks for wonderful information I used to be searching for this info for my mission.

 195. mar menor golf resort 19 Tháng Mười Hai, 2016 at 4:07 sáng -

  Its good as your other articles : D, thanks for posting.

 196. https://www.youtube.com/watch?v=ldNT3V19JdE 19 Tháng Mười Hai, 2016 at 12:18 sáng -

  I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 197. Andy Emulator 18 Tháng Mười Hai, 2016 at 8:33 chiều -

  Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too great. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a tremendous site.

 198. http://motupatlu-games.in 18 Tháng Mười Hai, 2016 at 4:46 chiều -

  Enjoyed reading this, very good stuff, regards. “All of our dreams can come true — if we have the courage to pursue them.” by Walt Disney.

 199. memu download 16 Tháng Mười Hai, 2016 at 11:11 chiều -

  Hey would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good hosting provider at a fair price? Cheers, I appreciate it!

 200. balance board 16 Tháng Mười Hai, 2016 at 12:04 chiều -

  Magnificent website. A lot of helpful info here. I am sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And naturally, thanks to your effort!

 201. work at home 2017 16 Tháng Mười Hai, 2016 at 6:16 sáng -

  I enjoy you because of your entire hard work on this web page. My daughter delights in carrying out internet research and it’s really simple to grasp why. I know all concerning the compelling mode you deliver informative tactics via this blog and as well increase contribution from some others about this area of interest so our favorite child is truly starting to learn a lot of things. Enjoy the remaining portion of the new year. You are always carrying out a dazzling job.

 202. subwaysurfersgame 16 Tháng Mười Hai, 2016 at 12:50 sáng -

  You are my intake, I own few blogs and occasionally run out from to brand : (.

 203. hamptonbay 15 Tháng Mười Hai, 2016 at 8:07 chiều -

  I like assembling useful information , this post has got me even more info! .

 204. cheap online life insurance 15 Tháng Mười Hai, 2016 at 11:30 sáng -

  That is the fitting blog for anybody who needs to find out about this topic. You notice so much its almost arduous to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You undoubtedly put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, simply nice!

 205. free credit scores from all three bureaus 14 Tháng Mười Hai, 2016 at 6:32 sáng -

  I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I?¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 206. Juliana Stanfield 7 Tháng Mười Hai, 2016 at 8:22 sáng -

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

 207. -1' OR 2+746-746-1=0+0+0+1 or 'bm2ovfWM'=' 9 Tháng Mười, 2016 at 6:50 chiều -

  1

 208. 嘊嘍SomeCustomInjectedHeader: injected_by_wvs 9 Tháng Mười, 2016 at 6:48 chiều -

  1

 209. 1 9 Tháng Mười, 2016 at 6:45 chiều -

  &nslookup eDSZWyHT&’\”`0&nslookup eDSZWyHT&`’

 210. SomeCustomInjectedHeader: injected_by_wvs 9 Tháng Mười, 2016 at 6:44 chiều -

  1

 211. ElcUI9iI 9 Tháng Mười, 2016 at 6:43 chiều -

  1

 212. set|set&set 9 Tháng Mười, 2016 at 6:39 chiều -

  1

 213. "+response.write(9718708*9101030)+" 9 Tháng Mười, 2016 at 6:32 chiều -

  1

 214. response.write(9718708*9101030) 9 Tháng Mười, 2016 at 6:31 chiều -

  1

 215. 1 9 Tháng Mười, 2016 at 5:20 chiều -

  1

  • zmPwl6b8 9 Tháng Mười, 2016 at 6:41 chiều

   1

  • 1 9 Tháng Mười, 2016 at 6:34 chiều

   ‘+response.write(9835112*9071775)+’

  • 1 9 Tháng Mười, 2016 at 6:33 chiều

   response.write(9835112*9071775)

  • 1 9 Tháng Mười, 2016 at 4:16 chiều

   1